בעלי פתאום שינה התנהגות כלפיי אומר שאין אהבה לא מסוגל להסתכל עליי יש לנו חמישה ילדים ואנחנו נשואים כמעט 17 שנה…אני חוששת שנגיע לגירושין.
אני פונה אליו אך הוא מסרב לדבר כועס ואני מרגישה שהשכנים שלנו שעברו לבית הסמוך אלינו מאז שעברו עשו לו כישוף או משהו…