האם יש עליי ועל בעלי משהו חוסם אורטל בת אסתר . מבחינת בריאות ידיי נעולות ולא נפתחות ופרודה מבעלי