האם יש דרך להחזיר בחור שיצאתי איתו רק חודשיים, ואני לא מפסיקה לחשוב עליו. במהלך הקשר היה אדיש כלפיי ,לא יזם כלום כי אני יזמתי תמיד, בקושי היה מתקשר או עונה להודעות שלי, לקראת הסוף לפני כמה שבועות לא ענה לגמרי להזמנות שלי להיפגש. אני מבינה שלפי דבריך צריך הימנעות למשך חודש, אבל ביחס לזמן כה קצר שיצאנו , חודש זה זמן שהוא כבר יכול לשכוח ממני, יש מה לעשות בנדון ?