קמעות ביהדות

קמעות

מה זה קמעות ביהדות

לפני שנתחיל חשוב לעיין במאמר כתיבת קמעות על המקורות שהבאתי מרבותינו במשנה ובגמרא בעניין מי נקרא מומחה לכתיבת קמעים ומה נקרא קמע מומחה וההבדלים בניהם אז הנה הלינק כתיבת קמעות

ובכן קמעות ביהדות יכול להיות פריט האמור להביא מזל ברכה רפואה או לדחות עין הרע קינאה וכדומה

קמע מיהדות וכמו כן בשאר הדתות, יכול להיות באחד מארבעה פנים

קמע הנפוץ ביותר הוא קמע לנשיאה

קמעות לנשיאה יכולים להיות סוג של תכשיט כמו טבעת שחרוט עליה שמות או שעשויה מסוגי מתכות ואולי גם משובצת באבן חן המסוגלת לעושר חן וחסד עשירות וכדומה.

 

וכן קמע יכול להיות בצורת שרשת עם תליון בצורת סימבול כמו מגן דוד או צורה של עין ועוד…

קמעות מסוג זה נפוצים כיום וניתן להשיגם בשווקים בחנויות יודאיקה עידן חדש, והם יותר לתכשיט מאשר לקמע

 

קמעות בהיהדות האמתיים כפי מסורת הקבלה היהודית הינם קמעות הנכתבים על שם הנושא אותם היינו כאשר כותב הקמע כותב את הקמע הוא צריך לכוון בדעתו ולהוציא בפיו שהוא כותב קמע זה לשם פלוני בן פלונית ועליו להזכיר את שמו של מבקש הקמע  ושם אמו בזמן ולפני כתיבת הקמע, וזה נקרא בקבלה קמע הנכתב לשמה היינו לשם המבקש

 

קמעים מהקבלה על פי מסורת ישראל מתחלקים לכמה חלוקות

 

קמעות הנכתבים על קלף

 

קמעות הנכתבים על קלף כשר רגיל היינו קלף המעובד על ידי יהודי דווקא,  ויש בזה הרבה הלכות ונעשה מקלף הראוי וכשר לכתיבת ספרי תורה תפילין ומזוזות

קלף כשר צריך להעשות ממין בהמה או חיה ואפילו עוף ודג הכשרים למאכל שנאמר "למען תהיה תורת ה' בפיך" דרשנו רבותינו זיכרונם לברכה "ממין המותר לפיך" היינו מכל בעל חי הכשר לאכילה אפילו מהנבלה ומהטרפה שלהם

וכן צריך הקמע להיכתב על ידי יהודי כשר השומר מצוות (שבת חג וכו') וככל שכותב הקמע צדיק יותר כך כוח הקמע גדול יותר

 

הקולמוס לכתיבת הקמעים על פי רוב צריך להיות עשוי מקנה וכן ההידור לכתיבת ספרי תורה תפילין ומזוזות הוא מקולמוס העשוי מקנה ולא מנוצה ובטח ובטח שלא מברזל

אם כי ראוי לציין שישנם קמעים בודדים הצריכים להיכתב על ידי קולמוס מזהב

 

הטעם הקבלי לכתיבת קמעות על ידי קולמוס מקנה הוא, מאחר וארבעת העולמות הרוחניים שהם אצילות בריאה יצירה ועשיה הם כנגד ארבע מדרגות הדצח"ם דומם צומח חי ומדבר שהם כנגד ארבע אותיות השם המפורש י-ה-ו-ה

יוד כנגד עולם האצילות והוא בעולם לשנו כנגד המדבר

הי כנגד עולם הבריאה  והוא בעולם לשנו כנגד החי

ואו כנגד עולם היצירה  והוא בעולם שלנו כנגד הצומח

הי כנגד עולם העשיה  והוא בעולם שלנו כנגד הדומם

 

המקובל כותב הקמע צריך לכוון שעל ידי כתיבתו הוא ממשיך שפע והארה מרום המעלות מעולם האצילות עד עולם העשיה

ולכן צריך שיתקיימו ארבעת חלקי הדצח"ם בכתיבת הקמע המבוקש וזה נעשה על ידי ארבעת החומרים המרכיבים את הקמעות לפי הקבלה ואלו הם:

המדבר, זה האדם הכותב הקמע והוא כנגד אות יוד ועולם אצילות

החי, זה הקלף שנעשה מבעל חי כנגד אות הי ועולם הבריאה

הצומח זה הקולמוס הנעשה מן קני סוף כנגד אות ואו ועולם היצירה

הדומם זה הדיו שהוא כנגד אות הי ועולם העשיה

 

עד כאן דברנו בקמע השכיח ביותר הנכתב על קלף כשר ובדיו של ספר תורה והנועד לענידה

אך ישנם עוד סוגי קמעות שונים כמו

קמע הנכתב על עור נחש ושאר עורות מבעלי חיים טמאים

קמע כתיבה בזעפרן והוא קמע לשתייה

קמע הנכתב בזעפרן לתליה

קמע הנכתב על צלחת בדיו לשתייה

קמע צלחת למריחה בדיו

קמע צלחת בדיו לשטיפה

קמע הנכתב על נייר לשרפה

קמע לכתיבה על ביצה לשריפה

קמע הנכתב על ביצה לקבורה (נדיר)

קמע הנכתב על סוגי מתכות

קמע הנחרת על סוגי מתכות

כל הנ"ל הם סוגי קמעים הנכתבים בין בכתב אשורי או חצי קולמוס או בכתב מלאכים הקרוי על ידי המקובלים ובספרי הקבלה חותמות

 

וישנם קמעים מסוגי חומרים בין לשרפה ובין לנשיאה כמו נשדאר ג'אווי פאסוך כברית גופרית מלח וכן סוגי צמחים כמו רודה פיגם זעתר ועוד

 

ובעזרת השם יתברך הנותן לאדם דעת יתן לי את הכוח לכתוב ולהפיץ את אור הקבלה היהודית האמתית כפי המסורה לנו מהזקנים שבדור הקודם על פי ספרים אמתיים

ויהי רצון לפני שוכן מעונה שיתן בלב הקוראים והמבקרים באתר זה לראות האמת ולהבדיל בין האור ובין החושך בין הקודש ובין החול בין הטהור לטמא בין האמת והשקר

וישפיע על כל בית ישראל שפע קדושה וטהרה למען ובזכות כל שמות הקודש היוצאים מתורה נביאים כתובים

ולהסיר המסך המבדיל בנינו לבין בוראנו ונדבק בו יתברך באור העליון ובנועם זיו שכינתו יתברך אמן ואמן

 

שלכם לכל דבר ועניין באהבת אמת

מאיר תבורי

תגובה אחת

  1. הקטע מתוך קמעות למעלה:
    "ולהסיר המסך המבדיל בנינו לבין בוראנו ונדבק בו יתברך באור העליון ובנועם זיו שכינתו יתברך אמן ואמן"

    אמן ואמן, כן יהי רצון.

סגור לתגובות.