מעשה מהרב המקובל הארי ז"ל

הרב המקובל הארי זל

מעשה נורא מהרב המקובל הארי זל מעניין גודל מעלת הצדקה פעם אחת ישב האר"י ז"ל בשדה סמוך לצפת, עם עשרה התלמידים המובחרים, והיה דורש ומגלה להם סתרי תורה. באמצע הדרוש פתח ואמר להם לחברים, קול כרוז אני שומע, שעומד ומכריז ברקיע בבית דין של מעלה, וקולו הולך בכל הרקיעים, ואומר בזה הלשון, בגזרת עירין פתגמין […]

הרב המקובל הארי זל

הרב המקובל הארי זל

הרב המקובל האר" ז"ל   הארי הקדוש הוא כינוי לרב המקובל יצחק לוריא בן שלמה גדול המקובלים בכל הזמנים עיקר גילויו היה בצפת במאה ה-16 וגילה שיטה חדשה בקבלה שקיבל מפי אליהו זכור לטוב שהיה נגלה אליו ומגלה לו סודות התורה. המקובלים נוהגים לקרוא אותו הרב סתם, היינו כשאומרים המקובלים "כתב הרב" בלי להזכיר איזה […]