כוכב צדק יופיטר

כוכב צדק יופיטר

הכוכב השני משבעת כוכב הלכת הוא צדק ובלועזית נקרא יופיטר

 

טבעו חם ולח בשווה, והוא יושב תחת שבתאי ולמעלה מכוכב מאדים, וד' כוכבים קטנים מקיפים אותו מסביב, ונקראים זנב של צדק והוא הטוב שבכוכב הלכת, והוא גדול משאר כוכב הלכת, ויש לו ב' משרתים שהם מזל קשת ביום ומזל דגים בלילה, וטבעו של קשת להיות מושל על יסוד האש, ועל מזל גדי המושל ביסוד המים.

 

הנולד במשעת ממשלת כוכב צדק (יופיטר) והמזל נמצא בעליה יהיה חכם ונבון איש נאמן ובעל שם טוב ויהיה פרנסתו בשפע ויהיה לו עשירות גדולה, והיה לו חשק לאכול הרבה, ויהיה מעורב עם הבריות, ויהיה יפה תואר ויפה מראה, ויהיה לו הצלחה גדולה בכל מעשה ידיו, ובפרט עם אשתו ובניו ולא יחסר לו מאומה.

 

כמו כן הנולד בשעת כוכב צדק (יופיטר) יהיה יפה עניים ובעל זקן נאה ושערו דק, ויהיה מראהו נאה ופניו שמנות וארוך מעט, ויהיה איש ישר ובעל חן, כי כן טבע צדק הוא ישר ויהיה דובר מישרים, ועל כן הנולד באותה שעה שהוא מושל יהיה ירא שמים וחכם, ובעל צדקה וגמילות חסדים, וכל טוב ממנו יצא, ויהיה עשיר וישמח בחלקו ויחיה כמו ע"ה שנה, ואם נולד בראש השעה יהיה עשיר כל ימיו ואם בסוף שעה יהיה בנוני

 

והנה זה כוכב צדק (יופיטר) על ידו פועל הקב"ה הצדקה והחיים ויושר ואהבה וחבורה, והוא משכח האיבה והמריבה, ומעוררת הלבבות למעשים טובים ולחזור בתשובה, והוא מחדש הזרעים בתנובה ונותן מזון לנפש רעבה, והוא טוב לבני אדם בכל עסקיהם, והוא פועל צדק בעולם ושם בו כוח השלום מכח החסד והיושר והענווה והמעשים טובים, ועל שם טוב ועל בעל דין של חסד ויורה גם על אנשי שם נאמרן ועל חכמת התורה ועל סחורות ועל מקח ומשא ומתן ועל הצלחה בכל עסק  ורווח ועל העושר ועל תקווה טובה של חסד ועל החדווה ועל הנשואין ומורה על הריון ורוב תבואות ושלום העיר, ועל חברת האוהבים ועל רפואת החולים כי הוא רופא חולים ושלום אסירים והחבושים ועל צאתם מבית האסורים על ידי חסד ומליצים טובים ועל אמת ועל שופטי צדק והשגת כל חפץ

ומן האנשים, הדיינים והחכמים והצדיקים והנכבדים ונשואי הפנים והחזנים בבתי הכנסיות ועל מושב החסידים, ועל תפילות ותחנונים, ועל בתי המתבודדים לעבודת ה' ועל יוקר הסחורות וחיטה ויעיד עליו יועצי המלכות והשותפין ועל החיים והשלום ועל תוספת טובה ועל פריה ורביה,

ובחלקו הנפש הצומחת, ומן המתכות הבדיל, ומן האבנים אבן הסביר ואבן השוהם והבדולח וכל אבן לבנה שיש בה תועלת, ובתי התפילות ומקום עבודת ה' והמקומות הטהורים, ומן החי הבהמות הטהורות וכל חיה שאינה מזיקה, ומן העופות, הטווסים והתרנגולים והיונים וכל עוף שאוכל גרגירים ומועיל לבני אדם.

 

ומן הרמש, כל מין שאינו מזיק כמו תולעת השני וכדומה. ומן האילנות, האגוזים והשקדים והפיסטוקים וכל שיוסר הקליפה העליונה ויאכל מה שבפנים, ובחלקו החיטה והשעורה והאפונים והאורז.

 

ומן הרפואות, כל מה שממסרו ישר וריח טוב וטעם טוב.

ומן הבגדים, בגדי הצמר גפן ואדרת דקה, ובחלקו ענייני פתרון החלומות וכל מזל טוב וחן וכבוד והאמונה והשלום והצדק ושם טוב ושכל טוב והצנע לכת.

ומשנות האדם, בין הבחרות והזיקנה.

ומהימים, יום חמישי.

\והלילות, ליל שני.

ומן השעות השעה הראשונה והשמינית שבימים הנזכרים

 

צורתו בגורל החול נשוא ראש, וסף נכנס שמזלם קשת ודגים

 

תגובה אחת

סגור לתגובות.