למידע נוסף ניתן ליצור קשר: 054-6673374

שאלות תשובות

כידוע לי שלהוסיף זמן הדלקה היינו להאריך את משך פעולת החשמל מותר אך לקצר אסור אך יחד עם זאת אנני פוסק הלכות

יש לך גם שאלה?