החזרת אהבה אסורה

איך להחזיר את האקס

החזרת אהבה מהקבלה להומואים ולסביות לאיזה תת רמה עוד אפשר להגיע אני לא מבין החלטתי לכתוב מאמר בנושא זה מאחר וראו ראיתי איזה ליצן עם קוקו הקורה עצמו מקובל שמנהל מרכז לקבלה מעשית ובריש גלי נותן לגיטימציה ליחסים חד מיניים ומביא ראיות מהתורה ומקריא את הפסוק על דוד ויהונתן בן שאול המלך "נעמת לי אחי […]

כישוף החזרת אהבה

כישוף החזרת אהבה

כישוף החזרת אהבה כמו שכבר הבהרתי במאמר החזרת אהבה, באיזה אופנים ובאיזה מקרים יהיה מותר לפעול פעולת החזרת אהבה על ידי שימוש בקבלה המעשית, וזה כמבן רק החזרת אהבה ללא כישוף אך ישנה תופעה שהולכת ומתרחבת לצערי של מזמן האחרון מגיעים אלי נשים וגברים המתפתים ללכת אצל כל מני מחזירי אהבות המתחזים למקובלים שכאילו פועלים […]

כישופים

כישופים

נשאלתי גבי מה שכותב הרמב"ם שכל ענייני הכישוף ומעונן וחובר חבר שכולם דברי שקר וכזב  עיין בחלק מדע הלכות עבודה זרה פרק י"א הלכה ט"ז וזה לשונו שם " ודברים אלו כולן דברי שקר  וכזב הן,  וכו' וכל המאמין בדברים אלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהם אמת ודבר חכמה אבל התורה אסרתן, אינו אלא מן […]

כישוף שחור

ביטול כישוף

כישוף שחור ושתים סוכר כשפים הם זה אמתי? האם אדם רציני, כמו הרב הראשי לישראל לדוגמה מאמין במעשה כשפים? ואותה שאלה נשאל על עין הרע/ קסמים / שדים / רוחות רעות ובכן התשובה היא שכל יהודי המאמין בתורה יודע ומאמין שאכן מציאויות אלו הנם אמתיות אולי יותר מהמציאות שאנו מכירים בחושינו הגשמיים התורה מספרת לנו […]