קבלה מעשית

קבלה מעשית

הקבלה המעשית במאמר זה נבאר מה זה קבלה מעשית האסורה, ומה היא "הקבלה המעשית" המותרת ובכן מצאנו שלוש דעות בשימוש הקבלה המעשית. הדעה המחמירה, הממוצעת, והמקלה. דעת רבינו הארי : מצאנו בדברי רבנו האר"י ז"ל ארבעה טעמים לאסור השימוש בקבלה מעשית 1. מאחר שכל פעולתה בעולם העשיה התחתונה, המעורבת כולה מטוב ורע, והרע מרובה מן […]