שבעה רקיעים

שבעה רקיעים

עניין שבעה רקיעים כוכבים ומזלות על פי הקבלה כתב המוהרח"ו בספר שערי קדושה חלק ג' שער א וזה תוכן דבריו כמו שכתבנו במאמר מבוא לחכמת הקבלה, שישנם ארבע עולמות אצילות בריאה יצירה ועשיה ועוד למדנו שעולם האצילות זה עולם האורות ונקרא גם מחצב הספירות, עולם הבריאה נקרא עולם הכיסא ונקרא גם מחשב הנשמות, עולם היצירה […]

לימוד קבלה

עשרה ספירו

מאמר מבוא לחכמת הקבלה בדרך קצרה כמו שכתבתי במאמר השתלשלות חכמת הקבלה שרבנו האר"י ז"ל הסמיך את הרב חיים ויטל בלבד להיות ממשיך דרכו ולכתוב את תורת הקבלה כפי ששמע מפי קודשו של הרב הארי הקדוש לכן רוב לימודנו בחכמת הקבלה אינה אלא בכתבי הארי הקדוש בלבד, הם ולא זולתם ורק אחרי שהתלמיד רגיל בכתבי […]