ביטול כישוף

ביטול כישוף

בעניין הכשפים וביטולם ראיתי להעתיק קצת מדברי המפרשים על התורה למען ידע האדם שביטול הכשפים תלוי בראש ובראשונה בזכותו של האדם היינו אדם שיש לו זכויות אין הכשפים שולטים בו בעניין אם כישוף זה דבר אמתי ראה מאמר כישוף שחור רוב הכתוב כאן מעותק מן הספרים הקדושים ואינם המצאות שלי חלילה. במקום שאכתוב את דעתי […]

פתרון חלומות

חלומות

פירוש חלומות יראה החלום ויגיד הפתרון אמרו רבותינו זיכרונם לברכה על ג צריכים רחמים א על שנה טובה ב על מלך טוב ג על חלום טוב לפי שהם בידו של הקב"ה ואין להם רשות לבוא אלה ברשותו, אמרו חז"ל, חלום הוא אחד משישים בנבואה וכל זה לעורר האדם כדי לזכותו ולהודיעו כדי שישיג חיי העולם […]

פירוש חלומות לפי הקבלה

חלומות

קורס קצר בפירוש חלומות לפי הקבלה  מתוך הספר מנחת יהודה לרב המקובל חכם יהודה פתיה זיע"א העתקתי לפני הקורא כמעט מילה במילה רק שניתי פה ושם מילות חיבור וכדומה כדי שיהיה מובן גם למי שאינו רגיל ללשון תורנית כתוב בתורה על חלום פרע שאחרי שחלם את חלומו והתעורר "והיה בבוקר ותפעם רוחו" משמע מזה, שלא […]