כל האמת על החזרת אהבה

כל האמת על החזרת אהבה הפנה את תשומת לבי איזה יהודי למאמר שכתב אדם המכנה עצמו ראש של מרכז קבלה. והוא כותב בעניין החזרת אהבה ואני מצטט "חכמת הקבלה איננה מכירה במושג " החזרת אהבה " וכל ניסיון לשייך לה תחום זה חוטא לאמת" ואני עומד ומשתומם פשוט משתומם איך יתכן שאדם שקורא עצמו ראש […]

הקדמת המעביר 3

בקדמת המעביר

שיעור קבלה מתקדמים סדר תיקון הזון שבתחילה הזא מקבל חלקו וחלק הנוקבא ומאיר אליה דרך אחוריו ובונה ומתקן את הנוק באח מהחזה ולמטה ואז יוצאים המוחין דאוא ממנו והמוחין דאבא עומדים על גבי ראשו והמוחין דאמא נכנסים בתוך הנוק וגודלת כל הגובה באחור ואז ננסרת מאחוריו ועולים שנים זון לחיק אוא ומזדווגים שם זיווג ראשון […]

הקדמת המעביר 4

בקדמת המעביר

שיעור קבלה מתקדמים בספר נהר שלום למורנו הרב שר שלום שרעבי הרש"ש ע"ה בעניין שכל בירור צריך ב' זיווגים להתקן מתי הם ב' הזיווגים הללו האם הזיווג הראשון הוא זיווד דאח' לצורך כלי ורוחא הנעשה בחצות לילה לזון דכ"ד שעות דיום שני, וזיווג שני הוא זיווג דהולדה דזון דכ"ד בנפילת אפיים או בזון דכ"ד בשים […]

סידור כוונות הרשש

סידור כוונות הרש"ש

סידור כוונות הרש"ש חלק הגדה של פסח סיכום מקוצר של סדר כוונות הרש"ש לכוונות הגדה של פסח פוסט זה מיועד למי שכבר זכה ונכנס לפני ולפנים וטעם מטעם עץ החיים ואכל וחי לעולם סדר כניסת המוחין בכוסות ובמצות   זו"ן יש להם חמישה פרצופים בעובי שכל אחד מהם מתפרט לחמש ואלו הם נה"י חג"ת הכוללים […]