google-site-verification=7jah0bfAN6sDeEK8f9s7RFa4L5wKSQ7EocIzeHaHZfg

למידע נוסף ניתן ליצור קשר: 054-6673374

שאלות תשובות

מבדיקה ראשונית שעשיתי אין עליה כישוף תודה לאל זה עניין של מזל יותר להשתדל והרבות בתפילה להדליק נר לכבוד התנא יונתן בן עוזיהו ולקרוא כל יום פרשת הנשיאים ושיר השירים ושירת הים סגולה לזיווג הגון יש גם תיקון מיוחד שעושים למעוכבת זיווג שפותח המזל לחתונה

יש לך גם שאלה?