שבעה רקיעים

עניין שבעה רקיעים כוכבים ומזלות על פי הקבלה

כתב המוהרח"ו בספר שערי קדושה חלק ג' שער א וזה תוכן דבריו

כמו שכתבנו במאמר מבוא לחכמת הקבלה, שישנם ארבע עולמות אצילות בריאה יצירה ועשיה ועוד למדנו שעולם האצילות זה עולם האורות ונקרא גם מחצב הספירות, עולם הבריאה נקרא עולם הכיסא ונקרא גם מחשב הנשמות, עולם היצירה נקרא מחצב המלאכים, ועולם העשיה נקרא עולם הגלגלים ובו יש שבעה רקיעים ואלו הן ממעלה למטה

ערבות

רקיע

מכון

מעון

זבול

שחקים

וילון

 

הרקיע העליון הנקרא ערבות בו נמצאים תשעה גלגלים היינו כוכבים כנגד עשר ספירות דעולם העשיה

שלושת הגלגלים הראשונים כנגד הג"ר (ג' ראשונות)

גלגל השכל כנגד ספירת הכתר

גלגל המקיף כנגד ספירת החכמה

גלגל המזלות כנגד ספירת הבינה

 

ואח"כ עוד חמישה כוכבים המפורסמים כנגד חמש ספירות חג"ת נ"ה והם כנגד חמישה רקיעים

גלגל שבתאי = חסד = רקיע מכון

גלגל צדק = גבורה = רקיע מעון

גלגל מאדים = תפארת = רקיע זבול

חמה = נצח = רקיע שחקים

נגה = הוד = רקיע "רקיע" (כך שמו של הרקיע החמשי)

 

והרקיע האחרון נקרא וילון כנגד שתי ספירות אחרונות יסוד ומלכות

גלגל כוכב = יסוד = וילון

גלגל לבנה = מלכות = וילון

 

הרקיע הארחון הנקרא וילון אין לו תפקיד מיוחד בלשון הרב "אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית" הכוונה שהוא ממש כמו וילון שיש לנו בחלון התפקיד היחידי של הרקיע הזה הוא להפתח על מנת לתת לשמש להאיר על הארץ ולהסגר בזמן הלילה

 

הרקיע האחרון הנקר וילון כנגד ספירת המלכות דעולם העשיה, ובוא בעצמו יש פירוט של עשר ספירות נוספות והם הנקראים עשר ספירות דמלכות דעשיה

וילון = כתר

וארבע היסודות המפורסמים אש מים רוח ועפר הם כנגד חו"ב תו"ם (חכמה, בינה, תפארת [ הכולל כל השש קצוות ] ומלכות)

אש = חכמה

מים = בינה

רוח = ו"ק (חג"ת נה"י) חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד

עפר = מלכות

 

וזה העפר הוא הכלי והגולם היינו שגלום בתוכו כל מה שנמצא בעולם החומרי כולו רצוני לומר שזה החומר גלם שממנו נבנה העולם וכל מה שיש בעולם הוא מורכב מזה היסוד בסוד הכתוב "הכל היה מן העפר" שהוא מלכות דמלכות דמלכות דעשיה

 

עכשיו נבוא לבאר את בחינת העובי של יסוד העפר שהוא המלכות דמלכות דעשיה (שתי פירוטים ולא שלוש)

 

וכמו שביראנו סדר השתלשלות ממעלה למטה על דרך זה מבפנים לבחוץ, וזה הנקרא בכתבי המקובלים עובי ואורך היינו עשר ספירות כמו שיש באורך כך יש בעובי

גם יסוד העפר הזה שהוא המלכות דמלכות דמלכות דעשיה כלול מעשר ספירות בעובי היינו שיש בוא רוחניות שמחיה ומקיימת אותו כמו שבאדם יש נשמה כך גם ביסוד העפר יש את כל חמשת בחינות הרוחנית דמדרגת העפר המקיימים אותו, חמשת מדרגות אלו גם הם כנגד עשר ספירות והם ר"ת נרנח"י פירוש נפש,רוח,נשמה,חיה,יחידה.

 

עכשיו נבוא להבין סדר המדרגות ביסוד העפר

 

הבחינה הפנימית ביותר נקרא כתר והוא בחינת יחידה של יסוד העפר

חיצוני יותר בחינת חכמה שהוא אור החיה של העפר

חיצוני יותר בחינת בינה שהיא אור הנשמה של העפר

חיצוני יותר בחינת ו"ק שזה אור הרוח של העפר

ומבחוץ לכולם בחינת המלכות אור הנפש של העפר

 

וזאת המלכות מפרטת לעוד עשר והמלכות שלה הוא היסוד העפר הגשמי שאין בו רוחניות ונקרא דומם, וכל מה שממנו פנימה יקרא "נפש הדומם"  הכוונה שאפילו היחידה החיה הנשמה והרוח של העפר כולם יקראו בכללות "נפש" אף על פי שהנפש הזאת נפרטת לנרנח"י, בכללות זה קוראים לזה "נרנח"י דנפש"

 

וכן יהיה הסדר בשאר היסודות

לדוגמא יסוד המים המלכות האחרונה שבחוץ ממעלה למטה ומבפנים לבחוץ אלא הם המים שאנו מכירים ונקרא גם מים מצמיחים או צומח, וכן על דרך זה בשאר היסודות