פתרון חלומות

פירוש חלומות

יראה החלום ויגיד הפתרון
אמרו רבותינו זיכרונם לברכה על ג צריכים רחמים
א על שנה טובה
ב על מלך טוב
ג על חלום טוב
לפי שהם בידו של הקב"ה ואין להם רשות לבוא אלה ברשותו, אמרו חז"ל, חלום הוא אחד משישים בנבואה וכל זה לעורר האדם כדי לזכותו ולהודיעו כדי שישיג חיי העולם הבא וידבק באל יתברך
אמר ר יוחנן ג׳ חלומות מתקימין
חלום של שחרית
חלום חלם לו חברו
וחלום שנפתר בתוך חלום ויש אומרים, חלום שחוזר פעמיים.
זמן החלום הוא מועט מחזיק מרובה דהיינו האדם יכול לראות בחלום דברים הרבה ומקומות הרבה מה שאי אפשר להיות זה המראה בהקיץ אפילו שנה אחת לא יספיק לו מה שחלם בתוך זמן מועט .
ישנם שלשה סוגי חלומות:
חלום הטבע הבא לאדם בעקבות מיזגו ואיכותו הגוברים עליו שבאים על ידי כח המדמה כתוצאה מהמאכלים שאדם אוכל סמוך לשינה ועל ידי כך מעלים עשן ואדים למוח ומערבב שכלו בדברים בטלים ואז הכח המדמה הוא חלוש ומעורבב
החלום הטבעי מתחלק ל 2 חלקים.
א) חלום שבא לאדם על ידי הרהורי ליבו על מה שהאדם מהרהר או חושב עליו ביום כמו שמסופר בגמרא על מלך ששאל את רבי יהושע אם חכם אתה אמור לי מה אחלום הלילה, השיב לו רבי יהושע, בחלומך תראה שאתה נופל בשבי הפרסיים והם יאלצו אותך לרעות חזירים עם מקל של זהב, כל אותו היום חשב המלך על דבריו של רבי יהושע ובלילה חלם את החלום.
חלומות מסוג זה באים בעקבות המחשבה והדמיון של החלום ומה שמהרהר בלבו במהלך היום סביר שיחלום על זה בלילה.
ב) זהו חלום הבא על ידי שד ודרך שונה יש לו כי הוא עומד אצל האדם הישן בעודו ישן שינה קלה ולוחש לו באוזן דברים מבהילים ואז האדם נבהל וליבו מתפעם מרוב הפחד שאותו השד ואותם השדים והם נשארים שם וצוחקים עליו, וכאשר חוזר לישון ,השדים חוזרים להבהילו וכן עושים כמה פעמים ואין האדם ניצול מהם עד שיחזור ויקרא קריאת שמע שעל המיטה ולכן רוב החלומות המבהילים והרעים, מה שנקרא סיוטי לילה, אינם באים כי בעוד האדם לא ישן שינה עמוקה, אלא שינה קלה כמו בתחילת השינה או בסופה ועל חלומות מסוג זה נאמר מה לתבן את הבר שבכל תבן נמצא פסולות בר.
וכן כתוב בגמרא על האמורא רבא שהקשה קושיה הלא כתוב "בחלום אדבר בו" היינו שהחלומות אמת הם,ואילו בפסוק אחר כתוב, "חלומות שווא ידברו" היינו שהחלומות שקר הן, וזה סותר את הפסוק הקודם, ומתרצת הגמרא לא קשיא הפסוק שאומר "בחלום אדבר בו" מדובר בחלום שבא על ידי מלאך ואילו הפסוק שאומר "חלומות שווא ידברו" מדבר בחלום הבא על ידיד שד.
ישנם חלום ההשגחה שם חלומות אמתיים הבאים לאדם, לבשר בשורה טובה או להוכיח אותו על רעתו  על מנת שיתקן את מעשיו.
בחלום מגלה הקב"ה לאוהביו את הגזרה שנגזר עליהם כדי שינצלו ממנה, חלומות אלו באים על ידי מלאך.
והכלל הוא כי חלום הבא על ידי מלאך זה שאדם יושן שינה עמוקה וקרוב להקיץ ובזמן ראיית החלום האדם אינו מפחד, והחלום אינו מעורבב מעניינים שונים זה מזה ובדרך כלל יהיה חלום זה מסודר וגם כן רואה האדם החולם את עצמו בחלום כמו בהקיץ ממש ואם יראה האדם חלום כזה, ידע שאותו חלום הוא בא על ידי מלאך שהוא אחד משישים בנבואה.
מסופר בגמרא במסכת ברכות על המורא שמואל, כשהיה חולם חלום רע, היה נוהג לומר חלומות שווא ידברו! וכשהיה חולם חלום טוב היה אומר בלשון שאלה וכי חלומות שווא ידברו ?
חלום הנבואי כמו חלום יעקב, חלום דניאל,  חלום נבואי אמת הוא, ועושה רושם והתפעלות עצומה על נפש האדם החולם אותו וישנה הרגשה מיוחדת ולכן כאשר רוצה הקב"ה להודיע ולגלות סודו אל עבדיו הנביאים כמו עושה זאת על ידי חלום ומודיע לאדם מה שעתיד להיות  כדי שישוב בתשובה או הוא או בני משפחתו או בני עירו והכל לפי המקום והאדם.
וכל זה בא ברמז דק ולכן לא יספר אדם חלומו אלה לחברו שאוהב אותו שכל החלומות הולכים אחר הפתרון.
אמר רבי נהוראי עשרים וארבע פותרי חלומות היו בירושלים ופעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה וכולם נתקיימו בי, כדי לקיים מה שנאמר כל החלומות הולכים אחר הפה.
וכמו שמסופר על בר הדיה שהיה שהיה מתפרנס מפתרון חלומות ומי שהיה משלם טוב היה פותר לו החלום לטוב ומי שלא היה משלם היה פותר החלום לרע (כנראה שלא היה מבקש כסף אלא כל אחד אם היה רוצה, נותן) והגמרא שם מספרת שגם חלומות שפתר לטוב וגם להפך כולם היו מתקיימים לחולמים אותם.
וכתבו התוספות בגמרא, שמזל שעת הלידה, גורם ואין הדבר תלוי בחכמה, ומבואר בקונטרס תשובה מן השמיים לר׳ יעקב מקורביל שתמה ושאל בשאלת חלום איך אפשר שתשתנה גזירת הבורא יתברך על ידי הפותר חלומות? והשיבו גזירה היא מלפני,  ושאל שנית ולא ענו לו כבראשונה ומצטער על זה והוסיף לשאול והשיבו בזה הלשון "הלא ידעת וגם שמעת שיש
אנשים שמזל הולדתם להיות עיניהם ולשונם רעה,  גם כשיש עליהם שר (מלאך) רע והרבה חולאים באים בעבור העין הרע והרבה מתים בעין הרע וגם לפעמים ניתן רשות לשטן לחבל וגם יש אנשים שרגליהם טובה כמו שאומר הכתוב ויברך ה' אותם לרגלי ואף אתה אל תתמה (תתפלא) כי יש אנשים שמזל לידתם להיות פותרי חלומות שיתקיים פתרונם בין לרעה ובין לטובה ובלבד שיהיו לפי עניין החלום"
להבנה רחבה יותר לחץ על הקישור הזה איך לפתור חלומות לפי הקבלה והיהדות

3 תגובות

 1. ב"ה

  קודם תודה הרב מאיר על מאמר מחכים זה. בעניין חלומות,רציתי לשאול אם אני בדר"כ לא חולמת,או שאולי אני פשוט לא זוכרת את חלומותי,אבל קרה לי שהשבוע זכרתי סיטואציה מהחלום שלי ממש סמוך לקימה שלי בבוקר,האם האינדיקציה לחלום אמת זה גם שעת החלום? כי כל מה שחלמתי לפני אותו רגע של קימה לא זכרתי,אלא רק את סוף החלום,האם זה עדיין נחשב לחלום אמת? ואם לא אמרתי קריאת שמע על המיטה זה קשור לאם זה חלום מצד הקדושה או ההפך ממנה? בחלום שלי לא הופיעו חתולים ולא ציפורים,רק ראיתי את החבר שלי לשעבר שדווקא די נראה לי ששכחתי אותו,רואה את אחותי והיא אומרת לו מה אתה עושה פה? ואז הוא החבר יושב ודופק על השולחן ואומר אני אוהב את רונה[זה השם שלי],ויש לו דמעות בעינים,והיא תהיה שלי.ואז התעוררתי לא בצער פשוט בתמיהה. סליחה על האריכות אבל מאד הופתעתי מהחלום,ולא נעים לי אפילו לשאול רב על זה בפרט שאין הרבה פרטים בחלום רק מה שציינתי.אז מה זה אומר באמת,יכול להיות שזה סטרא אחרא,הבל הבלים? ומה הפירוש? תודה על כל המאמרים המרתקים ואשמח לפתרון…

  1. שלום רונה
   הרבה ואפילו רוב החלומות שלנו הם הדרך של התת מודע שלנו לדבר אתנו

   החבר הזה שלך הותיר על התת מודע שלך רושם של אדם בעל כריזמה ובטחון (דפק על השולחן)
   ויחד עם זאת רגיש מאוד (דמעות בעיניים)

   החבר אינו רלוונטי כלל הוא רק מטאפורה שהתת מודע שלך משתמש בו, לאמר לך מה שהוא רוצה

   עצם זה שהוא אמר את זה לאחותך ולא לך מלמד אותי, שהתת מודע שלך מבין ואומר לך בצורה ברורה ,
   שהחבר אינו רלוונטי כלל.
   (שימי לב שאחותך שואלת אותו "מה אתה עושה פה" ואינה מקדמת אותו בברכה של בוא תכנס או משהו כזה.)

   התת מודע שלנו מעביר לנו מסרים באמצעות חלומות
   חלום לא חייב להיות דווקא רוחני מיסטי (אלה הם חלומות נדירים יותר)

   לסיכום:

   התת מודע שלך מעביר לך מסר ברור שיש בך רצון למישהו שיהיה גם חזק ובעל בטחון וכריזמה וגם אוהב עד כדי דמעות בדיוק כמו החבר לשעבר. (שילוב של דפק על השולחן ודמעות בעיניים)

   אולי את בשלב החיפושים, ואת לא מוצאת כרגע משהו דומה ויש לך מחשבות על להתפשר, ולכן התת מודע שלך אומר לך לא!

   עלייך להתמקד בלהתקדם קדימה!

   ולחפש משהו רלוונטי ושיהיה בו גם חוסן וגם רגישות

   אם את בקשר זוגי התת מודע שלך אומר לך שהקשר הנוכחי חסר את הדלעיל

   היינו בטחון (שלך באדם) ורגישות (שלו כלפייך)

   מקווה שעזרתי
   בהצלחה

 2. ב"ה

  לא יאומן!!!! כל מה שאמרת זה בדיוק מה שקורה איתי! כנראה שזה מבטא את הצורך העמוק הפנימי שלי[עובדה כשאני שומעת את הפירוש שלך למה שראיתי,אני בוכה ובוכה בכאב].ואם אני בקשר הזוגי שאני נמצאת בו כעת חסר בי התחושה הזו,למרות שיש יתרונות אחרים,המסר הוא לא להתפשר.וזה מדהים כי באמת הקשר הקודם הוא לא רלוונטי. אני ממש מודה לך עזרת לי מאד.תודה!

סגור לתגובות.