תיקון נפטרים

תיקון נפטרים

במאמר זה יבואר המקור לתיקון נפטרים מן התנ"ך ומן התלמוד, ומן הקבלה.

 

ספר שמואל ב' פרקים יח יט מובא עניין מות אבשלום. אבשלום היה מורד בדוד אביו ושכב עם פילגשי דוד אביו לעיני העם כעצת אחיתופל  ורצה לקחת המלוכה ופתח במלחמת אחים שנהרגו בה עשרים אלף איש מישראל, שבסופה נהרג על ידי יואב ונעריו בלב האלה, לאחר מכן מגיע הכושי ומבשר למלך דוד על הניצחון ועל מות אבשלום, כאשר שומע דוד את הבשורה הוא עולה לעלית השער ובדרכו בוכה ואומר את הפסוק המפורסם "בְּנִי אַבְשָׁלוֹם בְּנִי בְנִי אַבְשָׁלוֹם, מִי יִתֵּן מוּתִי אֲנִי תַחְתֶּיךָ אַבְשָׁלוֹם בְּנִי בְנִי"

במילים הללו שיוצאות לדוד המלך מהפה הוא בעצם עושה את תיקון הנפטרים הראשון שמצאנו בכל התורה כולה, שכך מלמדת אותנו הגמרא במסכת סוטה דף י' עמוד ב' ששמונה פעמים אמר דוד את המילה בני, ובכל פעם שאמר דוד את המילה בני, הוא הוציא את אבשלום בנו ממדור אחד של גהנום, עד שהוציאו משבעה מדורי הגהינום, ועוד פעם אחת להכניסו לגן עדן, עיין שם

מכאן נלמד כמה גדול כוחה של תפילה בעבור נשמות הנפטרים עד כדי שיש בכוח האדם שעודנו חי בעולם הזה, לעקוף את גזר הדין שנגזר בבית דין של מעלה על נשמת החייב, לרדת למדור התחתון שקיים בגהינום, ואנו בכוח תפילה יש בידינו להושיע את נפש הנפטר מצער בל ישוער של יסורי גהינום, עד כדי להביאו ולהכניסו לגן עדן.

וכן מצינו בגמרא מסכת חגיגה בדף ט"ו עמוד ב' על אלישע בן אבויה שהיה רבו של רבי מאיר בעל הנס, וסרח ויצא לתרבות רעה ועבר על עברות חמורות שבתורה, ובעולם העליון לא יכלו להעניש אותו בגלל התורה שלמד בהיותו צדיק בעולם הזה, ומצד שני לא יכלו להכניסו לגן עדן, כיוון שסוף סוף סרח מדרך הטוב, עד שבאו רבי מאיר ורבי יוחנן ועשו לו "תיקון נפטרים" ונכנס גם הוא אלישע בן אבויה לגן עדן

 

הרי שלמדנו ראינו שעניין זה של תיקון נפטרים יש לו שורשים קדומים עוד מתקופת התנ"ך

ולא דבר ריק הוא, כי אין שום יכולת לנפטר לעשות ולא דבר קטן ביותר, לשיפור מצבו ומעמדו בעולם הנשמות, ורק לקרוביו ואוהביו שנשארו כאן בעולם הזה, יש עדיין את היכולות להושיעו מכל צער שהוא נמצא בו.

 

למי צריך תיקון נפתרים?

מאחר והכתוב אומר "כי אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא" כמעט כולם צריכים תיקון ויועיל להם התיקון להצילם מן תקופת ה"חיטוי" שהיא תקופת הגהינום י"ב חודש, ולאחר תקופה זו זוכה להיכנס לגן עדן, וכל זה אני מדבר לאנשים שהיו שומרי תורה ומצוות, אך מי שלא זכה להיות שומר מצוות, וחלילה עבר על עברות חמורות כמו חילול שבת וחוסר טהרת המשפחה, תגלחת בתער, שאלו עברות שיש בהם משום עונש כרת ומיתה בידי שמים, תקופת הניקיון שלהם תהיה ארוכה יותר מ י"ב חודש הכל פי ערך החטא וחומרתו, ולאלה לא יספיק תיקון אחד אלא כמה וכמה תיקונים, עד שיגיע בחלום לאחד מן הקרובים וייראה לו שמח ולבוש בגדים נאים, זה סימן שאותו נפתטר הגיע למנוחתו

 

מתי נכון לעשות תיקון נפטרים?

 

כמה שיותר סמוך לפתירה כך יוטב לנפטר יותר ואפילו בתוך שבעת ימי האבל, או בתוך החודש לפטירה ואם לא הספיקו אז בתוך השנה.

 

האם טוב לעשות תיקון גם למי שמת לפני הרבה שנים?

 

אחרי י"ב חודש לא נהגו לעשות תיקון לאדם ששמר מצוות מכיוון שסביר להניח שאחרי ה י"ב חודש הוא כבר נכנס לגן עדן ולא להחזיק אותו כרשע חלילה.

אך עילוי נשמה כקריאת תהלים ומשניות, הרגילים לעשות בכל שנה בזמן היורצייט זה ברור שחלילה מלהפסיק, אפילו אחרי עשרים שנה,  אפילו לצדיק גדול טוב שיעשו כך, כי כל שנה כל הנפשות והרוחות של הנפטרים עומדות שוב למשפט על עבירות קלות יותר כמובא בדברי האר"י הקדוש

לסיכום טוב לעשות את תיקון הנפטרים כמה שיותר סמוך, אך לא יאוחר מ י"ב חודש מזמן הפטירה, וכל זה לאדם שומר מצוות.

אך לאדם שלא שמר מצוות קרי חילל שבת וכדומה זה יעשו לו גם אחרי י"ב חודש, כדי להצילו מיסורי כף הקלע ויזכה להיכנס לגהינום ומשם למנוחת עולם.

כיוון שנפש אדם שעבר על עבירות החמורות והוא מחייב מיתה בידי שמים וכדומה סביר להניח שלא יזכה להיכנס לגהינום, אלא יצטרך ללכת מדחי אל דחי בכל מיני מציאויות של עונש הנקרא "כף הקלע" ואדם כזה, ראוי ונכון שלא להרפות עם תיקונים ותפילות ועילוי נשמות עד שיופיע בחלום להודיע שרווח לו

 

האם אפשר לעשות תיקון אחד לכמה נפטרים?

כן, וכן כתב בספר מנחת יהודה חכם יהודה פתיה ע"ה שאפשר לעשות תיקון אחד לארבע מתים או יותר, ויכול לגם האב להצטרף לתיקון על בנו ואין חשש.

 

התיקון שעושים היום ברוב המקומות הוא תיקון הנפטרים, שתיקנו החכם השלם המקובל חכם יהודה פתיה ע"ה בספרו מנחת יהודה הנקר גם הרוחות מספרות כמובא שם מעמוד 125 עד 127

 

באופן כללי התיקון הנכון צריך שיהיה בעשרה יראי שמים היינו שומרי מצוות ועדיף תלמידי חכמים ושיהיו בקדושה וטהרה היינו בטענית ואחרי מקווה

 

התיקון יכלול קריאת כל התהלים עם שבעה כורתי ברית בהקפות לתיבה תקיעות שופר פתיחת ההיכל והוצאת ספרי תורה

9 תגובות

 1. שלוםי..שמי אברהם ..יש לי חלומות על סבא וסבתא..שחלומות חוזרים על עצמם ….בדקתי עם רב ….והמלצה לי תיקון
  נפטרים
  תודה מתוקה..0542544196

 2. שאלה, ידוע כי אדם מגיע לעולם בכדי לתקן את הנעשה בגלגולו הקודם. אך אני שואלת האם קיים אדם שלא מתקן את שעשה? כלומר אדם שאינו צדיק ומרבה לחטוא.
  ובקשר למאמר, האם נשמתו של אדם שאינו צדיק ומרבה לחטוא בסופו של דבר יגיע לגן עדן גם כשלא עשו עליו תיקון?
  אשמח אם תענו לשאלותי.

  1. הגמרא אומרת על הפסוק "כפלח הרימון רקתך" אמר ריש לקיש שאפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון"
   היינו שאפילו האנשים הריקים יש בהם מצוות ומעשים טובים
   לכן בכל גלגול חלק מסוים מהנשמה נתקן עד שאינו צריך יותר להתגלגל עבור תיקונו

 3. שלום רב.

  האם אפשרי שנשמת נפטר אשר עדיין נותרה בכדור הארץ תפתח רגשות כלפי אישה חיה אותה ראתה? האם יש בכלל דבר כזה תחושת חיבה ומשיכה בין נשמה לבת אדם?

  תודה ויום טוב.

 4. תוספת מבארת: כוונתי לפיתוח רגשות כלפי אישה אותה הנשמה ראתה בפעם הראשונה שנים לאחר שנפטרה.

 5. עברתי הפסקת הריון בשבוע 31 האם יש צורך לעשות תיקון נפטרים על בני
  שנקרא דויד אימרי ונקבר בבית עלמין בחלקת תינוקות ונפלים כדין. ?

סגור לתגובות.