שרה בת רחל 30.11.83 רציתי לדעת אם הכל בסדר ואין חסימות או עין ועסקי יהיו להצלחה ?