שמות לפי הקבלה

 שמות לפי הקבלה

כתב הרב סופר בספר סוד שמות בני אדם וזה תוכן דבריו

לשם האדם יש משמעות גדולה לחייו, וכל אות מהוה צינור שפע רוחני לאותו אדם. דם האדם מהוה חבור בין השפע הרוחני העליון לשפע שמקבל האדם הזה העולם

ומטעם זה יש שמוסיפים שם בזמן שהאדם חולה לא עלינו שעל ידי שנוי השם או הוספה לו נהיה חבור נוסף ואז יוטב לאותו אדם. יש לדעת ולהיזהר קדם שעושים שנוי או הוספה לשם יש לשאול רב מקובל. ובימינו מצויים בני אדם רבים המתחזים למקובלים או קבליסטים וחלקם עושים גם מתום לב שחושבים לתומם שקריאת ספר או שתים בתורת הקבלה כפר נהיו מקובלים גדולים ומחלקים עצות והכוונות על פי הקבלה . ואחד מהדברים שנהיו פופולריים בזמן האחרון הוא שנוי השם, שמוסיפים ומשנים הם שמות ככל העולה על רוחם, ופעמים שיכולים לגרום יותר נזק מאש תועלת ולכן צריך לחקור ולשאול מי הוא זה שמקבלים ממנו יעוץ בעניינים אלו איפה למד וכמה זמן למד וכו'

וקודם שנתחיל לדבר בעניין שמות בני אדם לפי הקבלה נדבר קצת על לשון הקודש. וכ"ב אותיות התורה. ובכלל כיצד אפשר לומר שאותיות הן כח ואנרגיה היכולה להשפיע על האדם לטוב או למוטב.

ידוע שכל השפות בעולם הן הסכמתיות, פרוש שהשפה נוצרה ע״י בני אדם שסיכמו ביניהם והחליטו שיקרא לעניין ההוא כך ולחפץ הזה כך וכו׳ אך אין בעצם המילה ובעצם השם דבר המשקף את מהותו של אותו דבר או מוכיח את הקשרו עם אותו הדבר, ודבר זה נכון לגבי כל השפות בעולם המצויות בכל הארצות. אך אין הדבר כן בשפה העברית-לשון הקודש. שהאי היא שפה מהותית, פירוש עצם המילה ועצם השם של אותו העניין הוא משקף את מהות אותו הדבר ושמו מוכיח עליו שלא במקרה נקרא כך.

מובא בכתבי הקבלה שאותיות הא״ב קדמו לבריאת העולם שהרי התורה נכתבה אש שחורה ע״ג אש לבנה תתקע״ד דורות קודם בריאת העולם, פרוש האותיות קדמו לבריאת האדם וזה דבר פשוט והראיה שהרי אמר הקב״ה ״יהי אור״ ויאמר אלוקים יקוו המים״ בדבר ה׳ שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם , וכן כל הבריאה .אם כן מוכח שהאותיות והשפה היו עוד קודם בריאת העולם והקדוש ברוך הוא השתמש בהן לברוא את העולם .

ממתי התחילו בני האדם לדבר בשפה שונה זה מזה

מבריאת העולם עד דור הפלגה היו כל בני האדם מדברים באותה שפה ולא היו מקומות שמדברים בשפה שונה, וכאשר בני האדם בנו מגדל בבבל ורצו לבנות מגדל שיסמן יצירה אנושית מפליאה ועל ידי כך כביכול ״דחיקת האלוקים מן העולם״ חס ושלום שיצרו דמות אדם מניף חרב בראש המגדל כאילו להילחם עם האלוקים, ובזמן זה מפורש בפסוקים ״ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים״ שהיו כל בני האדם מדברים בשפה אחת שהיא לשון הקודש, שהרי אדם קרוי אדם מלשון אדמה כיוון נוצר מן האדמה. חוה ויקרא שם אשתו חוה כי הייתה אם כל חי, לאחר מכן שת נקרא שת ״ותקרא את שמו שת "כי שת אלוהים לי זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין״ כל האנושות דברה לשון אחת וכשעשו את המגדל ירד הקב״ה ואמר ״הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו״ פירושו שירד הקב״ה ובלבל שפתם וקודם לגן כולם דיברו לשון הקודש

תורת הקבלה מלמדת אותנו שהאותיות והמילים האלה הם כלים (צינורות של שפע) שבהם ברא הקב״ה את העולם. כמו שנאמר ״הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמוד״ בדבר ה׳ שמים נעשו וברוח פיו כל צבאיו״ בעשרה מאמרות נברא העולם, היינו עשרה דיבורים, שאמר הבורא ונהיה כמו שאמר ״ויאמר אלוהים״

בתחילה ברא ה׳ את האותיות ובכל אות הטמין כוח רוחני שונה ובספר יצירה שבכל אות יש שלוש פנים ומסלולים והם כוחות האות והאות יוצרת מציאות וכמו שכתבנו למעלה יהי אור ע״י הכוח שבאותיות אלף ויו ריש נוצר האור וכן בכל דבר וחפץ האותיות שמרכיבות את שם הדבר טומנות בחובן את מהותו וכוחו, ניקח כדוגמא את המילה אש רואים אנו שצורת האותיות היא כעין אש ממש כעין להבות המזדקרות לנגד עינינו וכן המילה עץ רואים אנו בתחתית זהו הגזע ולמעלה ארבע ענפים

בזה נבין שכדוגמת בראשית ברא וכו׳ יש שבעים צדדים לבאר פסוק זה וכידוע שבעים פנים לתורה והוא כמו חפץ שתלוי מאיפה שתביט בו כך תראה משהו אחר ואחד הפירושים הוא להאיר את הפסוק בראשית וכו׳ כך בראשית ברא אלוקים את וגו׳ שפירושו שבהתחלה ברא ה׳ את, מה זה את, היינו מאלף ועד תיו ואחר כך ברא בהם את הבריאה כולה.

כתוב בספר הפרדס פ״ב ״ קודם שנכנס בביאור האותיות רצוננו להקדים הקדמה אחת שבה היה פתיחת דבורינו בשער זה בפרק הקודם. והיא שאין אותיות התורה הסכמיות אמנם הם רוחניות מתייחסות בצורתם אל פנימיות נשמתם. וזהו שדקדקו רז"ל בביאור מציאות צורת האותיות וקוציהם ותגיהם וזיוניהם לפי שהם רומזים אל רוחניות ידוע אל הספירות עליונות וכל אות ואות יש להם צורה רוחניות ומאור נכבד אצול מעצם הספי' משתלשל ממדרגה למדרגה כדרך השתלשלות הספירות והנה האות היכן מכוון לרוחניות ההיא ובהיות האדם מזכיר ומניע אות מהאותיות בהכרח תתעורר הרוחניות ההיא והבל הפה יתהוו ממנו צורות קדושות יתעלו ויתקדשו שברשם שהם שרש האצילות ולא זו בלבד אלא בכתיבה שורה רוחניות על האותיות ההן עכ״ל

ועוד בכתבי הקבלה שהדבור יוצר מציאות והוא שהתפלה משפיעה ובכוחה לעשות נפלאות ובפרט מי שמתפלל לפי הקבלה ויודע לכוון בשמות הקודש היוצאים מכל מילה ומילה יכול דם זה לחולל ניסים של ממש.

ידוע גם שניתן בקבלה על ידי צירופי אותיות ליצור בריאה של ממש כמו שמצינו אצל השבטים שהיו משתמשים בכוח האותיות ושמות הקודש ליצור כבשים ועגלים ולכן יוסף חשד בהם שאוכלים הם כבשים ועגלים ללא שחיטה והיה חושד על מעשיהם ולא ידע שכבשים ועגלים אלו נבראו בכוח האותיות ושמות הקודש שאז הם פטורים משחיטה .

6 תגובות

  1. חזק וברוך הרב מאיר
    תתחדש על האתר
    הגיע הזמן שהעולם יכיר את הצד הרוחני הזה שלך
    בהצלחה
    דניאל ברקוביץ

סגור לתגובות.