חג הפסח לפי הקבלה

ספח לפי הקבלה

פסח לפי הקבלה סדר התיקונים הנעשים מפסח עד יום שבועות על פי קבלת הארי זל וכוונות הרש״ש כתב רבנו הארי בשער הכוונות דרוש א של פסח כי ישראל שהיו באתו הדור של שעבוד מצרים היו בחינת ניצוצות קרי של אדם בראשון שהוציא במשך 130 שנה כאשר פרש מחווה אשתו עד שנולד בנו שת ואחר כך […]

גלגול נשמות

גלגול נשמות

  במאמר זה יבואר עניין עובד אבי ישי גלגול מי היה ואיך היה במדרגה רוחנית נמוכה ביותר וכן בנו ישי וכן דוד המע"ה ואיך זכו על ידי מעשיהם הטובים להתעלות ולהגיע במעלה היותר גבוהה השבוע למדנו בזוהר הקדוש בעניין אנשים גדולים שהיו במדרגת "האיש האחרון" שדיברנו בו במאמר של שבוע שעבר שהוא אותו המת בלא […]

זוהר הקדוש ק"א

סבא דמשפטים

שיעור בספר הזוהר הקדוש סבא דמשפטים עם פירוש מתוק לנפש למורנו הרב המקובל יהודה פתיה ע"ה אדם שנפתר ללא בנים מצווה מן התורה על אח הנפתר לייבם את אלמנת אחיו מגלה לנו הזוהר הקדוש שסוד הדבר הוא שמי שמת בלא בנים אין לו קיום בעולם העליון וצריך לחזור בגלגול לקיים מצוות פריה וריביה, ועוד מלמד […]

סידור כוונות הרשש

סידור כוונות הרש"ש

סידור כוונות הרש"ש חלק הגדה של פסח סיכום מקוצר של סדר כוונות הרש"ש לכוונות הגדה של פסח פוסט זה מיועד למי שכבר זכה ונכנס לפני ולפנים וטעם מטעם עץ החיים ואכל וחי לעולם סדר כניסת המוחין בכוסות ובמצות   זו"ן יש להם חמישה פרצופים בעובי שכל אחד מהם מתפרט לחמש ואלו הם נה"י חג"ת הכוללים […]