קמעות ביהדות

קמע פרנסה

קמעות מה זה קמעות ביהדות לפני שנתחיל חשוב לעיין במאמר כתיבת קמעות על המקורות שהבאתי מרבותינו במשנה ובגמרא בעניין מי נקרא מומחה לכתיבת קמעים ומה נקרא קמע מומחה וההבדלים בניהם אז הנה הלינק כתיבת קמעות ובכן קמעות ביהדות יכול להיות פריט האמור להביא מזל ברכה רפואה או לדחות עין הרע קינאה וכדומה קמע מיהדות וכמו […]

ביטול כישוף

ביטול כישוף

ביטול כישוף   האם יש כישוף: בכדי לבטל כישוף צריך בראש ובראשונה לבדוק אם יש כישוף וזאת שאלת השאלות איך אפשר לדעת אם יש כישוף, ובכן ישנם כמה בדיקות שהבאתי בסוף מאמר כישוף שחור וכמו שכבר כתבתי שם הבדיקה הטובה ביותר היא בדיקת הגורל הנעשית על ידי חכם שקיבל את סוד עשיית הגורל   חשדות […]

קמע לזיווג

קמע לחתונה

קמע לזווג   בחור או בחורה המחפשים קמע לזווג על פי רוב יהיו מעוכבי זיווג, עיכוב זיווג יכול להיות בגלל כמה סיבות אם מסיבות גשמיות או מנטאליות או רוחניות ולפני שמתאימים קמע לזווג לאישה או לאיש צריך לבדוק על מה ולמה הם מעוכבי זיווג נתחיל מהסיבה הגשמית יתכן שהעבודה או העיסוק של אותה מעוכבת זווג […]

שמות המלאכים

שמות מלאכים

האם מותר להזכיר שמות המלאכים בעניין הזכרת שמות המלאכים מצינו בדברי המרח"ו בשער המצוות פרשת שמות שכתב שהרב המקובל מורנו הרב יצחק לוריא אשכנזי ע"ה היה נזהר לא להזכיר שמות המלאכים בדרך לימודו מלבד אותם מלאכים ששומתם כשמות בני אדם כמו רפאל גבריאל וכדומה ושתי טעמים בדבר טעם ראשון לאיסור הזכרת שמות המלאכים מפני שהבורא […]