שלום רב הרב מאיר תבורי
1. עדיין לא החזרת לי תשובה
2. אם נולדתי בשעה עגולה איך החישוב נעשה לעניין הכוכב השולט בשעת הלידה, אם נולדתי בשעה 04:00 האם אני בודק 03:00-04:00 או 04:00-05:00 ?
3. ישנם כמה נוסחים לעניין גורל החו"ל באשר להתאמת הצורות לכוכבים ,למזלות וליסוד מן הארמ"ע, יש נוסח כתב יד, יש של אגריפס ועוד.
מהי הנוסח הבדוק של שיוך המזלות ,הכוכבים והיסודות ל 16הצורות (לפי הראב"ע והרש"ש)?
תודה וחג שמח
ירון