כישוף אהבה מהקבלה האמנם

קמע

כישוף החזרת אהבה מהקבלה האמנם הרבה אנשים מחפשים מה שנקרא החזרת אהבה או כישוף אהבה בלי שהם יודעים בכלל מה המשמעות של המונח כישוף ומגדילים לעשות אותם שנותנים פרונות מהקבלה המעשית, תחת הכותרת כישוף אהבה מהקבלה. וסביר מאוד להניח שכל מי שמבטיח כישוף אהבה מהקבלה הוא בור ועם הארץ שאינו מבדיל בין ימינו לשמאלו, ובהמשך […]

קבלה מעשית

קבלה מעשית

הקבלה המעשית במאמר זה נבאר מה זה קבלה מעשית האסורה, ומה היא "הקבלה המעשית" המותרת ובכן מצאנו שלוש דעות בשימוש הקבלה המעשית. הדעה המחמירה, הממוצעת, והמקלה. דעת רבינו הארי : מצאנו בדברי רבנו האר"י ז"ל ארבעה טעמים לאסור השימוש בקבלה מעשית 1. מאחר שכל פעולתה בעולם העשיה התחתונה, המעורבת כולה מטוב ורע, והרע מרובה מן […]

כישוף שחור

ביטול כישוף

כישוף שחור ושתים סוכר כשפים הם זה אמתי? האם אדם רציני, כמו הרב הראשי לישראל לדוגמה מאמין במעשה כשפים? ואותה שאלה נשאל על עין הרע/ קסמים / שדים / רוחות רעות ובכן התשובה היא שכל יהודי המאמין בתורה יודע ומאמין שאכן מציאויות אלו הנם אמתיות אולי יותר מהמציאות שאנו מכירים בחושינו הגשמיים התורה מספרת לנו […]