דלום כבוד הרב איך אפשר לעשות בדיקה אם עשו עליי כישוף