חג הפסח לפי הקבלה

ספח לפי הקבלה

פסח לפי הקבלה סדר התיקונים הנעשים מפסח עד יום שבועות על פי קבלת הארי זל וכוונות הרש״ש כתב רבנו הארי בשער הכוונות דרוש א של פסח כי ישראל שהיו באתו הדור של שעבוד מצרים היו בחינת ניצוצות קרי של אדם בראשון שהוציא במשך 130 שנה כאשר פרש מחווה אשתו עד שנולד בנו שת ואחר כך […]

הקדמת המעביר 4

בקדמת המעביר

שיעור קבלה מתקדמים בספר נהר שלום למורנו הרב שר שלום שרעבי הרש"ש ע"ה בעניין שכל בירור צריך ב' זיווגים להתקן מתי הם ב' הזיווגים הללו האם הזיווג הראשון הוא זיווד דאח' לצורך כלי ורוחא הנעשה בחצות לילה לזון דכ"ד שעות דיום שני, וזיווג שני הוא זיווג דהולדה דזון דכ"ד בנפילת אפיים או בזון דכ"ד בשים […]

שמות המלאכים

שמות מלאכים

האם מותר להזכיר שמות המלאכים בעניין הזכרת שמות המלאכים מצינו בדברי המרח"ו בשער המצוות פרשת שמות שכתב שהרב המקובל מורנו הרב יצחק לוריא אשכנזי ע"ה היה נזהר לא להזכיר שמות המלאכים בדרך לימודו מלבד אותם מלאכים ששומתם כשמות בני אדם כמו רפאל גבריאל וכדומה ושתי טעמים בדבר טעם ראשון לאיסור הזכרת שמות המלאכים מפני שהבורא […]

המקובל הרב שלמה שלומל

הרב המקובל צפת

עדות נדירה על אורח חייהם של המקובלים בצפת בזמן הרב המקובל חיים ויטאל ז"ל   איגרת השניה שכתב הרב המקובל שלמה שלומל ז"ל ככתבה וכלשונה עתה באתי לגלות אזני מעלת כבוד תורתכם כי זיכני האל יתברך ברוב חסדיו כי עשיתי דירתי בארץ הקדושה פה צפת ת"ו בגליל העליון. וזה היום חמש שנים [אנכי] בקרב הארץ […]