שאלות תשובות

מבדיקה ראשונית שעשיתי אין עליה כישוף תודה לאל זה עניין של מזל יותר להשתדל והרבות בתפילה להדליק נר לכבוד התנא יונתן בן עוזיהו ולקרוא כל יום פרשת הנשיאים ושיר השירים ושירת הים סגולה לזיווג הגון יש גם תיקון מיוחד שעושים למעוכבת זיווג שפותח המזל לחתונה

יש לך גם שאלה?