מבוא לחכמת הקבלה

שלושה מפגשים בני שלוש שעות כל אחד

לימוד קבלה
הרצאת מבוא לתורת הקבלה

שבהם נלמד את:

עשרת הספירות ותפקידם

מעמד העולמות הרוחניים

המקבילים שלהם בגוף האדם

השפעה הספירות על האדם ועל העולם בכלל

סוד גן עדן אדם וחווה

סוד הנחש ועץ הדעת טוב ורע

סוד עץ החיים ועניינו

—————–

סוד שבירת הכלים /המלכים

מה זה עולמות הטומאה והקליפה

בירור ותיקון ניצוצות הקדושה

————————

הקבלה הלכה ולמעשה בחיי היום יום

יישום עקרונות פסיכולוגיה הקבלית בחינוך

יישום עקרונות הקבלה בזוגיות

יישום עקרונות הקבלה בעסקים