הדיבוק

הדיבוק

  מעשה מן הרוח: (דיבוק) מעותק מספר שבחי הארי זל מעשה היה בימי הרב הקדוש והטהור המקובל האלהי כמוהר"ר יצחק לוריא אשכנזי ז"ל בצפת תוב"ב, באשה אחת אלמנה שנכנס רוח אחד בה, וציער אותה צער גדול ורב עד למאד. ונכנסו בני אדם הרבה אצלה, ודיברו עמה, והרוח השיב לכל אחד ואחד הודיע נגעי לבבו ודי […]

תיקון נפטרים

תיקון נפטרים

תיקון נפטרים במאמר זה יבואר המקור לתיקון נפטרים מן התנ"ך ומן התלמוד, ומן הקבלה.   ספר שמואל ב' פרקים יח יט מובא עניין מות אבשלום. אבשלום היה מורד בדוד אביו ושכב עם פילגשי דוד אביו לעיני העם כעצת אחיתופל  ורצה לקחת המלוכה ופתח במלחמת אחים שנהרגו בה עשרים אלף איש מישראל, שבסופה נהרג על ידי […]

כישוף שחור

ביטול כישוף

כישוף שחור ושתים סוכר כשפים הם זה אמתי? האם אדם רציני, כמו הרב הראשי לישראל לדוגמה מאמין במעשה כשפים? ואותה שאלה נשאל על עין הרע/ קסמים / שדים / רוחות רעות ובכן התשובה היא שכל יהודי המאמין בתורה יודע ומאמין שאכן מציאויות אלו הנם אמתיות אולי יותר מהמציאות שאנו מכירים בחושינו הגשמיים התורה מספרת לנו […]