כל האמת על החזרת אהבה

כל האמת על החזרת אהבה הפנה את תשומת לבי איזה יהודי למאמר שכתב אדם המכנה עצמו ראש של מרכז קבלה. והוא כותב בעניין החזרת אהבה ואני מצטט "חכמת הקבלה איננה מכירה במושג " החזרת אהבה " וכל ניסיון לשייך לה תחום זה חוטא לאמת" ואני עומד ומשתומם פשוט משתומם איך יתכן שאדם שקורא עצמו ראש […]

שדים ביהדות

שדים ביהדות

בוא יבואר ההבדל בין השדים לבני אדם וכן עניין הצלם של בני האדם ומעט מעניין המוציא זרע לבטלה עניין בריאת השדים כיצד וזה החלי בעזרת צורי וגואלי   כתב הרב המקובל רבי חיים ויטל ע"ה  בשער הכוונות בעניין סוכות דרוש ו בעניין ליל הושענא רבא הנקרא ליל החותם וזה קיצור דבריו שם ואכתוב בלשון פשוטה […]

חג הפסח לפי הקבלה

ספח לפי הקבלה

פסח לפי הקבלה סדר התיקונים הנעשים מפסח עד יום שבועות על פי קבלת הארי זל וכוונות הרש״ש כתב רבנו הארי בשער הכוונות דרוש א של פסח כי ישראל שהיו באתו הדור של שעבוד מצרים היו בחינת ניצוצות קרי של אדם בראשון שהוציא במשך 130 שנה כאשר פרש מחווה אשתו עד שנולד בנו שת ואחר כך […]

שיעור בספר הזוהר

שיעור קבלה

שיעור קבלה בספר הזוהר שיעור קבלה בספר הזוהר בוידאו מיועד לכולם נשים גברים וילדים       בוא יבואר עניין שליחת הנשמה לעולם הזה סוד התשובה עניין הייסורים הבאים על האדם ערך החיים מהות החיים ועוד יבואר סוד אותם שאינם קמים בתחיית המתים ועוד כי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים איש […]