עד לפני כמה שנים הייתי לומד שעות ארוכות ללא בעיית ריכוז, רק כשלומד חומר תורני יש בעיה, ממה זה נובע חיים בן ציפורה??