החזרת אהבה

בעניין החזרת אהבה על ידי שמות הקודש כמו שכתבו המקובלים בספריהם,

הוא אינו עניין של מה בכך

ולכן אין אנו פועלים בשמות הקודש להחזרת אהבה האסורה חלילה

כדוגמת אשת איש או כהן עם גרושה

אלא רק אם המטרה היא זוגיות כנה לבניין בית והקמת משפחה

ולכן אחד מן התנאים שנסכים לפעול החזרת אהבה בכוח השמות

הוא רק לאחר שבצענו בדיקת התאמה זוגית על פי הגורל הידוע

וצריך לשים לב לא התפתות ללכת אצל המכשפים הרשעים שעבור נזיד עדשים

יפרידו בין האוהבים ויפרקו משפחות ויעשו יד אחת עם הנואפים והנואפות

כי אין יראת אלהים במקומות הללו ויותר מאשר מועילים הם מקלקלים ומרע לא יוצא טוב.

ולא פעם ולא פעמיים שבאו אצלי להחזיר את הבעל / האקס

ובבדיקה בגורל ראינו שיש התאמה טובה

ובבדיקה יותר מעמיקה ראינו שפעלו בכישוף על אחד מבני הזוג

או על שניהם גם יחד

ופעם אחר פעם אשר באים אצלי אנשים עם "דברים" שמצאו בבית בכל מיני מקומות

לא להאמין כמה אנשים עושים ממש כישופים וזה רק הולך ומחמיר

במיוחד בתחום האהבות והעסקים

ופעמים שמה שמקלקל את הזוגיות זה לאו דווקא כישוף אלא עין הרע שמי מהקרובים

שכל פעם שאותה עין מביטה בהם בקינאה מזיקה אותם בוודאי

ופעמים זה אחות שאין כוונה רעה רק שמצטערת למה אחותה יש לה זוגיות טובה והיא אין לה

וצריך לכתוב לה קמע נגד עין הרע ולא תמיד עוזר

ומשום כך זוגות נפרדים ובתים נהרסים

בו בזמן שהטיפול פעמים שפשוט ביותר עד כדאי פלא

חשוב להבין:

אני אנני מכשף חלילה ואינני פועל מגיה מכוח הטומאה חלילה

ההפך ההוא הנכון

אני תפקידי לבטל הכישוף לתת הגנה מפני אותם כוחות אשר אמתיים ומציאותיים יותר מהאויר שאנו נושמים.

באמצעות ובכוח השמות הקדושים וכיתות מלאכי הקדושה המשרתים אותם על פי הצדק והישר כפי ראות עיני תורתינו הקדושה

וזה ההבדל בין כישוף לקבלה מעשית !

ואפילו אם כבר התגרשם זה עדיין לא סוף פסוק

לפעמים רק ביטול כישוף פשוט מחזיר אהבה על מקומה הראשון

לכן אני מציע שבראש ובראשונה תשאירי לי כאן

את שמותיכם ושם האימהות כפי שכתוב במסמכים רשמיים

ללא כינויים ושמות חיבה

ואני אבדוק התאמה בניכם ללא עלות

במידה ואין התאמה אזי המלצתי לא להתעקש לוותר ולהתקדם הלאה.

במידה ויש התאמה זוגית אזי קיבלנו אור ירוק וניתן לפעול בכוח השמות

נתאם פגישה נשב נעשה פתיחה פרטנית בגורל ונדע בע"ה מה ואיך לעשות.

לפעמים יש צד שלישי מעורב לפעמים ילדים הגרוש הגרושה חמתו והרשימה עוד ארוכה

ולכן חשוב שנשב ביחד ונבדוק כל מקרה לגופו

 

החזרת אהבה לפי הקבלה ניתן לפעול בכמה דרכים ונבאר אחת לאחת:

בקמע כתיבה אישי לנשיאה.

בקמע כתיבה בנגיעה

בקמע כתיבה לשרפה.

החזרת אהבה עם ביצה

קמע כתיבה על בגד

החזרת אהבה בכתיבה על צלחת

החזרת אהבה עם צמח

החזרת אהבה כתיבה על פירות לאכילה

כתיבה על חלקי גוף

החזרת אהבה בכתיבה על חרס

בקמע כתיבה לשתייה

החזרת אהבה עם תמונה

קמע החזרת אהבה לגויים

החזרת אהבה בפעולה עם חומרים

החזרת אהבה בהשבעת מלאכים

החזרת אהבה בהשבעת שדים

אז בואו ונעשה לכם סדר בדברים בטוחני שאחרי קריאת מאמר זה הדברים יהיו הרבה יותר ברורים

ובכן החזרת אהבה לפי הקבלה נעשית באחת האופנים דלעיל כמו שהם מבוארים בספרי הקבלה המעשית הקדמונים

קמע החזרת אהבה לשרפה

בספרי הקבלה המעשית שיטת החזרת אהבה השכיחה ביותר היא כתיבה שמות קודש ושמות מלאכים מיסוד האש על נייר המיועדים לשרפה על פי רוב זה מגיע בכפולות של שלוש או של שבע ורוב השרפות נעשות בשעות הערב

בחלק נכבד מהשרפות יש להוסיף סוג של תבלין כגון פלפל שחור או כמון ופעמים שגם מלח

דוגמא לכך מובא בספרים העתיקים וכן העתיק הרב כדורי זל את הקמע הזה בספרו וזה זה כתוב בכתב חצי קולמוס ואני אתרגם

 

" לאהבה עזה תכתוב שבע ניירות ותשים בכל אחד שלוש גרגירי פלפל שחור ותשביע על כל אחד מן הניירות שבע פעמים ותשליך באש עד שתשרף ואלו השמות אשר תכתוב **********************************

תשליטו אתם העבדים אלו השמות ותלהיבו לב פלוני בן פלונית על אהבת פלונית בת פלונית. (עד כאן הכתיבה)

וזאת ההשבעה אשר תשביע השבעתי עליכם יא פלפל יא ג'אלי יא מליח יא מוהייג' האיש על האישה ויא מוהייג' האישה על האיש יא עפרית עד אשר תלהיבו פלוני בן פלונית עד שיהיה אהבה עזה בלבו "

 

לא הבאתי כאן את שמות המלאכים ושמות הקודש הנכתבים לבל יהין איש אשר אינו בר הכי לכתוב חלילה את השמות הללו שיש סכנה גדולה בדבר כתיבת שמות הקודש למי שאינו רואי לכך

 

ובכן קמע זה הוא אב טיפוס של קמעים להחזרת אהבה הוא משלב בתוכו שמות מלאכים ושמות קודש המכריחים את המלאכים לפעול את הפעולה שהושבעו לעשות והם חייבים לבצע את שהושבעו.

קמע החזרת אהבה לנשיאה אישי

קמעים אלו גם הם מאוד נפוצים בספרי הקבלה המעשית, קמע מסוג זה נכתב על ידי המקובל על קלף כשר הקלף המהודר ביותר לכתיבת קמעים הוא קלף העשוי מעור של צבי וישם גם קמעים לנשיאה היכולים להכתב גם על נייר רגיל

הקמע משלב בתוכו שמות הקודש והמלאכים ושמות ושם האמהות של הנושא אותו והמבוקש קמע מסוג זה יש לכתוב לשם האדם היינו שהמקובל כותב הקמע צריך לכוון בדעתו עוד לפני הכתיבה שהוא כותב קמע זה לשם פלוני בן פלונית ורק אז לכתוב

 

דוגמה לקמע החזרת אהבה לנשיאה

זה קמע טוב מאוד שנכתב בשעות ידועות למקובלים ויש עוד כמה תנאים לכתיבתו וראינו הרבה הצלחה לשלום בית ולאהבה גדולה בין בני הזוג

 

קמע לאהבה בנגיעה המקובל כותב על נייר שמות קודש ושמות המלאכים בזמנים ידועים יחד עם שמות של המבקשת והמבוקש וכל מה שצריך לעשות זה לגעת במבוקש עם הקמע ואז הקמע מתחיל לעבוד

הלוגיקה מאחורי פעולת החזרת אהבה זו היא שכאשר השמות באים במגע עם אלו שהם עומדים ומושבעים להכניס בלבו אהבה, אז חלק מהנפש שלו (מהאור המקיף וסובב את גוף האדם מה שנקרא היום הילה) נקשר בבעלת הקמע ומאז הוא קשור נפשית איתה

דוגמה

החזרת אהבה עם ביצה

הביצה מככבת בספרי הקבלה המעשית התיקים לא רק להחזרת אהבה אלא גם לעשות שנאה והפרדה בין בני זוג וכן כתיבה על ביצה משמשת לביטול מעשה שטן וביטול עין הרע.

מייחסים בספרות הקבלית המעשית כוח מגי לביצה ועל פי רוב כתיבה על ביצה צריכה להעשות על ביצה של אווז או ביצה בת יומה היינו שנולדה באותו יום של הכתיבה ולא ביצה ישנה מהמקרר, וכן ברוב המקרים של החזרת אהבה לא יספיק ביצה אחת אלא בכפולות של שלישיות או שבעיות

אחרי שהמקובל כותב על הביצה את שמות המלאכים ושמות הקודש, ברוב המקרים יש לשרוף את הביצה עד שהיא מתפוצצת.

ישנם פעולות קבליות של השלכת הביצה לנהר או לים וישנם גם פעולות של קבירה של הביצה

דוגמה

 

החזרת אהבה עם בגד

פעולת החזרת אהבה עם בגד של המוקש גם היא דרך די נפוצה בספרי הקבלה המעשית העתיקים

הלוגיקה היא כזאת, בגד האדם נושא עמו מאור נפשו של האדם היינו חלקים מהאור המקיף וסובב את גופו מה שנקרא היום ההילה האנושית

כאשר פועלים פעולות קבליות מגיות הם תמיד יעשו טוב יותר בצירוף חלק מנפש המבקש ואין כמו חולצה או פריט בגד של המבקש לצורך עניין זה

המקובל המעשי כותב את שמות הקודש ושמות המלאכים על הבגד וכמעט רוב הפעולות שנעשים עם הבגד הם לשרפה ברוב הספרים כתבו לעשות מן הבגד פתילה לטבול בשמן פעם שמן זית ופעם שמן אחר כפי המובא בספרים, להדליק ולאמר את ההשבעה

דוגמה

החזרת אהבה בכתיבה על צלחת

כתיבה על צלחת היא מאוד שכיחה בספרי הקבלה המעשית לא רק להחזרת אהבה אלא גם לרפאות ואולי אפילו יותר לרפואה מאשר לאהבה.

הרב המקובל מבקש מהמבקשת להביא צלחת שבעלה או בן זוגה אכל ממנה (עדיף אבל לא חייב) והוא כותב על הצלחת שמות קודש ושמות המלאכים כפי שמובא בספרים, את הכתב מוחקים עם מים ואוספים אל כלי ונותנים לו לשתות כל יום קצת עד שמסיימים

כתיבה על צלחת היא אחת ההחזרות אהבה החזקה ביותר לדעתי ועל פי ניסיוני התוצאות הם ברוב המקרים מיידיות

כאן אין המדובר בחלקי נפשו מהאור המקיף אלא השמות והמלאכים נכנסים ממש בפנימיותו של המבוקש וזה חזק מאוד וברוב המקרים ההשפעה היא דרמטית

 

דוגמה

 

החזרת אהבה בכתיבה על צמח

מצינו בספרים הקדושים גם פעולות החזרת אהבה בכתיבה על עלים מסוימים ענפים מעצים מסוימים

על פי רוב ההוראה תהיה לשרוף את העלים או הענפים ולהניח במקום שהמוקש יעבור עליו או ישב על זה

הלוגיקה: ידוע שעל צמח וצמח יש מלאך שמכה אותו ואומר לו גד כמו שכתבו חז"ל בבראשית רבה פרשה י'

"אמר רבי סימון אין לך כל עשב ועשב, שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו, ואומר לו גדל,

אותו מלאך מושפע מכוכב אותו כוכב מושפע מספירה ושם קדוש וכשכותבים שמות אלו על אותו מצח ספציפי בזמנים הידועים יש בכוחם לגרום לאהבה בצורה מגית קבלית

 

דוגמה

החזרת אהבה עם תמרים

מצינו גם כתיבת שמות קודש על פירות כגון תמרים ותאנים וכן על אגוזים למינם, אחרי שהמקובל כותב את שמות הקודש על אותו פרי נותנים למבוקש לאכול מאותו פרי, לרוב זה ללא ידעתו כמובן ניתן לעשות מרקחת מפירות אלו וזה עובד כמו קסם

גם כאן הלוגיקה היא כמו בכתיבה על עלים וענפים

דוגמה

 

כתיבה על חלקי הגוף לאהבה

פעולה זו אינה נפוצה בדרך כלל לצורך החזרת אהבה היא יותר מיועדת לאהבה כללית לחן וחסד ומציאת חן בעיני כל בני אדם וכמו כן מצינו כתיבה על הגוף לצורך ביטול כשפים וכן כתיבה על דד המינקת תינוק לפתיחת הלב לחכמה

כתיבה לאהבה זו תיעשה על גוף המבקש כמעט תמיד על כף ידו ואו שהוא מוחק את הכתיבה בשמן ואז סך את פניו או שהוא דואג שהמוקש יראה את הכתיבה על ידו

דוגמה

 

החזרת אהבה בכתיבה על חרס

ישנם כמה פעולות בכתיבה על חרס זה יכול להיות לשרפה או לקבורה

המקובל לוקח חרס כותב עליו את שמות הקודש ושמות המלאכים, המבקש שורף את החרס על האש ואומר את ההשבעה או התפילה המצורפת

או שהחרס מיועד לקבור בתוך הבית שרוצים לעשות אהבה שם, ואם המבוקש אינו גר באותו בית קוברים לו את זה במקום שעובר שם וברגע שהוא עובר על זה זה מתחיל לעבוד

דוגמה

 

החזרת אהבה בשתייה

מאוד דומה לכתיבה על צלחת רק שהפעם כותבים על נייר משרים במים למשך שעה ואז סוחטים את הנייר טוב טוב וכל המשקה שנשאר הוא בעצם "שיקוי האהבה" נותנים למבוקש לשתות מהמשקה עד גמירה

וכמו שכתבתי בעניין הכתיבה על הצלחות גם כאן ההצלחה היא בין הגבוהות והשינוי מיידי

דוגמה

 

החזרת אהבה עם עם תמונה

כמו שכבר כתבתי במאמר החזרת אהבה עם תמונה אחזור כאן על עיקרי הדברים

המקובל כותב על התמונה או ציור (לא חייבים תמונה) שמות של המלאכים הנמצאים ברוח בהשבעה באמצעות שמות הקודש עם שם המבקשת והמבוקש פעמים שמצרפים שער מראש המבוקש מקפלים הכל יפה ותולים לרוח או על עץ יש ספרים שכתבו לתלות דווקא על עץ בודד אבל לא חייב, כל זמן שהתמונה מתנדנדת ברוח מחשבתו ומוחו של מיודעינו תמיד תהיה על שם מי ששמו כתוב בתמונה

זאת אחת הפעולות החזקות ביותר להחזיר אדם שכבר לא בבית או מישהו שכבר לנו קשר עמו ולגרום לו חוסר מנוחה מנטלי עד שישוב חזרה אל פועל הפעולה גם בזה מניסיוני יש הצלחה גדולה

דוגמה

 

החזרת אהבה לגויים

אל החכם המקובל מגיעים לעצה רפואה ברכה וישועה לא רק יהודים אלא גם גויים ובספרי המקובלים הקדמונים מצוי לא מעט סגולות קמעות השבעות ופעולות קבליות המתאימים במיוחד לאינם יהודים,

בדרך כלל השמות ושמות המלאכים בפעולות לאינם יהודים יהיו שונים יתכן שסיבה זו היא כמו שמצינו בדברי חז"ל שישנם שבעים שרים עליונים הממונים על שבעים אומות העולם וכל אומה יש לה את המלאכים הממונים ושייכים לה ופעולה שתעה באמצעות המלאך השייך לאותה אומה תהיה נכונה יותר

אם כי גם הקמעות וההשבעות המתאימות לישראל ברוב המקרים מתאימות גם לאינם יהודים רק אם צויין בספר בפירוש אחרת

דוגמה

חומרים להחזרת אהבה

אמת הדבר שלא כל פעולת החזרת אהבה לפי הקבלה כרוכה בכתיבת שמות הקודש או השבעות מלאכים

שכידוע שיש סכנה בכתיבת השמות ויותר בהשבעות המלאכים או השבעות השדים

החזרת אהבה עם חומרים וללא כתיבה אין בה את הסכנה המדוברת והיא טובה ואפקטיבית לא פחות ופעמים שאף יותר

פעולות אלו נקראים בספרים בשם סגולה להחזרת אהבה ניתן לעשות זאת לבד בבחינת החזרת אהבה עשה זאת בעצמך

 

השבעת מלאכים להחזרת אהבה

ובכן זה עסק מסוכן מאוד ורוב האנשים ואפילו רבנים ומקובלים גדולים שהיו משביעים מלאכים לא יצאו בשלום מהסיפור הזה

מכל מקום לא ניתן להתעלם מהעובדה שבספרי הקבלה המעשית מובאים לא מעט נוסחאות להשבעת מלאכים לצורך החזרת אהבה

ישנם כיתות כיתות של מלאכים וכל כת ממונת על נושא מסוים מי על אהבה ומי על השנאה ומי על הפרנסה ומי על הפחד ומי על הבריאות ומי על השינה וכן על דרך זה

וכאשר בא החכם המקרים המותרים להשביע המלאך שיעשה חפצו ורצונו צריך לדעת מאיזה כת הוא המלאך ומאיזה שם קדוש הוא יונק ואז להזכיר את השם הקדוש (שגם זאת בעיה לא פשוטה מאחר ואסור להזכיר השמות הקדושים בטומאה וכולנו טמאי מתים בזמן הזה עד שיבנה בית המקדש) שאותו מלאך או קבוצת מלאכים מקבלת ממנו ולהשביע אות המלאכים בכוח השם המוזכר לעשות את רצונו

אין יותר חזק מזה בעולם!! אבל זה סופר מסוכן וגם אסור

 

השבעת השדים להחזרת אהבה

כמו אצל המלאכים גם אצל השדים יש כתות כיתות לאין מספר של סוגי שדים שונים חלקים מזיקים ומסוכנים וחלקם טובים ישנם שדים מדתות שונות שד יהודי ושד מוסלמי ושד נוצרי וכו' אני לא אכנס כעת לפרטי השדים וחילוקיהם רק זאת אומר

מותר להשתמש בשדים רק באמצעות השבעתם בכוח שמות הקודש ולא חלילה להשתמש בהם על ידי עבודתם היינו לעבוד להם לזבוח או לקטר להם יש איסור חמור מאוד בדבר

וכן גם בספרי הקבלה המעשית במיוחד אלו הבאים ממרוקו ומתימן ישנם שימושי שדים באמצעות השבעות ושמות הקודש להחזרת אהבה ולכל עניין

בהשבעת השדים אין סכנה כמו אצל המלאכים אך מי שיעז להשביע השדים גם אם ישמעו לו ויעשו מבוקשו נקום ינקמו ממנו וסוף דבר יזיקו אותו

אלא אם כן המשביע הוא מקובל ירא שמים שומר מצוות שקיבל רשות מן השמים להשביע

201 תגובות

 1. היי

  השארתי אליך הודעה באתר. ועדיין לא קיבלתי תשובה למייל.
  ואני דיי במצב נפשי ירוד בעקבות המצב.
  אני אשמח שתחזור אליי כדי שאוכל לשתף אותך בסיפור המלא ואולי תוכל לעזור לי להצליח לחזור אל האקס שלי.

  תודה ויום נפלא.

 2. שלום כבןד הרב,

  גם אני שלחתי לך מספר הודעות בצור קשר לפני כמה חודשים ומשום מה לא קיבלת איתן. אני אשמח אם תוכל לעזור לי.

  תודה יום טוב

 3. שלום אני מרגיש שאני מכושף בכישוף אני לא אותו בן אדם יצאתי עם מישהי ואני מרגיש שאחרי שאני רוצה ליגמור מימנה להוציא אותה מהחיים שלי אני לא מסוגל כל הזמן אני רוצה רק אותצה כל הזמן אני חייב לחדעת איפה מתי מה היא עושה ועם היא מיתלבשת ועם היא דיברה עם מישו אחר אז על מה חייב כאילו לדעת כל פרט ופרט מה היא עשתה וכאלה
  וברגע שאני רוצה ללכת מימנה אני מרגיש שאני לא יכול מרגיש שאני כאילו לא יכול בילעדייה מרגיש כאילו אני חיי רק אותה כל הזמן וגם ישתנתי מאוד ישתנתי לרע ביגללה כל הזמן כל טלפון שלה הייתי עונה בשניות כל דבר עם הייתי אומר משו לא מוצא חן בעיניה הייתי מבקש סליחה ישר הייתי רוצה לדעת איך אפשר לבטל את הכישוף הזה סביר להניח שיש עלי כישוף

  1. לפי התיאור שלך מאוד סביר שאתה מכושף
   אתה יכול למרוח את העקבים שלך במשך תשעה ימים כל בוקר בשתן שלך
   במידה וזה לא יעזור אין מנוס מלהגיע אלי ואתן לך ביטולים חזקים

 4. שלום כבוד הרב
  יש לי הרגשה שעל אבי הוטל כישוף שחור ונבזי, ליפני כמספר חודשים התגלה לי כי אבי מנהל רומן עם אישה נשואה בעודו נשואי לאימי. אבי החליט כי הוא עוזב את הבית בפתאומיות בטענה שהוא לא אוהב יותר את אימי והוא מאוהב באותה אישה נשואה, כעט הם גרים ביחד כבר חודש . הורי נשואים כבר 25 שנים וביחד 27 שנים) ופתאום התחיל להתנהג אחרת, להתנתק, לשקר,להחביא כספים ועוד'. יש לציין כי שהוחלט שהוא חוזר הביתה מהאישה הנשואה לניסיון חוזר הוא חזר עם ריח של משהוא שרוף ולא רגיל בכל הבגדים הנעליים וכל לבושו. על פי דעתי זה כישוף. אנא תעזור לנו ביתנו זקוק לשלום בית .

  אשמח לדעת עם על מישהו נוסף ממשפחתי תחת כישוף

  אני זקוקה לעזרתך, משפחתי מתפרקת!
  צום קל וגמר חתימה טובה

  1. היי שלום לך כבוד הרב .ברצוני להתייעץ איתך על מערכת נישואים שלי שהתפרקה גם בעקבות מקרה של בגידה של אשה שבדוק כישפה את בעלי וגרמה לריחוק של שנאה לאותו פרק זמן בינינו לאחר אהבה כה גדולה נישואים וילדה משותפת של שתינו.כיום אני בזוגיות של 3 שנים של פרידה וחזרות .אני לא מצליחה להגיע למצב של קשר אחיד ויציב מאז הגירושין נותרתי עם ילדה 1 ולא נשואה גרושה המון זמן עם חובות ומצב נפשי לא טוב.בבקקשה ממך תעזור לי למען הבת שלי

 5. אני בת אני חברה שלו , החבר שלי עבר כישוף אני בטוחה בזה .. השאלה מה אני יכולה לעשות להזחיר אותו אלי תוכל להיתקשר או לתת לי מספר ולעזור לי אני ממש במצוקה

   1. היי בעלי בוגד בי עם אישה נשואה פלוס 4 ילדים.
    עזב את הבית לפני חודשיים וחצי.
    יש לנו 2 בנים קטנים, ניתן לעשות משהו?

 6. ערב טוב…
  קוראים לי אסמא אני כבר נשואה 12 שנים ויש 4 ילדים בעלי ובאופן פתאומי החליט שאנחנו חייבים להיתגרש הוא הוציא את כל הבגדים שלי מחדרו והתרחק ממני ולא רצה שאני אכנס לחדרו או להתקרב אליו אפילו הרחיק את הילדים ממני והוא הפך לבן אדם שקט ועצוב כל הזמן אנחנו הגענו כבר לבית משפט מקווה שתענה לי אם יש עליו כישוף שמו וליד אמא שלו בהיה נולד ב-13-5-1969

 7. אני לא אותו בן אדם אני נשוי המון שנים אני עצבני ולא רגוע אני רוצה להתנתק מאשתי וכאילו לא מסוגל ללכת כל מה שאני עושה ורוצה לא מצליח לי בחיים אני מרגיש תקוע ועומד במקום גם שרוצה לצאת מהבית להנות לא יכול כאילו חייב לחזור לבית אני מוסלמי בשם ספטמבר 13, 2015 בשעה 10:51 pm
  שלום אני מרגיש שאני מכושף בכישוף אני לא אותו בן אדם אני נשוי המון שנים אני עצבני ולא רגוע אני רוצה להתנתק מאשתי וכאילו לא מסוגל ללכת כל מה שאני עושה ורוצה לא מצליח לי בחיים אני תמיד עצוב ורע לי בבית רוצה עזרה ממך שמי שפיק עאשור אומרים כולם עשתה לך כישוף היא מוסלמית עיישה

 8. ראיתי בטלויזיה שאיזה רב מדבר והוא אמר שהיום החזרות אהבה עם שריפת קמעות כבר לא עובד

 9. כן אבל אתה אומר שהמלכים לא ירצו לשתף פעולה בכל תנאי.. כלומר אם האיש אינו יהודי אז למה שהיה שיתוף פעולה?

 10. שלום,

  בעלי התחיל ללכת למאמנת אישית שמאוד משפיעה עליו לרעה אני רואה שהיא הורסת לנו את חיי הנשואים ומסכסכת בינינו הוא לא מקשיב לי יותר אני רואה שמדובר באישה הרסנית וסכסכנית איך אני מחזירה את בעלי הביתה??? אנא תעזור לי! אני חוששת שהוא כושף הוא נהיה אדם אחר ומושפע אני כבר מיואשת

 11. שלום לכב הרב.
  שמי שושנה בת שמחה ז"ל
  מרגישה שהחיים נעצרו לפני 10 שנים בערך, אני מיואשת, איני עובדת, גרושה עם ילדים, גם הבריאות לא טובה כל כך….. מבקשת עזרה מה לעשות או איך לתקן את המצב הסה תודה לך

  1. ממליץ לעשות ביטולים
   סביר להניח שאין עלייך משהו מיוחד
   המצב היום לא מזהיר אצל אף אחד

 12. שלום וברכה כבוד הרב שלחתי מייל דרך האתר צרו קשר ובינתיים לא קבלתי תגובת הרב לגבי החזרת אהבה לחבר שלי מאיר אולי יש בעיות עם המייל של האתר שהרב יעדכן אותי אם המייל שלי מהאתר הגיע או לא תודה רבה

 13. שלום כבד הרב,
  אני באמת לא יודעת מאיפה להתחיל אבל יש לי בעיה ששום דבר לא מצליח לי בחיים…
  אבל הדבר שהכי מטריד אותי זה שאני אף פעם לא מצליח לי זוגיות.
  ואני נורא מודאגת.

 14. שלום רב
  החיים של קשים וההרגשה שהכול חסום שום דבר לא טוב הבריאות הילדים רק מחמיר למה ? יעל בת בלה תאריך לידה 20.7.1962 בבקשה אם אפשר לעזור לי

 15. שלום לכבוד הרב,
  אני רוצה לדעת למה לא הולך לי עם זיווג,הכל הולך לי בחיים חוץ מזיווג.(אשמח לקבל תשובה למייל שלי)

 16. הוא נימצא אם מישהי שהוא לא יודע אם הוא רוצה מתנהג מוזר חי מוזר לא ברור כלום

 17. שלום לכבוד הרב.אני גרושה 18 שנים .והייתי בזוגיות וכל זוגיות שהייתה לי החזיקה 2 .אני רוצה לדעת למה זה קורה שלא הולך לי בזוגיות.עינב בת אסתר תאריך לידה.24.6.70 תודה רבה כבודו

 18. מעוניינת בעזרה
  הייתי אמורה להתארס והבחור ביטל אירוסים וכרגע יוצא עם מישהי לא יהודיה
  מה אפשר לעשות ? הלב שלי פשוט מרוסק

 19. אני רווקה ולא הולך לי עם זוגיות. מאוד רוצה שזה יגיע. אשמח לדעת מה אפשר לעזור? (שמי-כרמית ושם אמא- עליזה ) תודה מראש.

  1. ישנם לא מעת דברים שניתן לפעול באמצעות קבלה בכלל וקבלה מעשית בפרט
   מכל מקום אם את לא בעניין של להשקיע כסף על קמעים וכדומה אמליץ לך לקרוא כל יום פרשת הנשיאים ואת התהלים של אותו יום
   גם במישור הפסיכולוגי הרבה פעמים זה נובע מדפוסי חשיבה שליליים ואמונות מגבילות
   ממליץ לקרוא קצת ספרים שעוסקים בהתפתחות אישית וחשיבה חיובית.
   בהצלחה.

 20. היי,

  יצאנו כשבעה חודשים, האהבה הייתה עוצמתית, שנינו חיכינו להרגיש ככה שנים, והוא התוודה בפניי שהוא חיפש מישהי כמוני 5 שנים מאז הפרידה הקודמת והוא ניסה לצאת עם המון בחורות. חודשיים לפני הסוף , ישבתי בבית ולמדתי כל היום, 12 שעות ביום למבחני המועצה לראיית חשבון. הייתי עצובה, לא מאוזנת, לחוצה ורבנו מלא. מעולם לא היינו זוג רגוע אבל תמיד הריבים היו נראים לי כקשיי לידה וכסוג של הבנה ותיאום ציפיות והצלחנו ללמוד מהם אחד על השנייה. שבוע אחרי המבחן רבנו ריב גדול והוא החליט שהוא אוהב אותי אבל הוא לא רוצה להתגרש כמו ההורים שלו. יש לו חרדות מגירושין כי ההורים שלו התגרשו ועד היום לא מדברים אחד עם השני וגם אחותו הגדולה אם חד הורית. הוא בנאדם מלא רגש אבל מאוד רציונלי. הוא הבין שאם נתחתן זה יגיע לשם. אני לא מאמינה שהתקופה הזו משקפת משהו! אני הייתי מובטלת, כל היום בבית לומדת בלי יכולת להתאוורר עם חברים ונהייתי תלותית בו. בהתחלה לא דיברתי איתו בכלל והוא התקשר אחרי שבוע ושאל מה קורה איתי והציע שנהיה ידידים. סירבתי והמשכתי בחיי. שבוע לאחר מכן הוא הגיע למקום שהיה יותר מזוהה איתי, מקום בילוי שאני הכרתי לות (מהלך שהיה ברור שנעשה כי הוא רצה לראות אותי ) ונפגשנו שם עשיתי את כל הטעויות האפשריות. הוא בא לישון איתי והכי אהב אותי בעולם, אמר שיש לו חולשה אליי ושהוא אוהב ומתגעג ע , אני הייתי בטוחה שהוא התעשת והוא הבין שעשה טעות. יום למחרת הוא אמר שהוא אוהב אותי אבל הוא מרגיש שהוא עשה טעות שבא אליי וזה עדיין לא יעבוד, ואני נשברתי… לא הסכמתי שהוא ינתק , רציתי שהוא יבוא אליי לתת לי חיבוק ולא הפסקתי לבכות.. דיברנו כמה ימים אחרי כאילו אנחנו ידידים ואז הוא סינן לי שהוא חושב שזהקשר הידידוחי הזה תוקע אותי ואז פשוט הפסקתי לדבר איתו לא בקטע של ריב , פוט החלטתי שזה יותר מדי בשבילי לספוג. היום אנחנו לא מדברים שבועיים. יש לי היום את הטקס של הרואי חשבון אני יודעת שהוא ישלח הודעה כי הוא יודע כמה זה חשוב לי. השאלה אם לענות תודה קריר או לא לענות בכלל.

  1. אם קיבלת החלטה שזה לא זה ואת ממשיכה הלאה אז זה לא משנה איך תעני (מדין נימוס ראוי לכתוב תודה בחזרה)
   מכל מקום נשמע שהוא כן אוהב וכן יש לו רגש אך הוא לא יציב.
   אם תשלחי את השמות שלכם ושם האמהות אוכל לבדוק לך.
   בהצלחה עם הראיית חשבון 🙂

 21. שלום
  אני במצב של קושי רב שום דבר לא טוב בעיות עם הילדים מועקה קשה בלב מה ניתן לעשות
  תודה ושבוע טוב

 22. שלום רב,

  יש לי שאלה בעניין קמעות וכו'

  לפני 8 חודשים הייתי בעיצומו של קשר בו חוויתי תהפוכות ברגש ללא סיבה הגיונית (מאוד רוצה ואחר כך חש דחייה כלפי בת הזוג). קרוב משפחה הציע ללכת לרב ולקבל עצה. בפגישה איתו הוא המליץ לי לשרוף סוג של קטורת ולהגיד כל מיני דברים במשך שלושה שבועות (כל יום ג אחרי השקיעה)…מניח שהרב מכיר את זה…
  זה לא שינה משהו ולאחר מכן קרוב משפחתי הלך אליו שוב. הוא נתן לו קמע שנתבקשתי לשאת איתי כל הזמן. התהפוכות ברגש לא פסקו ולאחר חודש מזמן נשיאת הקמע – חברה שלי נפרדה ממני. כבר עברה חצי שנה מאז ואני עדיין שבור ומתגעגע מאוד כאילו זה קרה אתמול (למרות שלפי ההיגיון כבר הייתי צריך להתגבר – הרי במהלך הקשר היו הרבה רגעים שלא רציתי). ניסיתי לשכנע אותה שנחזור אבל היא כבר לא רצתה ואף כתבה דברים מזלזלים ודוחים ושאינה מצטערת על כך…למרות כל זאת אני עדיין תקוע ברגשות אליה ורק רוצה שהיא תחזור. לא מצליח להשתחרר ולהאמין שיהיה משהו יותר טוב ולכן לא מצליח לצאת שוב. חש עצב, געגוע ופספוס למרות שכבר עבר המון זמן (אנחנו יותר זמן פרודים מאשר היינו יחד)

  האם ייתכן שכל זה קרה בגלל אותו קמע ויש אפשרות לבטל זאת?

  (אציין שקרוב משפחתי נתן רק את שמי ולא את שם בת הזוג)

  אודה על תשובתך

  אלון

  1. אין קשר לאותו קמע
   או שעשתה לך כישוף בזמנו שהייתם ביחד
   או שזה מבנה פסיכולוגי שלך

   מכל מקום הרב הזה שנתן לך אני מכיר אותו טוב והוא בעל מקצוע.

 23. שלום כבוד הרב לא מצליחה בזוגיות ומודאגת מאוד מתחילה ומרגישה חסומה חוששת מאוד שזה לא ימצליח לי מתנתקת מהר מאוד אני בת 34 כבר משפחה זוגיות אין זה מאוד מקשה עליי חייה היום יום למה לי למה אשמח מאוד מאוד עם אקבל מענה תודה סיגל בת אדיסה

  1. צריך סבלנות ולא להתייאש להמשיך לנסות ובסוף זה יקרה
   אם את מרגישה חסימה אז כדאי לך לשקול לרכוש ביטולים

 24. שלום לכבוד הרב,
  הייתי אצלך לגבי החזרת אהבה התחלתי לשרוף מה שהבאת לי עברו 3 ימים
  הוא לא שלח הודעה ואני מאד בציפייה.. לפחות זה גורם לו להתחיל לחשוב עלי?
  והאם זה בטוח שהוא ישלח לי בעזרת השם הודעה כבר בימים הקרובים??

  1. הני היקרה את צריכה סבלנות סביר להניח שאם תמשיכי לשרוף בתוך הזמן המשוער 21 יום הוא כבר יצור קשר
   אבל אסור לך בתכלית האיסור ליצור איתו כל קשר במשך התקופה הקרובה.

   סבלנות והתמדה המפתח להצלחה.

   1. כבוד הרב שלום,

    נתן לי רב שריפה של הקמעות המדוברים להחזרת אהבה,.
    לא יצרתי עם האקס קשר טלפוני בזמן השריפה, אבל אנחנו עובדים יחד ומדי פעם א מטעמי נימוס אמרתי שלום שאלתי מה שלומו (כמו ששאל אותי) ולפעמים אף יצא שהחלפנו כמה משפטים.
    עדיין לא חלפו 21 ימים ואני מממשיכה לשרוף.
    האם זה יכול לפגוע בפעולה כי למיטב הבנתי אסור בזמן הזה לייצור קשר.

    אודה לך מאוד על עזרתך

 25. שלום רבץ כיצד אני מחזירה בחור שנפרד ממני. אין לי שום חפצים. או תמונות. את הכל זרקתי. או שרפתי בשעת המשבר.
  והאם זה בכלל נכון לנסות להשיב מישהו שרצה ללכת. אולי זה מעשה אגואיסטי, ועלי לבלוע את התרופה המרה?
  תודה רבה

  1. הכי נכון זה לבלוע את התרופה ובחלק ניכר מהמקרים היא בסוף מתבררת כמתוקה
   אך יש מקרים יוצאי דופן.

 26. עמדתי להציע נישואין לבת הזוג יצאנו שנה ביחד הכול יתפורר לי מול העין הבחורה שכחה ממני ולא מוכנה להיפגש כלל מה אני אמור לעשות כדי להחזיר אותה שוב אליי.

  1. האמת שזה יותר מה אתה אמור לא לעשות ….
   תעבור שוב על המדריך תפנים
   ואם אתה רוצה אתה מוזמן לשלוח את השמות ושם האמהות של שניכם ונבדוק

    1. איך אני יכול להיעזר בך על מנת להסיר את הכישוף?

     רציתי ברשותך להבין האם זהו כישוף קל חזק…..

     והאם אוכל לבטלו

     מאדה לך מקרב לב…..

     רונן

 27. שלום רב .מר תבור שמי מאיר ואני חירש ולא מלידה .יש בי רוח .אים תשאל איך אני יודע .אז ככה כל פעם שאני פותח ספר תורה ללימוד מיד אני נעשה עייף רדום ואים אני ממשיך אני נירדם ולאחר זמן הופיעו תופעות נוספות כל זה כאמור רק אים אני מתעסק בסיפרי תורה .ואים אני מקבל על עצמי להתגבר בלימוד .אני משתנה לגמרי דכאונות נוראים ועוד רצון עז לגמור עים הכל ,אך כשאני פותח ספר חילוני ועשיתי כמה נסיונות .הכל מתנהל כרגיל .אים יש ביכולתך להשיב ולעזור אודה לך מאוד במאוד מאוד,ותבין אני כמובן חירש אך אל תבטל אותי בבקשה .שלא תתנהג אלי כאילו טיפש ומטומטם עומד לפניך ,בבקשה ותודה

  1. אתה צריך בעיקר יחודים
   ממליץ לך לעשות חיפוש בגוגל על המילים "תפילה מהקבלה "
   של חכם יעקב אסלן הי"ו
   וכל יום תשמע זאת התפילה ובע"ה יוטב לך

 28. ואם אפשר לדעת לגבי התאמה בזוגויות נפרדנו לפני שבועיים ואחרי הפרידה עשיתי בדיקת מזוזות וגילתי שהמזוזה היית פסולה הכל בנינו היה מצוין עד לפני כמה חודשים שמשום מקום הגיעו רק ויכוחים וריבים כל יום על שטויות

 29. היה לי מישו בעבר שיצאתי איתו ואז גיליתי שהוא שהוא בכלל חבר של חברה טובה והוא התכוון להפרד ממנה ולהיות איתי… ניתקתי קשר ממנו אבל הוא עולה לי הרבה במחשבות.. מפחדת לדעת אם ויתרתי מהר מידי.. היום ישלו חברה. יש מה לעשות ? יש בכלל התאמה ?
  טל בת שושנה
  מאור בן לורונס

  תודה

 30. כבוד הרב.
  אני גרושה +3 בוגרים.
  הסכמתי לעבור לניו יורק בשביל האהבה.
  הכרנו במשך 10 חודשים והתכניות היו רציניות . הגעתי לניו יורק הפכתי עולם והכלכלה התהפך.פשוט הוא התהפך!! כל מה שאני מנסה לא הולך.
  האמת שאני עייפה כ"כ. ומאוכזת מאוד.
  קוראים לו דויד בן שרה

 31. אני מרגישה שאני תקועה בחיים
  לא מתקדמת כבר שנתיים
  לנפך אני קופצת ממשבר למשבר
  גם בחיי הזוגיות, יחסים עם הוריי והוריו, עבודתי ובריאותי
  האם אני בחסימה מסויימת
  או האם מישהו עשה לי משהו
  או יש עליי עין?

 32. אני מצטערת שזה יום שבת אבל פשוט אני כבר לא יכולה אני עומדת להשתגע אני נשואה 14 שנה ויש לי שני ילדים בעלי מנהל רומן כבר חצי שנה והוא מאוהב ורוצה להתגרש אני עדיין אוהבת אותו ולא מוכנה לשמוע שהוא אם משני אחרת שאלתי אותו אם יש לא טיפה אהבה אלי ולא אהבה לאימא לבנים אהבה והוא אמר שכן אבל אהבה שלה משטלת עליו אני לא רוצה לוותר אליו בבקשה תנסה לעזור לי אני אבודה אני לא רוצה להתגרש

   1. שלום כבודו

    אני זקוק לעזרה בהחזרה של שלום בית ובדיקת התאמה .
    איך אפשר ליצור קשר
    והאם אפשר להחזיר בוודאות או שזה 50% 50% ?

 33. לא מוצאת מה שפרסמתי, כתבתי לך שקוראים לי טניה שליוק ואני מרגישה שעשו עליי כישוף, לא מצליחה להתנתק מהבן אדם שעושה לי רע, הרב במהלך החיים שינה לי את השם לטליה אבל השם שנולדתי איתו הוא טניה, שם של אמא שלי הוא בת שבע, תאריך לידה שלי 18.11.93 אני עדיין מחכה לתשובה בבקשה זה חשוב

 34. שמי אורלי רמז בעלי קובי **** עזב תבית 3 פעמים תפסתי אפה גר וצילמו אותו עם בחורה שמנה שלא מתאימה לו ושמנה מה עושים זה שנה אולי מכושף התנתק מכולם ונהיה רע רואים שסובל תודה אורלי

 35. אני בת 47 שאין מזל בכלל בכלל בזוגיות ובחברויות באופן כללי. כמו לבד בעולם .שמי
  אדל בת עדינה

 36. כבוד הרב אני נשואה 3 וחצי שנים ובקשר עם בעלי כבר 8 שנים יש לנו ילד בן שנתיים.
  תמיד היו לנו יחסים מצויינים. בשנה האחרונה הוא טוען שמשהו השתנה ברגש שלו כלפי שהוא כבר לא אוהב כמו פעם זה מתבטא בזה שאין בנינו יחסיים מיניים בכלל. המצב הזה גורם לריחוק ולמחשבות על גירושין דבר שלא הייתי רוצה שיקרה כי אני באמת אוהבת אותו.
  אשמח לדעת אם נשאר ביחד? מה אפשר לעשות כדי לתקן את זה. שמי דורין בת מלכה ושמו שחר בן עליזה.

 37. שלום לך שמי יוסף אסף אני ואשתי התגרשנו ליפני שנה וקצת היינו בקשר עד ליפניי שבוע וחצי ומאז נותק הקשר כי היא התחילה לצאת עם מישהו שמה בתיה בת ויקטוריה רציתי לדעת מה אפשר לעשות אני והיא היינו אוהבים ופתאום זה פסק אני רוצה שהיא תחזור אליי..

 38. הרב שלום.
  אני עברתי מישראל לארצות הברית כי רציתי לבנות זוגיות.
  עזבתי עבודה הכל.
  באתי לכאן קיבלתי עבודה.
  היינו יחד .ואז הוא החליט לעזוב.אחרי כמה חודשים.
  אנינקרובה הרבה שנים יש 3 ילדים גדולים.
  היום פיטרו אותי מהעבודה.אין לי בית לגור.
  והא עזב אותי.
  ואני עדיין אוהבת אותו.
  על כך רציתי לבנות בית. הוא כל כך אהב אותי.
  אפשר להחזיר אותו?
  השם שלי גלית בת גישה
  השם שלו דיויד בן שרה ז"ל.
  כל החיים שלי התהפכו. הכל.
  הרב בבקשה את עזרתך.

 39. הרב שלום.
  אני עברתי מישראל לארצות הברית כי רציתי לבנות זוגיות.
  עזבתי עבודה הכל.
  באתי לכאן קיבלתי עבודה.
  היינו יחד .ואז הוא החליט לעזוב.אחרי כמה חודשים.
  אנינקרובה הרבה שנים יש 3 ילדים גדולים.
  היום פיטרו אותי מהעבודה.אין לי בית לגור.
  והא עזב אותי.
  ואני עדיין אוהבת אותו.
  על כך רציתי לבנות בית. הוא כל כך אהב אותי.
  אפשר להחזיר אותו?
  השם שלי גלית בת גישה
  השם שלו דיויד בן שרה ז"ל.
  כל החיים שלי התהפכו. הכל.
  הרב בבקשה את עזרתך.

    1. צריך לעשות כמה בדיקות ולשאול כמה שאלות ואז להחליט
     וברור לך שזה לא משהו שאפשר לעשות במסגרת התגובות כאן כן ?

 40. ראשית הייתי אצלך בעבר ובאמת ממליצה בחום רב . שנית מאוד רציתי להגיע שוב ולא מצליחה כבר שבוע לתפוס בנייד . השארתי הודעה ולא חזרתם . בבקשה חיזרו אליי

 41. שלום הרב תבורי
  אציתי לשאול לגבי זוגיות ופרנסה
  שמי יטה שרה רבקה יהודית בת לאה איזה
  ורציתי לשאול לגבי בחור שיצאתי איתו ששמו דוב בן זאב שרגא
  שיצאתי איתו ואז ניתק קשר מתקשרת ואין מענה וגם פגע בי מאד איך גורמת לו לחזור אליי ואולי אסלח לו על פגיעה הקשה שפגע בי קבענו להפגש כדי לדבר ופשוט נעלם

  1. לגבי פרנסה במה את עוסקת
   לגבי זוייג מה שם האימא של הבחור ?
   ואם הוא פגע בך כל כך אז אולי כדאי לשקול להניח לזה ולמצוא משהוא יותר טוב ?

 42. דבר ראשון רציתי לדעת אם יש עלי כישוף או משהוא בסיגנון
  ודבר נוסף התאהבתי בבחור שנמצא במערכת יחסים ואני יודעת שגם לו יש רגשות אלי יש לי משהוא לעשות בנושא ? אשמח ליצור קשר באופן פרטי

  1. ללא שם ושם האם לא ואכל לבדוק

   ואם הוא במערכת יחסים אז זה לא נכון לעשות כלום

 43. שלום ..
  קראתי את הכתוב בשקיקה .לאחרונה אני עוברת תקופה קשה של שבירת לב בפעם השניה בחצי שנה לא מבינה מה קרה ולמה הוא לא רוצה אותי יותר מרגישה אנרגיות רעות סביבי יכול להיות?
  תאריך לידה שלי 13.3.70 אשמח אם אוכל לדבר איתך תודה מראש

  1. צריך להבין מה קרה שם בניכם לשאול אותך כמה שאלות לעשות בדקת התאמה ואז נדע
   אם את רוצה להגיע לפגישה תשלחי הודעת ווצאפ ל0546673374 ותבקשי לקבוע

   ואם את רק רוצה לבדוק התאמה אז תשאירי את השמות ושם האמהות ואבדוק לך

 44. בת זוגי נפרדה ממני אחרי שנתיים וחצי של מערכת יחסים בגלל שפחדתי להתחייב.
  כעת, אחרי חודשיים מהפרידה, עברתי מבית אמא לבית משלי ואני מרגיש מוכן ומתפלל להשיבה ולשים את הפחדים מאחורינו!
  היא טוענת שיוצאת עם אחר אך עדיין מביעה רגשות כלפיי בשיחותינו, בוכה הרבה ואפילו בפגישה האחרונה שקיימנו לפני כ3 שבועות התנשקנו.
  בבקשה עזור לי לבדוק התאמה ואם אכן יש כזו, אמור לי מה עליי לעשות… אני מרגיש אבוד!!!

  שמי טל בן נורית
  שמה הדס בת דינה.

  תודה ובשורות טובות!

  1. ישנה התאמה מצויינת בניכם
   אבל זה לא מכובד לנסות לקלקל לה עם הבן זוג הנוכחי
   זה יחזור אליך
   אתה רשאי להתפלל אבל לא לעשות מעשה אקטיבי.

 45. שלום לכבוד הרב
  בקשר לבן שלי הוא בן 19 ועזב את הבית והלך לגור עם חברתו…
  הקשר שלהם התחיל לפני 10 חודשים במהלך הקשר הוא נפרד ממנה פעמיים … ולא רצה לחזור אליה בחזרה… ככה הוא אמר לי…
  אבל איכשהו חזר אליה שוב פעם.. והפעם הוא עזב את הבית.. .
  יש לי ילד אחד ואני גרושה כבר עשר שנים…
  חשוב לי מאוד לדעת אם מישהו עשה לו כישוף או משהו כזה
  השם שלט אוראל בן סיגלית… תאריך לידה 23/5/98
  תודה

 46. שלום כבוד הרב,

  האם אתה יכול לעזור בלמחוק זכרונות לא רצויים שכבר הופכים לטריגרים שליליים אוטמטיים במוח שלי?

  תודה.

 47. שלום כבוד הרב , יש לי סיפור מאוד קשה של זוגיות שלא מצליחה , רציתי לדעת האם בכלל יש התאמה בנינו שמי רן בן מרסל והשם שלה גלית בת אסתר, אנא רק אמור לי האם יש התאמה כדי שאדע כיצד לפעול , תודה רבה

 48. שלום הרב תבורי רציתי לדעת עם עשוי עליי עין הרע או כישוף אני מרגישה ששומדבר לא הולך לי בחיים אבל בזמן האחרון ממש אני לא מצליחה לישון בלילות כל דבר משתבש לי ישלי הרגשה שמשהו לא תקין אני לא יודעת איך להסביר.. חיה מושקא בת יהודית ויויאנה 3.11.99

 49. שלום רב
  קורה לי משהו מוזר בזוגיות,הו הזוג שלי פתאום אחרי שנה שלמה של ביחד החליט שהוא רוצה לסיים את זה ושנראה לו שהאהבה שלו ירדה והוא לא. רוצה להמשיך
  התחננתי שיתן לנו צ׳אנס והוא מסרב..
  נראה לי שעשו עלינו עין או משהו כזה.
  מה ניתן לעשות ואיך אפשר לבדוק זאת?? אני קצת מפחדת מהקמעות האלה והחזרת האהבה אבל הלב שלי שבור
  תוכל לעזור לי?

 50. היי, אני והחבר נפרדנו למרות ששנינו אוהבים מאוד, לא מצליחה להפסיק לבכות, לא אוכלת ולא ישנה, נפרדנו כיוון שלפעמים הוא מרגיש שהוא רוצה להיות איתי יותר מכל דבר אחר ומתגעגע ולפעמים רוצה שקט וחופש.. בעיית מחוייבות שהוא לא יודע מה רוצה מעצמו.. אני כ״כ אוהבת אותו ולא יכולה לדמיין את עצמי בלעדיו.. איך אדע אם הוא הזיווג שלי או שעליי לשחרר?

 51. שלום כבודו.
  אני וחבר שלי לשעבר היינו במערכת יחסים כמעט שנה
  אהבה גדולה וכימיה בלתי ניתנת לתיאור.
  פתאום הוא החליט לעזוב בלי שום הודעה מוקדמת
  (תוך כדי ריב כשהוא לא בארץ בכלל ואני בבית שלו)
  מאז הבנאדם לא מוכן לשמוע עליי או לראות אותו כאילו שונא אותי.
  רציתי לדעת אם יש עלינו עין הרע?
  מעבר לזה בעקבות הפרידה נכנסתי לדיכאון ואני פשוט לא מרגישה צורך או חשק לקום מהמיטה…ישנה ימים ולילות שלמים, לפעמים לא ישנה בכלל
  שום דבר אחר שהוא לא לישון או הוא לא מעניין אותי…
  האם יש עליי כישוף?

  עינב בת סיגל

  שלומי בן סיגלית

  1. אני לא חושב שמדובר בכישוף אם כי זה יכול להיות.
   את בסוג של דיכאון הנקרא בספרי קבלה "רוח רעה"
   דווקא התאמה יש בניכם
   ויתכן שניתן לעשות משהו

 52. היי כבוד הרב אני גיל שמש בן ברכה והבחורה דנה אלמקיאס בת אורלי 30.1.1988 רוצה לבדוק זיוג ורוצה לחזור להיות איתה מה צריך לעשות

 53. אני מבקש להחזיר אלי את בת זווגתי נפרדנו היא התרחקה ממני ככה פתאום בלי סיבה .
  אחרי שהינו 8 חודשים יחד בלי סיבה לא יוצרת קשר
  אני מרגיש דיי אבוד בלעדיה

 54. היתי בזווגיות לפני שנתיים עם בחורה בשם תמר נפרדנו היא הכירה משהו נולד להם בן והם נפרדו ..לפני 9 חודשים חידשנו את הקשר הינו בקשר טוב עד שלפני חודש שוב החליטה להיפרד .
  האם יש אפשרות להחזיר אותה אלי לקשר חזק יותר של אהבה .
  והאם יש מצב שכושפנו כי כולם התנגדו לקשר הזה .
  והאם יש התאמה ביננו .
  תמר תמי בת ג'ינה היא הוסיפה לפני שנים גם נוגה.
  אני ערן בן יהודית.

 55. היי לפני חודשיים התקשרתי אליך דיברתי עם משהי ולאחר בדיקה שלך אמרת שיש כישוף הורדתי לו ואותה בחורה אמרה שעשתה לומשוב כישוף קוראים לבעלי אלמוג בן תמר 16/12/89 ואמרה שתעשה גם עלי לימור בת עליזה יש עלינו כישוף תעזור לי בבקשה

 56. שלום הרב, אני כותבת לך את השם בצופן, כי אינני רוצה שהשאלה תיחשף ברשת. אותיות א"ת ב"ש. השם הוא לפי הצופן "ימלך (בת) זכמעצ סוהמצ" האם הוטל עליה כישוף אהבה, ואיך אפשר לבטלו? אני ממש אובדת עצות בגלל הבן אדם שהתחתנה איתו שפשוט לא הגיוני שהיא עוד אוהבת אותו אחרי מה שעושה לה שגם מבין בקבלה וחשבתי מין הסבירות שהוטל עליה הכישוף. פשוט קשה לי להסביר הסבר אחר. בבקשה עזור לנו!

 57. שלום לך כבוד הרב אני מאד מבקשת ממך לעזור לי כדי להחזיר לי את האהוב שלי בבקשה מה כדי לעשות אנא ממך מה מספר הנייד שלך כדי שיוכל לדבר ולשלוח את שם שלי ושלו

 58. שלום הרב,
  לפני שנה וחצי התגרשתי מאהבת חיי, חיינו לפי ההלכה, שמרנו נידה וכו׳, התנהגנו לא יפה אחד לשני והתגרשנו. במשך שנה אחרי הגירושין היינו בקשר ותכננו לחזור וכל פעם זה לא יצא לפועל. הרב, הוא לא יוצא לי מהראש, אני לכל היום בוכה ומתפללת שהוא יחזור אלי.. הוא בינתיים הספיק להתארס ואני נשארתי עם לב שבור..
  שמות: הודיה בת מלכה,
  אוהד יהודה בן יונה

 59. שלום
  אחי סיים מערכת יחסים עם אשתו לאחר 25 שנה ביוזמתה.
  הוא מצא תמונות שלו בתוך המקפיא. וונעלים חדשות שקנה נעלמו. מאז שעזב את ביתו, התרחשו עליו אסונות בבריאות ופרנסה הוא עובד נהג מונית המונית הולאמה על ידי המשטרה למשך 3 חודשים. עתה התגלתה לו סוקרת שמחייבת הזרקת אינסולין.
  האם מדובר בכישוף שביצעה גרושתו ?ואם כן מה ניתן לעשות?

  1. אכן זה כישוף אני מכיר את הכישוף הזה ששמים במקפיא ואני חושב שאני יודע מי עשה את זה
   כמדומני זה מישהו מרחובות

 60. שלום,
  לפני קצת יותר מ5 שנים חמתי בערב חג פסח, קראה לי מאמצע השולחן לבוא לחדר שלה, שם היא אמרה לי שבמנהג שלהם זה שהאשה הקטנה בבית שופכת על עצמה את היין מהקערה של 10 המכוות ואחר כך שופכת לאסלה… הייתי תמימה ועשיתי כך. אחכ הבנתי שזה כישןף. זה לא ממש עזר לה כי בדיוק שבועיים לאחר מכן הבן שלה הציע לי נישואים. כיום נשואים ברוך ה' עם 2 ילדים אבל…. לא מצליחה לשכוח זאת וחיה בחששות שאני מכושפת. מה גם שלא הוחך לי בחיים בתחום הפרנסה. האם יש לי מה לחשוש? האם יש השלכות למה שהיא עשתה? האם אתה מכיר את הכישוף הזה???? תודה

  1. חמתך אישה טיפשה ביותר
   תסלחי לה על מה שעשתה לך
   זה דבר חמור והיה יכול לגרום לך נזק חס ושלום
   אבל מן השמים ריחמו עלייך וברוך השם הכל בסדר
   אך למען השקט הנפשי שלך
   תמרחי את העקבים שלך בשתן של עצמך
   כל בוקר למשך תשעה בקרים
   ואין לך מה לחשוב כלל ועיקר

   1. לאיזה נזק זה יכול לגרום?
    כי לא הולך לי בהרבה דברים אז אולי זה כבר עשה לי נזק, או שאתה מתכוון לנזק אחר?
    ריחמו עליי משמיים, ואני כבר סלחתי לה בליבי, אך עדיין תמיד חוששת ממנה, ובעיקר חוששת מזה שאין לי הצלחה (בהמון מישורים). אעשה כדבריך.

    1. אם כך את מרגישה אולי כדאי לשקול לעשות ביטולים
     ונכתוב לך אולי איזה שמות לשמירה. ובע"ה הכל יהיה בסדר.
     העיקר להתחזק במצוות וביראת שמים
     והוא רחום יכפר עוון.

 61. שלום,
  רציתי לדעת אם קיים כישוף כלשהו על בעלי
  אוהד בן אסתר 16.08.87
  תודה רבה.

  1. אין המדובר בכישוף אלא על עין הרע חזקה
   שבאה לידי ביטוי במצב רוח ירוד וקשיים כלכליים

 62. מה אני יכולה לעשות בשביל לעציל את הנישואים שלי
  אני זקוקה לעזרה. יש מצב לדבר באימייל או בטלפון?

 63. אני חייבת להמליץ בחום רב על הרב מאיר תבורי
  אני הייתי מאוד סקפטית לגבי זה אבל התוצאות המדהימות הגיעו כבר לאחר מספר ימים כמו קסם .
  הרב תבורי תודה על הכל♥️

 64. שלום
  הייתי אצל הרב ויצאתי מחוזקת ומעודדת מאוד
  אך חמותי פשוט עושה הכל כדי לסכסך בנינו ובעלי הולך אחריה כמו בקסם מרגישה שיש עליו כישוף כי אבא שלו מתעסק עם כל הדברים האלה המצב ממש לא טוב עכשיו ואני נשארת חזקה רק בשביל הילדים כי אני מרגישה שבעלי פשוט בצד שלה
  בבקשה כבוד הרב מה עליי לעשות עשיתי מה שהרב אמר אני רואה שזה משפיע על בעלי האם לעשות שוב? ואיך אני מוציאה את חמותי מהחיים שלנו היא פשוט חורבן קוראים לה ******
  בבקשה כבוד הרב תעזור לי הילדים שלי פשוט סובלים מכל הסיפור הזה

  א

  1. אחד הדברים החמורים ביותר שהורסים משפחות יותר מהכל זה הורים שמתערבים בחיי הנשואים של הילדים
   עלייך להגיע שוב
   ואם את אומרת שזה השפעי עליו אז בוודאי ובוודאי שעלייך להגיע

   לא בכל מקרה טיפול אחד פותר את הבעיה
   פעמים שהבעיה מורכבת ומצריכה יותר מטיפול אחד

 65. רב יקר,
  שמי רונית. אני פונה אליך בשם אחי, ירון בן מזל. אחי הכיר בחורה וכבר מהמילים הראשונות שיצאו מפיה ידעתי שהיא אינה המיועדת, בלשון המעטה. בימים הראשונים להיכרות היא גרמה לו למחוק את הפייסבוק, לשנות את מספר הטלפון והגיעה לבית הוריי על בסיס קבוע. היא סיכסכה בינו לבין כל בני המשפחה, מנעה ממנו להגיע לחתונתי ולהולדת בכורתי, העבירה אותו לעיר אחרת לאחר שלושה חודשים, נכנסה בחשבון הבנק שלו וענתה לטלפון שלו או כשהוא הועיל לענות הוא אוטומטית שם על ספיקר כדי שהיא תשמע. היא ניסתה לסחוט כספים מבני משפחתי. עוד כשאחי ישן בבית הוריי עמה הוא תיאר מספר פעמים כיצד הוא חש שנשמתו עולה מעלה אך כלואה בחלל החדר ולא יכולה להתרומם עוד ושהוא רואה דמות של בעלת אוב. לי היה ברור שיש פה אלמנט לא טבעי כבר מהשנייה הראשונה שנתקלתי בה והזהרתי את אחי מכל ההתרחשויות העתידות לקרות..מעבר לעיר אחרת, כניסה לחשבונו, חתונה והבאת ילדים בשיא המהירות..מפני כל אלה הזהרתי ..אך כנראה שהיה עליי לעשות מעשה. האם באמת מדובר בכישוף? מה עליי לעשות כדי לבטלו?

 66. שלום כבוד הרב,
  אני כותבת בשם בת שלי. לא הולך לה בזוגיות. במשך שנתיים היה לה חבר שבסוף היא נפרדה ממנו. מאז לא הולך לה בכלל בתום הזוגיות. כל פגישה עם בחור שהיא יוצאת נראה כאילו הכל טוב אבל אף בחור אחרי פגישה לא חוזר או עונה שאין לו זמן והקשר לא נמשך. בגלל זה בת שלי נמצאת במצב לא ממש טוב
  האם אתה יכול לעזור בבקשה
  תודה מראש

  1. יכול להיות כמה סיבות לעיכוב זוגי
   אני צריך לדעת שם ושם האמא ופעמים שגם תאריך לידה
   ודברים כאלו אינם ניתנים לפתרון דרך התכתבות באתר
   וזה דבר ברור
   לכן הכי טוב שתשלחי הודעת ווצאפ ל 054-6673374 ותבקשי לתאם פגישה
   תגיעי נשב נפתח בספרים ובעזרת השם יתברך
   נמצא גם פתרון

 67. אני חושב שכישפו את אשתי בכישוף
  משי איילה בת נחמה
  או אותי
  איתן מרדכי בן אסתר
  שלוש שנים שהמצב רע מאוד .. נשואים כבר עשר שנים עם חמשה ילדים
  בבקשה מה לעשות

 68. שלום לך הרב . אני רודף אחרי בחורה שעזבה אותי מזמן ואין לה שם עניין ו לא מרוצה בי ולא רוצה אפילו לשמוע אותי ואני לא מצליח לשכוח אותה אפילו לשניה האם זה אומר שהיא עשתה עלייך משהו ?

  1. זה ממש לא מחייב
   רבותי לא כל דבר זה כישוף
   יש גם משהו שנקרא אהבה הוא גם קיים.

   אם תשלח את שמך ושם האם ניתן יהיה לבדוק

 69. שלום כבוד הרב,
  קוראים לי אורית ( סבטלנה) נולדתי ב 14/1/1979
  אני חולמת חלומות מוזרים. אתחיל מהתחלה:
  אני עליתי לארץ לפני כמעט שלושים שנה. כשעליתי הייתי בגיל 12. אני כמעט ולא זוכרת את העיר שנולדתי בו. אולי רק את המקומות שהייתי שם עם הורים. ועוד יותר לא זוכרת את סבתא רבתא שלי כי היא נפתרה כשהייתי בת שנתיים.
  אבל אני חולמת על מקומות שאני לא זוכרת ובחלום אני אפילו יודעת איפה אני , הכל נראה מאוד ריאליסטי עד כדי כך שאני מרגישה את הגשם.
  אני חלמתי על סבתא רבתא שלי למרות שאני לא זוכרת אותה.
  חלמתי על בית ישן שעזבנו אותו בגיל 4 שלי.
  בחלומות אני לא מפחדת זה נראה הכל ידידותי.
  שאלה שלי מה זה יכול להביע? למה אני חולמת על דברים שאני לא מכירה אבל כשאני מספרת לקרובים שלי הם אומרים שזה אמיתי , שככה זה היה.
  תודה

  1. כבוד הרב אני נמצא במצב לא פשוט אני אוהב מישהי ברמה מאוד עמוקה נפשית והיא עזבה אותי לאחרונה העדפתי לא לפרסם את השמות פה שלחתי לך מייל שמפרט הכל בתמצות אנא ממך עזור לי אני על סף מוות

 70. האם החזרת אהבה זה כישוף? אסור על פי האלוקים?
  האם זה כמו מה שאומרים על כישופים חלילה שמחזיק מעט ואז נהיה יותר גרוע?

  1. החזרת אהבה בהחלט יכולה להעשות גם על ידי כישוף
   באופן עקרוני כל דבר שאינו לרצון הבורא יקרא כישוף
   כגון לחבר בין אלו אשר אסרה התורה את חיבורם

   אבל לעשות אהבה ושלום בין בעל ואישה
   או בין בחור לבחורה למטרת חתונה
   זה לא יקרה כישוף האסור חלילה

   וספרי רבותנו הקדושים מלאים בפעולות ושימוש בשמות הקודש למטרות אלו בדיוק

 71. שלום
  אני רוצה לדעת עם יש לי כישוף כי אני כבר כמעט שנה רוצה לנתק קשר עם בחורה ואני לא מצליח
  רז עזר אברגל בן יהודית
  20.12.2001

 72. שלום כבוד הרב
  אני יצאתי עם מישהו חמש חודש אני הבחורה הראשונה שהוא נתן לה להכיר תהורים שלו
  והייתה בנינו אהבה גדולה הוא ניפרד מימני פיתאום לא מוכן לשמוע מימני למרות שהוא אוהב אותי מתחמק מימני למרות שאני יודעת שהוא רוצה אותי
  אח שלו מתעסק בכישופים ואמר לי שעשה משהו שיפריד בינינו ובאמת הוא לא היה מוכן לשמוע מימני והכל התחיל באותו יום שהוא אמר שהוא עשה משהו שיפריד בינינו
  אני מאוד אוהבת אותו ומרגישה שאני לא אצליח להמשיך ולשכוח אותו בחיים זה משפיע עלי נפשית ואני מרגישה על הפנים מהמצב הוא לא מוכן להיות איתי בקשר ומתנהג כמו בנאדם אחר לחלוטין זה מרגיש שייש עליו כישוף
  אני רוצה לדעת אם יש התאמה ומה אני יכולה לעשות כדי להחזיר תאהבה
  השמות:
  ●●●●●●●●●

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *