שמות המלאכים

שמות מלאכים

האם מותר להזכיר שמות המלאכים בעניין הזכרת שמות המלאכים מצינו בדברי המרח"ו בשער המצוות פרשת שמות שכתב שהרב המקובל מורנו הרב יצחק לוריא אשכנזי ע"ה היה נזהר לא להזכיר שמות המלאכים בדרך לימודו מלבד אותם מלאכים ששומתם כשמות בני אדם כמו רפאל גבריאל וכדומה ושתי טעמים בדבר טעם ראשון לאיסור הזכרת שמות המלאכים מפני שהבורא […]

החזרת אהבה אסורה

איך להחזיר את האקס

החזרת אהבה מהקבלה להומואים ולסביות לאיזה תת רמה עוד אפשר להגיע אני לא מבין החלטתי לכתוב מאמר בנושא זה מאחר וראו ראיתי איזה ליצן עם קוקו הקורה עצמו מקובל שמנהל מרכז לקבלה מעשית ובריש גלי נותן לגיטימציה ליחסים חד מיניים ומביא ראיות מהתורה ומקריא את הפסוק על דוד ויהונתן בן שאול המלך "נעמת לי אחי […]

כישוף אהבה מהקבלה האמנם

קמע

כישוף החזרת אהבה מהקבלה האמנם הרבה אנשים מחפשים מה שנקרא החזרת אהבה או כישוף אהבה בלי שהם יודעים בכלל מה המשמעות של המונח כישוף ומגדילים לעשות אותם שנותנים פרונות מהקבלה המעשית, תחת הכותרת כישוף אהבה מהקבלה. וסביר מאוד להניח שכל מי שמבטיח כישוף אהבה מהקבלה הוא בור ועם הארץ שאינו מבדיל בין ימינו לשמאלו, ובהמשך […]

קבלה מעשית

קבלה מעשית

הקבלה המעשית במאמר זה נבאר מה זה קבלה מעשית האסורה, ומה היא "הקבלה המעשית" המותרת ובכן מצאנו שלוש דעות בשימוש הקבלה המעשית. הדעה המחמירה, הממוצעת, והמקלה. דעת רבינו הארי : מצאנו בדברי רבנו האר"י ז"ל ארבעה טעמים לאסור השימוש בקבלה מעשית 1. מאחר שכל פעולתה בעולם העשיה התחתונה, המעורבת כולה מטוב ורע, והרע מרובה מן […]