שאלות תשובות

כל מקרה לגופו…

בגדול צריך לבדוק קודם כל התאמה, ושהצד השני לא נמצא בזוגיות וכדומה

ואז אפשר

שלום וברכה

בדרך כלל לא צריך לייחס חשיבות רבה מידי לחלומות 

וגם לתת פירוש מדויק צריך להכיר את האדם החלום ואת המציאות שהוא נמצא בה

וכן האם היה לך אולי איזה תקרית עם עכברים או שמעת או ראית משהו הקשור עם עכברים, אם כן אין לך להתייחס לחלום זה כי זה בבחינת "אין האדם חולם אלא מהרהורי לבו"

בגדול עכבר בחלום זה סימן הכי טוב עכבר הוא מטאפורה לגנב 

סגולה לבטל חלום לאמר בבוקר "חלומות דברי שוא ידברו !

בהצלחה

הרב לא מתיימר להיות בעל רוח הקודש

לא ניתן לדעת כאלה דברים בלי הפרטים המדויקים 

ניתן לפנות בטלפון מס׳ 0546673374

בהצלחה

לא יודע למה אתה מתכוון זיווג גבוה ועל אותו כוכב. לא בכל מקרה שבני זוג מאותו יסוד מראה על התאמה

יש לכם התאמה טובה מאוד

אין לי  רוח הקודש!

איך אני אומר לדעת בלי שנתת לי שם שם של אמא ??

גם צריך שיהיה בסיס הגיוני לחשש הזה, לא כל דבר זה כישוף.

שלום לך רחל

קודם כל שיהי בשעה טובה ובמזל טוב

אני מתפלא פליאה גדולה מאחר שגם שמך וגם שם בעלך הם שמות טובים מן התנ"ך מדוע ולמה תחפשו שמות מוזרים של צנצנות ובתי מרקחת

וכי חסרים שמות יפים וטובים מה רע בשרב רבקה אסתר לאה או ציונה יעל וכו' 

ובכלל עכשיו אנו לפני חג שבועות הכי מתאים היה לקרוא לה רות סבתא רבה של דוד מלכנו

אני לא ממליץ על שמות שאין להם מקור או מנהג ברור וגם לא שמות של גויים 

בהצלחה

קמע האילן הקדוש

השלום והברכה

למיטב ידעתי אין דבר כזה קמע "האילן הקדוש" ואחרי המחילה מהרבנים שליט"א שמקדמים את הקמע הזה.

ישנו ספר הנקרא "האילן הגדול" (ולא הקדוש) שחיברו הרב המקובל קודש הקודשים הרב מאיר פאפירש שסידר את רוב כתבי האר"י ז"ל שמונה שערים ועוד.

ספר זה הוא ציור של כל השתלשלות העולמות כמובא בספר עץ חיים מראש אדם קדמון עד לעולמות דקליפה,

זה אני מכיר, אך אם הם מתכוונים באומרם קמע האילן הקדוש לתרשים זה, הרי שטעות גדולה בידם

מאחר וספר זה בסה"כ תרשים להבנת סדר מעמד העולמות, ואינו מדין קמע ולא מתקיים בו שום תנאי מתנאי הקמעים

עיין מאמר כתיבת קמעות  מאורך וברוחב. ואם יש איזה קמע אחר ולא זה האילן של רבי מאיר לא ראיתי מעולם כזה דבר .

אך מכל מקום לתת צדקה לארגון אמין שעוזר ומסייע לעמך ישראל זה מצווה שיכולה להגן יותר מהקמע עצמו

וה' ירחם על עמו ישראל ויגאל אותנו בקרוב מאוד אמן

נחש בחלום

סימן יפה מאוד.

הגמרא אומרת

 תני תנא קמיה דרב ששת: הרואה נחש בחלום – פרנסתו מזומנת לו  נשכו – נכפלה לו; הרגו  אבדה פרנסתו.

פירוש: מי שרואה בחלום ולא משנה באיזה סיטואציה, נחש, סימן לפרנסה, ואפשר שהסיבה היא שה' אמר לנחש ועפר תאכל, היינו שהנחש מזונו מצוי לו ללא עמל וטורח, וזה רמז לאדם הרואה נחש בחלום שפרנסתו תמצא לו ללא טורח

ואם הנחש הקיש אותך בחלום זה סימן יפה עוד יותר שנכפלה פרנסתך

ואם חלמת שהרגת את הנחש סימן שהפרנסה ברחה ממך

מכל מקום חשוב להבין שלא כל החלמות אמת ויש שבאים מהרהורי לב האדם במשך היום, ויש שבאים מחמת המאכלים שאדם אוכל לפני השינה

 ראה מאמר פירוש חלומות בהרחבה

בהצלחה

יש לך גם שאלה?