למידע נוסף ניתן ליצור קשר: 054-6673374

כתבות אחרונות

כל האמת על החזרת אהבה

כל האמת על החזרת אהבה הפנה את תשומת לבי איזה יהודי למאמר שכתב אדם המכנה עצמו ראש של מרכז קבלה. והוא כותב בעניין החזרת אהבה ואני...

המשך לקרוא

שינוי המזל או הגורל

במאמר זה יבואר מעט מעניין מזל האדם גורלו ואיך ניתן לשנותו ומה כתוב בתורה ומעט מן המקורות סדר השפעת המזלות מן המלאכים: בעניין המזלות והשפעתם מן המלאכים...

המשך לקרוא

למה זה קורה לי

מדוע באים עלינו כל הייסורים הללו? מביאה הגמרא בסוף מסכת סוטה כמה וכמה סימנים שיתקיימו בדור האחרון שבוא עתיד מלך המשיח להתגלות וללחום את המלחמה האחרונה לעם...

המשך לקרוא

כוכב צדק יופיטר

כוכב צדק יופיטר הכוכב השני משבעת כוכב הלכת הוא צדק ובלועזית נקרא יופיטר   טבעו חם ולח בשווה, והוא יושב תחת שבתאי ולמעלה מכוכב מאדים, וד' כוכבים קטנים...

המשך לקרוא

שאלות אחרונות


צריך לכתוב משהו למחוק במים ולתת לו לשתות, וזה יעבור.
ביאה שלא כדרכה הרי היא ביאה גמורה ואישה זו נאסרת על בעלה עולמית וכן עליך עולמית ועברת איסור אשת איש ועליך לעשות תשובה וזה לשון מרן בשולחן ערוך אבן העזר - סימן כ (א) הבא על אחת מן העריות דרך איברים, או שחבק ונשק ונהנה בקירוב בשר, הרי זה לוקה וחשוד על העריות: הגה - והבא עליה, בין כדרכה בין שלא כדרכה (שלא כדרכה היינו מאחור), כיון שהערה בה דהיינו שהכניס העטרה (ראש איבר המין הזיכרי,) חייב עליה מיתה או כרת. ואין צריכין לראות כמכחול בשפופרת, אלא משיראו העדים אותם דבוקים זה בזה כדרך המנאפים, נהרגים על זה (טור), והאשה נאסרת על בעלה (נ"י פ' שני דיבמות).
עץ עקום קשה ליישר אדם זה נואף ולא הייתי ממליץ לך בכלל לחשוב על הכיוון שלו עלייך להשתחרר ממנו מנטלית ולפתוח את עצמך לאפשרויות חדשות תעזבי אותי ותתקדמי
וכי מה יש לך את מכל הסיפור הזה להכניס ראשך במקום לא לך? ועוד להפריד בין אנשים שנכנסו בברית נישואין על ידי חופה וקידושין ? אין לך דבר חמור מזה! הפרדה בין בני זוג היינה פעולה מאגית אגרסיבית מאוד המעוררת דין קשה ואם הפועל אינו בר הכי יכול להביא הדין על עצמו פעולה שכזאת נעשית במקרים קיצוניים בלבד ואחרי בדיקה וקבלת רשות
הבדל גדול. בכישוף אהבה מדובר על פעולה מאגית שמפעילה כוחות טומאה ובקבלה מעשית מדובר על פעולה מאגית המפעילה כוחות קדושה כישוף הוא איסור חמור מן התורה שנאמר "מכשפה לא תחיה" מה שאין כן לגבי קבלה מעשית לעניין של לכפות את רצוננו על אחר, זה אכן לא אתי, גם באמצעות קבלה מעשית. אנו פועלים רק אחרי בדיקה שאכן החיבור הוא לטובת הזוג ויש התמה זוגית בניהם ברוב ככל המקרים מדובר על להעיר את הרצונות האמתיים של המבוקש
צפה בהכל