שלום
ראיתי בספרי קבלה מעשית על מחיקת שמות ביין או במים… איך זה נעשה בדיוק? זה אפשרי בנייר ולא בקלפי צבי וכו??