הרב המקובל הארי זל

הרב המקובל הארי זל

הרב המקובל האר" ז"ל   הארי הקדוש הוא כינוי לרב המקובל יצחק לוריא בן שלמה גדול המקובלים בכל הזמנים עיקר גילויו היה בצפת במאה ה-16 וגילה שיטה חדשה בקבלה שקיבל מפי אליהו זכור לטוב שהיה נגלה אליו ומגלה לו סודות התורה. המקובלים נוהגים לקרוא אותו הרב סתם, היינו כשאומרים המקובלים "כתב הרב" בלי להזכיר איזה […]

אוצרות חיים

אוצרות חיים שים לב אין סיכום המקורות משקף בשלמות הנאמר בהם ולכן הרוצה להבין חייב לעיין בספרים עצמם אוצרות חיים כותרת הספר בכותרת לפני שער ראשון כתוב "שער העיגולים דרוש א"ק" שם זה מורכב מ 2 מערכות של ספרים. אוצרות חיים דפוס ליוורנו שנת הדר"ת כתוב דרוש א"ק. בעץ חיים כתוב שער עיגולים ויושר. הדרוש […]