כל האמת על החזרת אהבה

כל האמת על החזרת אהבה הפנה את תשומת לבי איזה יהודי למאמר שכתב אדם המכנה עצמו ראש של מרכז קבלה. והוא כותב בעניין החזרת אהבה ואני מצטט "חכמת הקבלה איננה מכירה במושג " החזרת אהבה " וכל ניסיון לשייך לה תחום זה חוטא לאמת" ואני עומד ומשתומם פשוט משתומם איך יתכן שאדם שקורא עצמו ראש […]

שדים ביהדות

שדים ביהדות

בוא יבואר ההבדל בין השדים לבני אדם וכן עניין הצלם של בני האדם ומעט מעניין המוציא זרע לבטלה עניין בריאת השדים כיצד וזה החלי בעזרת צורי וגואלי   כתב הרב המקובל רבי חיים ויטל ע"ה  בשער הכוונות בעניין סוכות דרוש ו בעניין ליל הושענא רבא הנקרא ליל החותם וזה קיצור דבריו שם ואכתוב בלשון פשוטה […]

כוונות הרש"ש

הרב עובדיה הדאייה

איך מכוונים כוונות הרש"ש בעניין הארכת התיבות בעת הכוונה ראוי ללמוד בספר הקדוש עטרת מרדכי לרב המקובל מרדכי עטיה שליטא מדף שס עד שעו שהאריך והרחיב והביא כמה מקורות קחנו משם ואנו נביא רק בקיצור נמרץ את עיקרי הדברים כפי שאנו נוהגים ממה שראינו מהמקובלים המכוונים שבירושלים בדור זה וגם בדור שעבר לפי הזוהר הקדוש […]

זוהר הקדוש ק"א

סבא דמשפטים

שיעור בספר הזוהר הקדוש סבא דמשפטים עם פירוש מתוק לנפש למורנו הרב המקובל יהודה פתיה ע"ה אדם שנפתר ללא בנים מצווה מן התורה על אח הנפתר לייבם את אלמנת אחיו מגלה לנו הזוהר הקדוש שסוד הדבר הוא שמי שמת בלא בנים אין לו קיום בעולם העליון וצריך לחזור בגלגול לקיים מצוות פריה וריביה, ועוד מלמד […]