כישוף שחור

כישוף שחור ושתים סוכר

כשפים הם זה אמתי?

האם אדם רציני, כמו הרב הראשי לישראל לדוגמה מאמין במעשה כשפים?

ואותה שאלה נשאל על עין הרע/ קסמים / שדים / רוחות רעות

ובכן התשובה היא שכל יהודי המאמין בתורה יודע ומאמין שאכן מציאויות אלו הנם אמתיות אולי יותר מהמציאות שאנו מכירים בחושינו הגשמיים

התורה מספרת לנו על חרטומי מצרים שהיו עוסקים בכישוף וכן התורה מספרת לנו על בלעם בן בעור ובלק הקוסם וכן לבן הארמי.

הלוא אלה הם פסוקים מפורשים, וישנם עוד בכל התנ"ך דוגמאות לרוב כמו בעלת אוב דשמואל

וכמו כן הגמרא אומרת לנו בכמה מקומות כמו במסכת חולין דך ז

אומרת הגמרא למה נקרא שמם "כשפים- שמכחישים פמליא של מעלה" ורש"י פירש שם שבכוח הכישוף יכולים להמית אדם שאפילו בשמים נגזר עליו לחיות, וזה לשנו של רש"י "שעל מי שנגזר לחיות ממיתין"

וכן הגמרא במסכת סנהדרין דף סז מעיד רבי חייא שראה מכשף שלקח חרב וחתך את הגמל שלו לאברים אברים ואחר כך העמיד אותו שוב על רגליו

ועוד ממשיכה הגמרא לספר שם על האמורא זעירי שנזדמן לאיזה מקום במצרים וקנה חמור לרכב עליו וכשהגיע למקום של מים נהפך החמור ללוח עץ, היינו שרימו אותו ומכרו לו דף של עץ בכישוף וקסם כאילו זה חמור והמים מבטלים את כוח הכישוף הספציפי הזה

ואלו בראיות ברורות מהתלמוד ולא ארחיב בהם רק אנקוב מעט מן המקומות שמי שקורא את המאמרים שלי ידון אותי לכף זכות ולא יתנני למדומיין או שיכור חלילה וכן גם אם תלמיד חכם הוא, יוכל לעיין במקומות הנ"ל וללמוד את הדברים לעומק

עיין גמרא מסכת פסחים דף קי עמוד א "אמר אביי הכי קאמר וכו'

ועוד שם בעמוד ב' גבי שתיית זוגות כתוב "לעניין כשפים אפילו טובא נמי חיישינן"

ועוד שם  "הי מן שפגע בנשים כשפניות יאמר כך" וכו'

וכן הגמרא בשבת דף י "האידנא שחיישינן לכשפים"

כן הגמרא במסכת שבת פ"א "מאי כשפים" וכו'

עיין במנחות ס"ה ובסנהדרין י"ז שאין מושבים לדון בסנהדרין אלא חכמים היודעים חכמת הכישוף

סוף דבר, עניין הכישוף דבר אמתי הוא, ויכול להזיק במאוד מאוד, וכבר ראיתי משפחות שלמות שהתפרקו אנשים שחלו והגיעו לשערי השיגעון ומהם שלא זכו לראות רפואה. ( ככל שמאחרים לבטל הכישוף כך קשה להוציאו)

רווקות שאנשי רשע סגרו להם את המזל ולא מצאו את זיווגם,

(ועוד תחת ידי כתב ידו של החכם השלם רב כדורי ז"ל שהעתיק כמה נוסחאות קמעים עתיקים מעירק לבטל כשפים שנעשו למעוקבות זיווג וזה הנקרא קשירה)

זוגות ששנים לא הביאו פרי בטן לעולם

ומי מהם שנפגעו בפרנסה, בבריאות

ולצערי התופעה הזאת תפסה תאוצה גדולה בשנים האחרונות יותר מבעבר, ונהיה טרנד שכל מאוהב מאוהבת הולכת אצל מכשף ומעונן וקוסם קסמים לעשות מה שנקרא כישוף החזרת אהבה בין אם יהודי או גוי (תופעה קשה ביותר שהולכים אצל מכשפים מוסלמים בכפרים שלהם וכמעט תמיד יעשו לבחורה כישוף שתידבק בבני מינם ואוי לאוזניים שכך שומעות) ואותם אנשים חסרי אחריות שברוב המקרים מזיקים לפונים אליהם יותר מאשר מועילים להם ולא רק שלא עושים להם החזרת אהבה אלא פעמים שגורמים ההפך הגמור מהחזרת אהבה.

מאחר ורוב העוסקים בזה מערבבים קודש בחול טומאה וטהרה במקום אחד, והשטויות והגבובי דברים על מה זה קמע ומה זה " חומרי קבלה"

וממצאים שמות מפוצצים בערבית לתבלינים שניתן לרכוש בפחות ממאות אחוזים, פשוט משקרים ומרמים במצח נחושה.

מאמרים וכתבות שמפרסמים באתרים שכל טמבל מיד מבין שהכותב אותם בור ועם הארץ מדאורייתא ומדרבנן, כל מיני חולמי חלומות ומנבאי נבואות "ומתקשרים" ומקבלי "מסרים" ואני מתפלא על אנשים פקחים איך נופלים קורבן למניפולציה כל כך זולה ולא מתוחכמת?

אני עומד ומשתומם איך יתכן שאנשים קונים את הלוקשים הללו.

אחים ואחיות יקרים בואו נעשה סדר בדברים

מקובל פירושו בראש ובראשונה ששמור מצוות

לא מחלל שבת

לא מתגלח בתער

מתפלל שלוש תפילות ביום

לומד ובקיא בכתבי האר"י ז"ל

יודע ומקיים הלכה

לומד פשט ולא רק קבלה

אני לא מאמין שאני צריך לכתוב את זה בכלל זה אמור להיות פשוט וברור לכל מי שיש לו מעט שכל בקודקודו

מה לי להכניס עצמי במקום הצר הזה? ובכן אם לומר את האמת על פי רוב עד היום הייתי נמנע מלדבר בעניינים אלו ציבור הרחב ואל קהל שומעי משתי סיבות עיקריות

הראשונה כדי לא לגרום פניקה מיותרת ושניה כדי שלא אתפס כאיזה בבא בובה

אבל שאני שרואה את כל אלה אשב מהצד ללא מעש ?

אעמוד חלילה ואשתוק ואמלא את פי מים

ישנם רבים וטובים וגדולים ממני ואני רק הקטן שבחבורה,

אך רצה ה' ואני יותר מעורב ברשת האינטרנט בגלל עיקר עיסוקי (טיפולים ולימודי NLP ) לכן יכול אני להביא את הדברים האמתיים, לכל מי שיחפוץ, להטות אוזן ולפתוח עיניים, לראות האמת הברורה ללא כחל וסרק.

ומה גם שהתורה מצווה אותנו "אל תעמוד על דם רעך" היינו אם יש ביכולתך להציל את רעיך אסור לך לעמוד מנגד ללא מעש.

ומאחר וראו ראיתי את הניצול הציני שעושים אותם אנשי לצון אנשים אשר הקשר בניהם ובין קבלה היינו מקרי בהחלט, ומנצלים בצורה בוטה את מצוקותיהם של יהודים שנמצאים בעת צרה.

המעט שאני יכול לעשות זה לספק מידע אמתי עם ראיות ברורות מן הכתובים ומי שיש לו קצת שכל בראש יראה האמת וישפוט בעצמו.

טוב קצת נסחפתי בכתיבה מכאב הלב שיש בי על מה שקורה כאן

תרשו לי לחזור לעניין שלשמו התכנסנו כאן מלכתחילה עניין הכישופים

כישופים, שדים, רוחות, מזיקים, עין הרע,הטלת כישוף, הסרת כישוף, כישוף אהבה, וכישופי שינאה כל זה אכן קיים ועל פי התורה שכל יהודי מאמין הולך וחי לפיה.

חשוב לציין שכישוף הנו איסור תורה חמור וחד משמעי והעונש על איסור כישוף הנו מוות כמו שאומר הכתוב "מכשפה לא תחיה"

וכן כתוב בדברים יח, ט-יא "לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש, קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף. חובר חבר שואל אוב וידעוני, דורש אל המתים" .

ונפסק להלכה עיין רמב"ם משנה תורה הלכות עבודה זרה י"א ו-ז

טיפשים ומטופשים אותם "מקובלים" המפרסמים באתריהם

"כישוף אהבה מהקבלה"

"כישוף החזרת אהבה"

אם היה לכם קורטוב של שכל, אם הייתם לומדים רבע פסוק, בכל ימי חייכם, לא הייתם כותבים ומפרסמים דבר והיפוכו הגמור באותה שורה, המעיד על התהום העמוקה של בורות וחוסר ידע בסיסי שאפילו ילד בתלמוד תורה אצלנו יודע.

איך לדעת אם יש כישוף?

אז כמה דרכים המובאים בכתבים אינני זוכר כרגע את המקור אבל זה דבר מפורסם

יש שכתבו לשים שמן זית בקערה ולהסתכל בהשתקפות של החולה אם הפנים שלו משתקפים ישר אז אין כישוף, ואם הוא רואה את הבבואה (השקפות) שלו הפוך זה סימן מובהק שיש כישוף

ועוד דרך היא ללכת בקן ש נמלים ולשבת לידם ואם הנמלים עולים עליו אין לו כישוף ואם לא עולים או גרוע מזה בורחים זה סימן שיש כישוף

אלה הם דרכים פשוטות וקלות לבדיקה, אם כי, חשוב להבין שזה בדיקה לכישופים חזקים במיוחד, שהמכושפים ממש חולים, והגיעו לשערי השיגעון.

יהיו כישופים שלא יזוהו באמצעות הבדיקות הנ"ל.

המקובלים האמתיים שזכיתי לראות מהדורות הקודמים, עושים בדיקה אחרת והיא הבדיקה באמצעו הגורל, וכך נהגו מקובלי תימן מרוקו ועירק. וכן מובא בספרו של הרב המקובל הרב רפאל אוחנה ע"ה, וכן כתב הרב כדורי ע"ה בספרו קדושת יצחק, והביא שם כמה וכמה גורלות לדעת עוד דברים ממה סיבת החולי אם כישוף אם מעין הרע אם ממעשה שטן אם מסיבה טבעית וכו'

באופן כללי אין לנו אנשים בזממנו זה בעלי רוח הקודש!!

ואם יש אז בטוח שהם לא יגידו את זה על עצמם, מי שאומר שיש לו רוח הקודש, דע לך זה נוכל מהדרגות הנמוכות ביותר, מי אנחנו ומה חיינו בפרט בדורנו זה שיש ירידת הדורות אין לנו אנשים בעלי רוח הקודש ובטח שלא בעלי נבואה.

אז מה כן?

המקובלים מהדורות הקודמים היו משתמשים בגורלות וזו הדרך היחידה והאמינה שנכון להשתמש בה, כמו שהשתמשו החכמים שלנו, ואני לא משנה אפילו כחוט השערה ממה שקיבלתי וראיתי את החכמים האמתיים מהדורות שעברו, כמו חכם כדור ז"ל, מורי סלם ז"ל, מורי דויד שרעבי ז"ל, חכם לסרי ז"ל, וכמעט כל החכמים מהסגנון הישן היו משתמשים בגורל, ורובם השתמשו בגורל שהביא הרב רפאל אוחנה בספרו מראה הילדים.

אז שלא יספרו לכם סיפורים על רוח הקודש ותיקשור עם נשמות ומלאכים. אה וגם אין דבר כזה "לפתוח בספר הזוהר" עוד גימיק שיווקי שאין לו מקור בכתבי רבותינו.

לכן חשוב לפנות לאיש מקצוע שבקיא בעניינים אלו לבדוק בדיקה מקיפה ולקבל טיפול אמתי לביטול הכישוף

וככה בשביל עזרה ראשונה

להסיר הכישוף / איך לבטל כישוף

כתוב בספר מפעלות אלהים והביאו גם בספר רפאל המלאך וכמעט כל ספרי הסגולות הביאו את זה והם וסגולות אלו הנם בגדר עזרה ראשונה כמו אקמול ובדרך כלל לא יועילו לבטל כישוף שהושלך למים או נשרף שאלו קשה יותר לבטלם

1. לתת לחולה לאכול דג הנמצא בתוך דג

2. לקחת שליא של הוולד לשתוף אותה במים ואותם המים לרחוץ גוף החולה

3. לקחת מזוזה כשרה ולבקש מסופר סת"ם שיכתוב מעבר השני את השם "קרע שטן" לכניס את המזוזה בתוך כיסוי מתכת (נייר כסף) ויתפור את זה בנרתיק של עור וישא את זה עליו, מועיל גם למחשבות טורדניות

כללו של דבר להשתדל לא לחשוב על דברים אלו יותר מדי.

נכון שזה אמתי וקיים אבל לא להגזים! לא כל דבר זה כישוף!

להשתדל לשמור על שכל ישר ורגליים על הקרקע, אדם פשוט אינו יודע לעשות כישוף, כישוף זה חכמה שלמה בפני עצמה ואינה נחלת הכלל, ורוב אלו הקוראים עצמם מכשפים, ברוב המקרים לא באמת יודעים מה הם עושים.

הולך תום הולך בטח וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים

251 תגובות

 1. יש לי אקס שאני מאד אוהבת הוא נשוי ואני נשואה הוא רצה להתגרש ולחיות איתי אבל אישתו עשתה עליו כישוף הלכה לשייח שלא יזכור אותי וכבר שבוע הוא ניתק ממני קשר ונאמר לי שהוא סובל ממנה . איך מורידים את הכישוף הזה?

  1. אם הוא נשוי ואת נשואה הרי שאת אשת איש ואסורה עליו ואם כבר עברת עברה ונטמאת לבעליך שהרי שאת גם אסורה על בעליך ואם היה בא אלי אותו אקס שלך גם אני הייתי עושה פעולה חזקה מהקבלה שיאהב את אשתו וישאר בביתו ונותן לו משהו לשתות שהיה שוכח איך קוראים לך
   ולך הייתי נותן משהו שתחזרי לבעליך ותאהבי אותו (אם לא סרחת דרכייך ) והיה שלום גם לך וגם לאקס ויקויים הכתוב ובא לציון גואל

 2. שלום אני כותבת מדאגה לאחותי שזה מעלה מ7 שנים יש לה בעיית אכילה רצינית….(לא אנורקסיה ולא בולימית)זה נראה שיש עליה כישוף חזק איך אפשר להסיר את זה?

  1. תשלחי בפרטי
   את שמה ושם האם ותאריך לידה
   ומספר טלפון שלך
   ואחרי שהרב יבדוק יצרו איתך קשר
   שבוע טוב

  2. שלום,
   אמרו לי שעשו עליי כישוף.אשמח אם תבדוק האם זה נכון. ויקי בת אילנה

 3. איך אוכל לדעת האם יש עליי כישוף דברים תקועים לי בכל התחומים תקופה ארוכה מאד

  1. את מוזמנת להשאיר פרטים בצור קשר
   ושם פרטי ושם האם
   תאריך לידה
   ומס' טלפון זמין הרב יבדוק
   ויחזרו אלייך
   חודש טוב ומבורך

 4. שלום רב,
  אני מעוניינצ לדעת למה לא הולך לי כלום כבר תקופה ארוכה נראה לי שאני הולכת ומשתגעת מהמצב. זה מפחיד

 5. שלום רב,

  אני מעוניינת לדעת באם עשו לבני כישוף
  בני בחור בן 26 הייתה חברה כ4 שנים ובערך שנה לאחר שנפרד ממנה הכיר בחורה (מרוקאית) אשר באותו זמן נפרדה מהחבר שלה שאיתו יצאה שנה (החלה לצאת עם בני שבוע לאחר שנפרדה מהחבר).
  בני היה עם הבחורה חודש ולאחר כחודש ובעקבות לחצים כבדים מצד החבר הקודם החליטה לחזור אליו.
  מאותו יום נראה לי כי בני בדכאון, ירד במשקל, הפסיק לעבוד, עוקב אחריה ולא מפסיק לחשוב אליה
  חבריו הטובים ואנחנו מנסים לדבר איתו ולהסביר לו שישכח ממנה והאו לא מסכים, טוען שהוא אוהב אותה והוא עוד יחזיר אותה
  אני מפחדת שהוא יעשה משהו לעצמו או יעשה משהו לא הגיוני.
  אודה לעזרתך.

   1. שלום יפעת
    למה את חושבת שיש עלייך כישוף עין הרע או חסימה ?
    את מוזמנת לשלוח בהודעה פרטית את שם אימך ותאריך לידה ונבדוק בלי נדר

  1. שלום פנינה
   אני צריך שם ושם של אמא ותאריך לידה את יכולה לשלוח בפרטי בצור קשר
   ותתקשרי למס׳ 0546673374

 6. שלום, יש לי אקס שחברה שלו הנוכחית עשתה עליו כישוף. הרב אמר שהיא עשתה את באמצעות האינטרנט. מאז 8 חודשים הבנאדם שווי אחריה. כל דבר שהיא אומרת הוא עושה, הסתכסך עם כל המשפחה שלו בגללה והוא פשוט מהופנט. מה ניתן לעשות בנידון? כולנו כבר מיואשים..,

 7. שלום רב,היה לי בן זוג שמאוד אהב אותי פתאום הוא קם והלך מבלי להגיד למה לבי שבור מאוד ואני אשמח אם תוכל לעזור לי

  1. שלום תהילה על מנת לבדוק אם יש כישוף אני צריך שם ושם של אמא ותאריך לידה
   אבל אולי תסבירי לי למה את חושבת שיש עלייך כישוף ??

 8. יש לי שאלה אני נשואה הבנתי שבעלי כושף על ידי אישה נשואה שיהיה רק איתה (שמה לו טיפות מחזור בקפה ) ומרחיקה אותו מכולם כולל שנה מהילד הקטן שכרגע בן שנה ועשר חודשיםהמצב ככה כבר שנה פלוס לא משנה מה אני עושה לא מצליחה להוציא אותו מזה איך ניתן להסיר את הכישוף

  1. שלום שלומית יש כמה דרכים להסיר כישוף
   תצרי קשר טלפוני ב 0546673364
   בהצלחה

 9. יש לי שאלה אני נשואה ולבעלי יש ידידה שעשתה עליו כישוף שיתרחק ממני וישנא אותי ואת הילד הקטן זה כבר שנה ככה ולא משנה מה אני עושה אני לא מצליחה להוציא אותו מזה היא גורמת לו להתרחק מכולם ומנצלת אותו והוא אפילו לא רואה את זה מה אני יכולה לעשות על מנת להוציא אותו מזה

 10. היי אני נשואה באושר. לפני כמספר שבועות התברר שבעלי בגד בי עם אישה נשואה
  כשהתפוצץ המצב הוא חזר לעצמו הבין את הטעות ולא הבין מה עשה שם
  ככל הנראה נעשה כישוף. איך אפשר לבטל שלא יחזור שוב. או איך אפשר
  לדעת בוודאות

  1. שלום שירה
   תשלחי בבקשה את שם הבעל ושם אמו ואבדוק לך
   ויש מה לעשות על מנת שמצב כזה לא יקרה שוב
   את יכולה לשלוח הודעה פרטית ב"צור קשר"
   או להתקשר ל-054-6673370
   בהצלחה

 11. שלום כבוד הרב,
  שמי עדי והתחתנתי בתאריך 8/8/13
  ב׳ באלול אור ל-ג׳ באלול.
  הייתי נשואה בערך חודש ואני והגרוש שלי החלטנו
  להתגרש בגלל מצב אלים בבית והתדרדרות בזוגיות.
  אמו היתה מעורבת המון בקשר שלנו ולא רצתה את הנישואים האלו.
  אני בטוחה שיש עלי חסימה מכיוון שבדקתי את זה כמה פעמים
  וגם עשיתי בדיקה אצל רב שמתעסק בדבר,
  מאז כבר 7 חודשים אחרי הגירושים המצב בבית הורע
  וגורשתי מבית הורי, התחלתי זוגיות חדשה שמתנדנדת למרות גודל האהבה,
  בעבודה לא מצליח לי וגם פוטרתי ממקום עבודתי.
  אני אובדת עצות,
  איני יודעת מה לעשות ולמה להאמין.
  אשמח ליצור איתך קשר בדחיפות!
  שבוע טוב ומבורך..

  1. שלום עדי
   לא כל כך הבנתי לאור איזה מצב החלטתם להתגרש
   האם כבר התגרשתם או שזה רק בשלב ההחלטה?
   ומה בדיוק השאלה שלך?
   ומה היית רוצה שיקרה?

 12. שלום לפני כמה זמן אח שלי עשה סיאנס עם תנך והוא קרה לי חשבתי שהוא צוחק אז באתי והרזקתי איתו את התנך לראות אם יקרה משהו .. בכל מקרה מאז אני מרגיש שהכל נידפק לי ושום דבר לא הולך אני רוצה לדעת אם זה פשוט תקופה מאוד ארוכה לא טובה או שיש איזה עיניין שקשור לסיאנס בתנך שנעשה .
  ודבר הבא זה שיצאתי עם מישהי שהיא טענה שהיא יהודיה אני לא בטוח בקשר לזה וכבר 4 שנים היא לא יוצאת לי מהראש למרות שמזמן אנחנו לא בקשר יש סיכוי שזה כישוף ?
  אני ישמח לתגובה ממך

  1. אין קשר לכישוף ומה שעשיתם עם התנ"ך זה לא סיאנס
   הדבר היחיד זה שהיית עם ספק גויה וזה צריך תיקון

   1. קראתי על זה באינטרנט הדבר הזה עם החוט והמפתח לא נחשב כסיאנס ?

    אוקי איך אני עושה תיקון כזה במידה וכן היא גויה ?

 13. אני חושבת שיש עליי כישוף
  כל קשר שאני מתחילה על בן זוג קורה משהו רע
  איך אפשר לדעת?

  1. שלום נטלי
   כמו שכבר נכתב בתגובות הקודמות
   שם ושם של אמך (ניתן לשלוח בצור קשר בצורה פרטית)
   ותאריך לידה
   כך נוכל לבדוק אם יש חלילה כישוף או כל חסימה אחרת
   בהצלחה

 14. שאני ובעלי היינו עוד חברים והיינו בפרידה הוא היה עם מישהיא והיא עשתה עליו כישוף עם בובה וסיכה שחורה, ובכל פעם שהיא שמה את הסיכה במקום אחר בבובה אז הוא מרגיש תכאבים בגוף .הייתי רוצה עזרהה דחוף כי כבר מאז שנתיים בעלי ניהייה בנאדם אחר לא כמו שהיה זה משפיע עליו מאודד איך אפשר לבטל את זה ???

  1. שלום אורלי
   מה שאת מתארת זה נדיר מאוד מאוד!
   קשה לי להאמין
   אך מכל מקום במידה וזה אכן נכון ניתן בהחלט לבטל כישוף כזה
   צרי קשר במס' 054-6673374
   בשורות טובות

 15. שלום, יצאתי עם בחור שגדול ממני ב19 שנה,במשך 4 שנים,עד לפני שנה כי החלטתי שזה לא מתאים יותר, הבן אדם לא קיבל את זה עקב אחרי כמה ימים ועד שלא איימתי עליו הוא לא ירד ממני. במהלך השנה הוא היה מטריד אותי טלפונית ובהודעות כל תקופה בערך שנה. ביום אחד התחלתי להרגיש געגועים אליו כמו שלא הרגשתי לאף אחד,קשרים עם גברים ממש לא עניינו אותי ולא הצלחתי לחדש קשר עם אף אחד. עם הזמן הרגשתי שהלב שלי מתרכך ואני מתגעגעת אליו עד שחזרנו להיות בקשר. וזה לא משהו שאני רוצה,זה לא זוגיות שהייתי רוצה וגם לא אותו. והכי מוזר שאני מרגישה שאני אוהבת אותו יותר ממה שאהבתי בעבר. יכול להיות והוא עשה לי משהו לא שיגרתי?

  1. לפי מה שאת מתארת זה ברור כשמש בצהרים שהוא עשה לך משהו
   תתקשרי 0546673374

 16. גרושתי הטילה על הבית החדש שלי עם אשתי ושלושת בנותיה אנו פרק ב עם 2 בנות שלי ו3 בנות שלה היא הטילה כישוף שגורם לנו לא להיות מאושרים ולקרע עמוק בזוגיות ובאושר של הבית שלנו
  זה מקנאה ורוע לא צרוף
  היא מייחלת לאשתי המדהימה שתחלה ושתמות
  מה עושים כדי להסיר את הקללה הארורה הזאת
  אני מרגיש שהיא הלכה לערביות שיטילו כישוף ואף טמנה פתק בבית קברות שאשתי תמות
  מה עושים?!

 17. שלום רב,
  אחת האקסיות של בן משפחתי הטילה עליו כישוף לפני כמה שנים ואפילו ציינה זאת בפניו, שלא יתחתן עם אף אחת ולא יהיה מאושר.
  מאז ניהל כמה מערכות זוגיות ואף עמד להתחתן אך הכל בוטל.
  רציתי לדעת האם יש אפשרות לעזור לו ולהסיר את הכישוף.
  אשמח לעזרה.

 18. אני חושבת שיש עלי כישוף יצאתי עם מישהו לפני שנתיים נפרדנו ומאז הוא בראש שלי כל יום כל דקה כל שעה ! והוא בכלל נשוי ואני בהריון שני )רווקה ( אף קשר לא מצליח לי אין הצלחה בכסף ולא בכלום !!!

 19. שלום אני חייבת לדעת דחוף אם יש עליי כישוף. איך שולחים הודעה בפרטי?

  1. לכתוב שם ושם של אמא שלך תאריך לידה
   ולמה את חושבת שיש עלייך כישוף

 20. ישמצב שמישהי עשתה עליי שחור שיקוי אהבה ואני חושש איך אני יכול לדעת עם יש עליי כישוף?

 21. שלום רב כבודו הרב!
  שמי מירי וידידי הוותיק זה זמן רב
  בא ליפני מס'שנים וסיפר לי על כך
  שהיה אצל אדם ועשה שחור כדי שאהיה מאוהבת בו,
  לאחר מכן בכה והיתנצל מולי על מעשיו,
  האם התנצלותו מבטלת את מעשיו???

  1. מה הוא אמר לך בדיוק שעשה?
   יש מצב שזה סתם גיבובי "תרופות סבתא" ולא כישוף אמתי

 22. אני מאמינה שהוטלה קללה על אחותי שבאה מתוך קנאה. וכבר שנים שהוא סובלת מבעיות בריאותיות ולא מצליחה לסיים לימודים וכו. הכי גרוע זה שבנה בו ה 20 חולה כמעט חודשיים והתגלו 3 גושים בריאות חשד לגידול. איך מסירים כישוף ממנה ומבני משפחתה. ישוב לציין שהמזוזות בבית תקינות

  1. צריך לבדוק, לא כל דבר זה כישוף!
   כך או כך בהחלט צריך לתת את הדעת למה שאת מתארת
   את מוזמנת ליצור קשר
   בשורות טובות

 23. אני מאוהבת בגבר שהיינו בקשר קבוע לאחר תקופה הוא טען שאין לו רגשות אליי אבל לי יש אליו רגשות איך אני יכולה לגרום לו לחזור אליי לפתח כלפי רגשות אני במשך שבוע בכיתי האם יש דרך לגרום לו לחזור אליי ??

  תודה

  1. צריך לשאול אותך כמה שאלות ולעשות בדיקה ואז נדע
   תצרי קשר במס' 0546673374
   בהצלחה

 24. היי כבוד הרב אני נשואה שבועיים לא זכיתי להיות כלה 40 יום ומשהו בבעלי השתנה עוד לפני החתונה קראתי קצת מאמרים ויש לי תחושה מאוד חזקה שמישהו עשה כישוף לבעלי מאדם מאמין הוא הפך מרוחק מהדת יש לו עייפות תמידית הוא השתנה לחלוטין ממה שאני מכירה הוא בורח באופן קבוע כשביקשתי שילך לרב הוא מתחמק מזה כל הזמן אומר שהגוף שלו שורף הוא מתוסכל ועצבני רוב הזמן והוא האדם הכי שמח שאני מכירה הפרנסה נפגעה לו והוא מסוגר בתוך עצמו הוא ממלמל מתוך שינה ולפעמים צורח יש רגעים שהוא אומר שהוא לא מסוגל לראות אותי בעלי כבר היה נשוי והתגרש וידוע לי שגרושתו ממש מתנגדת לנישואים שלנו ולא רק היא הייתי אצל רבנית שאמרה שהיא רואה העין ענקית עלינו אך לא הצליחה לעשות דבר אני מאוד מתוסכלת ולא יודעת מה לעשות שלושה ימים אחרי החתונה רצה להתגרש ואיכשהו הצלחתי להשיב אותו הביתה אבל אני רואה את הבלבול והחוסר אונים שלו ומתחננת אל כל מי שיכול לעזור לי שיעזור לי לשלום בית להשיב אליי את בעלי אני באמת כבר אבודה

 25. שלום כבודו .
  אני חושש שהאקסית שלי עשתה עלי כישוף שלא תהיה לי בת זוג . שנתיים עברו מאז נפרדתי ממנה ומאז לא הייתה לי שום חברה למרות שאני מחפש ורוצה . איך אפשר לדעת אם קיים עלי כישוף ?

  1. אציין בנוסף ששמעתי על כישוף ה"שחור" לראשונה מהאקסית , כי פעם אחת היא סיפרה לי שמישהי ממשפחתה כישפה אותה . אני חושש שהיא כישפה אותי כי פגעתי בה בזה שעזבתי אותה .

   1. אם היא מעורבת בעניינים אלו אז ראוי לחשוש
    אך אל דאגה ניתן לפתור זאת בקלות יחסית

 26. הי , היתי אצל מתקשרת והיא אמרה שיש עלי כישוף מהעבר שלי . בגלל זה אני חסומה 4 שנים לא מצליחה להיכנס לזוגיות , בבקשה לפני שאני משלמת לה מלא כסף להסיר את זה רציתי לדעת עם באמת יש עלי כישוף ..

  1. שלום לך
   על מנת שאוכל לבדוק אני ציך את השם שנולדת אתו ושם אימך
   ואגב ביטול כישוף לא עולה המון כסף!!!

 27. שלום לך כבודו אני חי בנפרד מאשתי וילדיי ויש לי בעיות פרנסה אני מרגיש שנסגר לי המזל ויש עליי עין הרע איך אדע עם זה חלילה נכון ואיך אפשר לבטל זאת?

 28. שלום השכנה שלי תלתה על הגדר שלנו בובת מכשפה עם חמסה, זרקה לנו לחצר לימון עם זפת שחור, וכנראה גם שפכה למרפסת שלנו שתן. רציתי לדעת אם היא עשתה לנו כישוף? כל הגוף שלי עם פצעים חזקים כתוצאה מעקיצות יתושים ונשארו לי צלקות חזקות מאד, ייתכן שהיא קיללה אותי, היא לא מדברת איתנו כמה שנים, היא אישה חולה, קנאית, שאוהבת לריב עם אנשים. עשינו גדר שתפריד ביננו, אז היא התקינה מצלמה על הבית שלנו והחתן שלה אמר לי שהיא רוצה לראות מה אנחנו עושים ולדעת הכל.

  1. אתם כנראה סובלים מאישה קשה מאוד וממורמרת ויתכן שאינה בריאה נפשית שהסבירות די גבוהה שעושה או מנשה לעשות לכם נזקים רוחניים
   במקרה כזה אני ממליץ לעשות שריפה לביטולים ומיד לכתוב קמע הגנה לבית .

  2. עופרה
   הלימון שהיא זרקה עים שחור
   עשתה לך פרידה זה סמים איזה בלימון
   חוצים לשמים סמים קטרן על הלימון
   ואחרים כמו שהאימון ניפרד לשנים כך יפרדו שם
   של בחור שם של בחורה וזורקים כול חצי לימון לצד אחד
   וחצי לצד השני ואז הזוג ניפרד לא תמיד זה עובד
   זה לאופרה כחי את הלימון שטפי אותו
   וזרקו לפח כדי שלא יהיה פירוד
   תחפשי את שני חלקי הלימון תכיחי אותם תשפטו אותם במים וזרקי לפח יש עוד משהו אבל אסור שכול אחד יעשה זאת
   רק רווקים שלא מתאמים
   תודה

 29. יש לי בן זוג שאני אוהב אותו מישהו שנדבק לקשר שלנו כול הזמן איך אני מרחיק אותו ממני הוא פשוט דבק לא משחרר את הבן זוג שלי השמח שתעזור לי

  1. ישנם דרכים רבות באמצעות הקבלה המעשית לגרום לשנאה בין אנשים
   רק שצריך בדיקה עמוקה אם יש הצדקה לפעולה אגרסיבית כזאת

 30. אני בחורה בריאה לפני כשנה וחצי חליתי בבלוטת התריס לפי דעתי או שזה כישוף או עין הרע רציתי לדעת אם זה נכון או שאני מדמיינת וכך רצה ה׳

 31. היי שלום שמי רבקה ואני בת 21.
  בשנתיים האחרונות אני מרגישה עצבות ודיכאון
  שלפעמים,אני לא מבינה אפילו את עצמי אבל איני יכולה ומסוגלת להיות,בחברת אנשים אפילו עם משפחה.למרות שיחסתי את את השנתיים האלה רק כתקופה כי לא משנה איך ומה אני עושה הדברים,תמיד,מסתובבים לנגדי ,וכול פעם שמגיעה אליי הדמניות בחיים הם נלקחות מימני וזה מתסכל אותי..
  ולפני כמה ימים היה השיא כשהכרתי מישהו שממש התחברתי אליו שאחרי רצף של זוגיות מאכזבות
  התגלה שהוא חבר של חברה שלי נשברתי שובב ,
  יום למחרת הלכתי לבנק להוציא כסף ללימודים כי התחלתי ללמוד אבל במקום גיליתי שאני במינוס ענק שבכלל כמו שאני מכיקה את עצמי מעולם לא הייתי בחובות.ויומים אחרי איבדתי את הויזה חזרתי שוב להסתגר בחדר שלא נשבר שעד לפני חצי שנה נהגתי לשמור שבת והיום אני לא מוסגלת לשמוע ידעתי שמשהו ישתנה .ולכן החלטתי לעשות בדיקה אם אכן אני מכושפת או ועשיתי את הבדיקה עם השמן בקערה והופתעתי לגלות שגוש שמן שקע למטה ,וכבר בעבר ניסו לעשות כישוף על משפחה שליי ואני לא יודעת מה לעשות ולמי לפנות איך להיפטר מהכישוף הזה
  מה עליי לעשות?/??

  1. זה לא חייב להיות כישוף אם כי זו אפשרות, ישנם תקופות לא קלו בחיים ובהחלט ניתן לשפר משמעותית את כל תחומי החיים באמצעות הקבלה המעשית
   תתקשרי ותתחלי בשינוי המזל והחיים שלך!

 32. שלום רב
  יש לי אחות יפה חכמה טובת לבד באמת משהו מיוחד מפרנסת את עצמה יפה עם תואר שני וטובה וצנועה הכל היא היום בת 30 ועד לפני חצי שנה היא הייתה בתולה ולא התמסרה לאף אחד היא הכירה בחור ואנחנו לא דוסים אצלנו זה אפילו בושה להיות בתולה בגיל כזה היא התאהבה שכבה איתו והוא אחכ אמר לה שהם לא רוצים אותו דבר אני לא מבינה למה היא מעוכבת באמת אני יודעת שכל אחד יגיד על אחות שהיא הכי אבל באמת שני אחיותי מעוכבת ושנהם באמת מקסימות לענינינו אני נפגעתי בשבלה שלחתי לבחור הודעה והוא חשב שזה היא משחקת משחקים והיא נפגע שאמרתי לה שזה אני היא בדיכאון כי לא רצתה להוריד מכבודה שיחשוב שהיא רוצה אותו בקיצר ממש כואב לי עלייה לא מגיע לה בכלל יחס כזה והייתי רוצה לדעת מה אפשר לעשות קשה לי מאוד לראות אותה כך כל השישי שבת היא הייתה בדיכאון ובכתה תעזור לי לעזר ה בבקשה

  1. במקרים שאנו רוצים לעזור לאחרים ללא שיתוף פעולה מצידם המלאכה נעשית קשה שבעתיים.
   טוב יהיה אם אחותך בעצמה תבקש את העזרה
   בכל מקרה צרי קשר טלפוני ונראה מה עושים

 33. בני התחתן לפני חצי שנה השקענו המון כסף בחתונה
  קנינו לכלה כל מה שהיא בחרה בתכשיטים בגדים איפור
  כבר שלושה חודשים היא משפיעה עליו לנתק קשר אתנו
  הוא כבר לא מגיע אלינו ובקושי מתקשר פעם בשבוע

 34. אני הייתי בקשר טובב עם גבר במשך חודש ככה הוא רצה אותי ממש לקשר רציני ופתאום משום מקום הוא נעלם כל היחס שלו היה שונה לא עונה לטלפונים מסנן , התהפך בשניייהה , אני בחורה שמדברת הרבה עליו ומספרת לאנשים אני מפחדת שזה עין הרע ושבגלל זה הוא ככה .. אני רוצה לבטל תעין הרע במידה ויש

  1. ישנם גברים לצערנו שמבטיחים הרים וגבעות ורוצים רק דבר אחד ואחר"כ נעלמים כלא היו
   ויתכן שזה המצב אצלך
   מכל מקום את מוזמנת דבר ראשון לשלוח את שמותיכם ושמות אימותכם לבדיקת התאמה
   ומשם נתקדם

 35. שלום אני והחבר שלי ניפרדנו לפני כחודשיים אך עדיין בקשר שנוצר מהמון בילבול שלו, רגע הוא מתקרב ורגע מתרחק לפני הפרידה דיברנו על חיים משותפים יחד ובעתיד הלא רחוק חתונה פיתאום ביום אחד ללא סיבה מוקדמת הוא החליט שניפרדים ושהוא אינו אוהב , משהו שניראה מאוד תמוהה בעיניי.
  מאז הוא מאוד מבולבל, עצבני משהו שאינו אופייני לו
  אני חושבת שאוליי חיבלו לנו ביחסים כיצד אפשר לבדוק זאת?

  1. שכחתי אפוא לספר כי ידוע לי שבעבר אמא שלו הייתה מתעס קת בסיאנסים וכ'ו ושמספר פעמים בקשר אמרה לו כי אני שתלטנית וכד'

 36. הרב. אני יוצא עם נשואה זה 3 שנים. קשה לי מאוד ביום יום ממש הרגשה כבדה עלי כבר יותר מדי.. כאילו יש עלי משהו. אין לי עם מי לדבר ולמי לפנות…. בבקשה…
  (לא הייתה בעילה)

 37. אני בת 43 רווקה ומרגישה שיש לי חסימה מה עלי לעשות
  בנוגע לזה אני לא יכולה להתחתן מרגישה שישי לי עין
  רע מאנשים מה עליי לעשות
  נפגשתי אם הרבה בחורים מרגישה שסגרו לי את המזל

 38. ביוני גיליתי שבעלי בוגד בי. עם מספר נשים . לבסוף בחר אחת ואימה נישאר. קרה בתהליך מהיר מאוד עד מאפריל עד יוני השתנה מקצה לקצה. יחסינון היו טובים, חברות עמוקה ,קשר מיוחד אוהב. מהרגע שהכיר את האישה הזו מחק אותי. מתיחס ביהירות ובאכזריות אלי. אנו מתגרשים האיש לא עצר לרגע, משפיל, אין בו בושה. ניראה כמו שבוי . פוחד להיפגש עימי כאילו לא יעמוד בפני. האם ניתן להתיר את הקשר הזה. לקשור שלא יהנה מיחסים עם אישה זו ובכלל.

 39. היי קוראים לי אורה פעם אור אני בת 21 לפני שצונה שנים היה לי תקל גדול עם מישהוא בהית ספר חוזרת בתשובה כן ומאז קראו לי מלא דברים רעים משבר נפשי קשה עד עכשיו לא מסתדרת עם אף אחד ועוד מלא דברים רעים שאני לא יכולה לכתוב פה אני על סף התמותתות לא יודעת מה לעשות בבקשה תעזור לי גם לפני זה חלמתי שנפלו לי שבע שיניים ושן אחת נשארה לפני שמונה שנים עם זה עוזר לאמא שלי קוראים מירי פעם קראו לה מריים נולדתי 2 לינואר 1994 יט בטבת לא זוכרת שנה בהקשה תעזור לי תודה רבה

 40. שלום כבוד הרב רציתי לדעת אם עשו לי כישוף דיברתי עם מתקשר והוא אמר שעשו לי. אני מרגישה שמאוד השתניתי ואנשים ברחוב מסתכלים עליי בצורה מוזרה אשמח לעזרה תבורך

 41. שלום רב,
  אני מתמודדת עם מצב קשה בחיים יותר משנתיים, אני רווקה בת 44, לא הצלחתי בשום קשר שהיה לי עד היום, לפני 4 שנים יצאתי לעצמאות כלכלית ופתחתי עסק קטן, מההתחלה היה נראה שרודף אותי מזל רע מבחינה כלכלית אבל הייתי נחושה להצליח ולתקן את המצב, אבל לפני שנתיים וארבעה חודשים עברתי התמוטטות פיזית ונפשית פתאומית שאיתה נעצרה גם הפרנסה שלי והחיים שלי נכנסו לקיפאון כמו מוות בחיים, פניתי לכמה רבנים שאמרו שזו פגיעה של עין הרע ושיש לי שמירה למרות כל מה שקרה ושהדברים ישתנו לטובה, עשיתי פדיוני נפש ותיקונים בקבלה מעשית ועד עכשיו שום דבר לא משחרר את החסימה הזו מחיי, מאז ההתמוטטות קרסתי כלכלית ואיבדתי גםאת יכולת התיפקוד הפיזית והנפשית וגם חליתי במחלה ראומטית ואני חווה סבל פיזי ונפשי בלתי נסבל, אני ממש מרגישה שאני בגהינום בחיי, אני חיה בנס בזכות עזרה של אנשים ומרגישה שהפכתי להיות צל של עצמי, בחיי אני מאמנת רוחנית למודעות עצמית ואני אדם מאוד מאמין ומאוד רציונאלית ובעלת נפש איתנה וגם הוצאתי חומר לאור שעוזר להרבה אנשים, כל החושים שלי אומרים לי שח חיצוני פגע בי ובפרנסה שלי, אני מרגישה שנפגעתי מכישוף או קללה, אני אדם חיובי שלא פוגע באף אחד, כל החיים שלי זה עשיית טוב והתרחקות מכל דבר רע, אני בחורה יתומה מילדות שעברה המון בחיים עד היום אבל דבר כזה לא קרה לי

  אני לא מבינה למה כל מה שעשיתי עד היום לא משחרר את החסימה הזו, לפני לחודש גם הייתי בקבר של הצדיק מזוועיל ועדיין אני מרגישה שכאילו מישהו עושה הכל כדי להרוס לי את החיים וגם אם עושים תיקון ומשהו נפתח זה מיד נסגר,
  קשה לי להבין מי יעשה לי דבר כזה ולמה

  אודה על עזרתך
  שמי – רחל בת רבקה ז"ל

  1. מעבר לביטולים ותרופות מהקבלה המעשית יש צורך לשנות פרדיגמות ולייצר צפייה מנטאלית חיובית לחיים כל התחום של התפתחות והעצמה אישית בהחלט יכול לתרום לך
   אשמח לתת לך מענה עד היכן שידי מגעת

 42. הרב שלום רב!
  אם הכישוף הוטל על בעלי לפני כ 5 שנים ורק אני אגיע אליך ייתכן לעזור לו?
  אם יש מישהי בתמונה ולא היא עשתה את הכישוף אבל האם ניתן להרחיק ביניהם?
  תודה
  כמה זמן ייקח התהליך?
  תודה רבה

 43. מחבלים נהרגו הילד שלי והוא אמר לי שהוא רואה את שעת השד לפני מותו
  האם יש פגיעה בקסם או קנאה
  אני מקווה שאתה להגן על שאר בני המשפחה שלי
  שם: עמאר בן חדיג'ה
  בת 9

   1. למרבה הצער לא לדבר בעברית
    אני רוצה להגן על המשפחה שלי מכל רע
    השם שלי: ג'וואד
    שמה של האמא שלי: חופש

 44. שלום רב !
  1-מה הכוונה שהרב אומר שיש על מישהו טומאה? הכוונה שזה נובע מכישוף?
  2- האם הרב יכול לראות מי עשה כישוף על מישהו/מישהי?
  תודה

 45. שלום לרב,
  שלחתי הודעה לטלפון שמופיע בתגובות.
  האם הרב מקבל את ההודעות או שאפשר ליצור קשר רק בשיחת טלפון?
  אם רק בשיחה- מתי אפשר להתקשר לרב?
  העניין דחוף מאוד!!
  תודה

 46. אני חושב שבצעירותי מכרתי את נשמתי לשטו או שהוטל עליי כישוף הייתי ילד כופר והרשיתי לעצמי להגיג ולבקש דברים מהשטן גם ולקרוא בשמו ובשם ליליט ועוד הרבה דברים ותפילות אליו כשהיה קשה ולא היה לאן לפנות והיום אחרי שהתחזקצי בדת אני מאוד מפחד שאולי העבר ימנע ממני להתקדם לכיוון רוחני ודתי יותר האם ייתכן שאני הטלתי על עצמי כישוף ? ואם כן איך אוכל לבדוק או לבטל אותו

  1. מה שעשית היה מחוסר מודעות
   ואין דבר העומד בפני התשובה שאפילו זדונות מתהפכים לזכיות וקל וחומר שגגות.

 47. אבל איך אפשר להגיד שזה מחוסר מודעות הרי הייתי מודע למעשים שלי ולא הייתי לפני גיל המצוות והייתי מבקש ומתחנן אליהם בשביל דברים ואפילו אומר תודה

 48. שלום רב,
  יש לי גיס בן 40 גרוש+2 יוצא כרגע עם מישהי שהיא התגלמות הרוע. הרבה סופר על האישה הזאת להוריו והם ניסו להסביר זאת לגיס. הוא ממשיך לצאת איתה ואפילו רוצה להתחתן איתה כאילו על עיוור!!! גם כשהיא פוגעת בהורים שלו במילים הוא לא עונה ! כאילו עיניו סגורים! מרגיש לי שהיא עשתה לו כישוף שחור! איך אפשר לבדוק את זה? ואם כן אז איך להסיר?
  היא בחורה ממש רעה ילדיה לא גרים עימה, היא הפיחה בפח 3 גברים והכניסם לכלא אפילו, ממש בחורה שלא הייתי אומרת אופטימלית לפרק ב

  1. לצערי סיפורים כגון זה מגיעים לפתחי השכם והערב
   צריכים להגיע ולבדוק לעומק

 49. שלום רב
  אני נימצא אם מישהי כבר שלוש שנים והולך בנינו רק ריבים ומילחמות בלי סוף ואני הבנתי שעשו עלי שתי כישופים איך אוכל לדעת אם באמת עשו ואיך אוכל לבטל אותם מימני..???

  1. צריך קודם לבדוק התאמה בניכם
   תשלח את שמותיכם ושמות האמהות כפי שנולדתם ואוכל לבדוק לך

 50. קמע בשתייה להחזרת אהבה לאדם שהוא מיסוד האש האם זה טוב? וכמה זמן רואים תוצאות ? ואם זה לא עוזר האם יש עוד משהו לעשות ולהתקדם לעבר חתונה ? אודה לתשובה דחופה

  1. קמע שתיה עובד במקום אך לכל אדם קצב משלו ״לעקל״ את התחושות והרגשות החדשות שמשתוללות בתוכו

  2. לדעתי האישית ומניסיון מעשי אין יותר חזק להחזרת אהבה כמו קמע בשתייה בלי קשר ליסוד האדם

 51. שלום.. אני בת 16 ויש משהו שמאוד מאוד מטריד אותי.. לפני חודשיים פחות או יותר עברתי תאונה- חציתי את הכביש במעבר חצייה ומישהו שהיה בפלאפון לא שם לב אליי ופגע בי.. למזלי לא היה לי מכות חזקות רק כאבי שרירים במשך שבוע.. לאחר שבועיים מהתאונה היו לי כאבי בטן חוזרים ונישנים שלא נתנו לי מנוח בלילה והכאיבו לי כל כך.. לאחר שבועיים מן המקרה הלכתי בחולות ונקעתי את הרגל מצב שגרם לי לא ללכת שבועיים שלוש עם כאבים קשים מאוד.. ועכשיו אני חולה מאוד מאוד עם חום והשתעלויות וצינון שלא עוברים כבר כחמישה ימים.. שאלתי היא האם מישהו אולי שם עליי עין הרע? קראתי שאם מחשבים את הגיל שלי ועוד הגיל של אמא שלי ועוד התאריך יוצא מספר שזה אומר ממי קיבלתי עין הרע.. יצא שקיבלתי את זה מהשטן בשעות הלילה.. האם זה באמת יכול להיות? אשמח אם תענה במהרה

  1. קודם כל רפואה שלמה

   לעיקר שאלתך אינני מכיר את החשבון הזה של חישוב הגיל (אולי את מתכוונת לחישוב שם האם ושמך והיום שבו חלית. לזה כן יש אזכור במקורות)
   בכל אופן עין הרע יש לכולם!
   ותמיד טוב להוציא עין הרע, כתבתי כמה מאמרים בנושא הוצאת עין הרע שאפשר לעשות גם לבד

   רפואה שלמה והחלמה מהירה

 52. הי שלום נפגשתי עד לא מזמן אם איזה בחור ומאז שניפגשתי איתו קרה לי הרבה דברים לא נעימים בחיים מה עושים??

 53. שלום אני רווקה בת 33 התאהבתי בגבר נשוי ולא יהודי הייתח כל כך רוצה שיהיה שלי אבל זה לא אפשרי הוא רוצה להתחיל תהליך של גיור והוא רוצה להתגרש מאשתו אבל זה לא מצליח זה כאילו שהיא סגרה אותוף הלכתי למישהי והיא אמרה לי שאשתו עשתה ועדיין עושה לו משהו איך אני יכולה להוציא אותו מהשחור שהיא עשתה לו ולגרום לו להתנתק ממנה בכדאי שיוכל להיות שלי כי אהבה אין בניהם בכלל כל האישה אמרה לנו והיא אותו רק בגלל הבית שלו. אני עזור לי תודה

  1. וכי חסר בחורי ישראל כשרים עד שהלכת לרעות בשדות זרים
   חלילה לך מעשות כדבר הזה
   תבואי ואתן לך משהו שתשכחי ממנו ותצא ממך האהבה האסורה הזאת מהלב ותפתחי דף חדש בחיים

 54. שלום רב,
  אחי גרוש עם ילדה יוצא עם בחורה צעירה ממנו ב16 שנה, הוא משמש לה בעיקר כארנק…
  מאז שהכיר אותה, נוצרו המון סיכסוכים במשפחה, הוא אינו מכיר באף אחד מאחיו
  נהיה ממש סוג של שפוט שלה, מתנהג כמו שלא התנהג מעולם! אפילו את החברים שלו הרחיקה ממנו….
  האם יכול להיות שהבחורה כישפה אותו?
  תאריך הלידה העברי שלה כ״ד בתשרי תשנ״א
  ותאריך לידה העברי שלו כ״ז בניסן התשל״ד.
  לתשובתך אודה
  חג שמח

 55. ,כבר שלוש שנים שהחיים שלי לא זזים אני רק שוקע בחובות אין לי פרנסה זוגיות הצלחה בשום דבר שאני עושה ידוע לי שחמתי עשה כישוף שאני ואשתי נתגרש אני גרוש כיום יידוע לי שהיא עשתה עלי כישוף שלא יהיה לי הצלחה פרנסה וזוגיות הלכתי להרבה אנשים לרבנים כולם ביקשו ממני כסף בגלל שראו את הדעגה שלי עד היום אף אחד לא עזר האם אתה יכול לעזור

 56. שלום …
  ההורים שלי נשואים קרוב ל30 שנה.
  בשבוע שעבר אמא שלי החליטה שהיא רוצה להתגרש והיא לא מוכנה לשמוע כלום ממה שיש לאבא שלי להגיד כל מה שהוא אומר ומוכן לשנות מעצמו לה זה לא מזיז.
  היא עושה מה שהיא רוצה ככה שאני לא מבינה למה היא כל כך נעולה להתגרש ולא לשמוע ולפרק משפחה עם 3 ילדים שאני בת 16 נשואה +3 ילדים אחי בןן 24 רווק ואחותי בת 16 .
  היא גם מאוד בלחץ לעשות את זה כמה שיותר מהר לא מעניין אותה מכלום .. הם תמיד מאוד אוהבים ופתרום עכשיו אין מה לדבר איתה על זה בכלל ..
  איך אני יודעת עם יש כישוף ?
  מה אני יכולה לעשות ? היא באמת לא היא!!
  תודה רבה!!

  1. שלום וברכה
   צריך את שמו כפי שניתן לו בברית המילה ושם אמו
   אבדוק עבורך בדיקה ראשונית ובלי נדר אחזיר לך תשובה

   1. יש לי חבר בן 32 חכם טוב לב ולא הולך לא בחיים עד היום לא התחתן לא עבודה כמו שצריך…לפני כשבוע נפרד ממשהי צעריה שמטרידה אותו ואתמול מצא בחבל כביסה מכנס שלו קשור 8 קשרים חזקים מה עליו לעשות ומה זה בכלל אומר?

  1. תשלחי את השם שלך ושל אמא שלך כפי שנולדת בלי הוספות וקיצורים ונבדוק לך

     1. צריך בדיקה רחבה יותר וזאת נעשית במסגרת של פגישה באחד על אחד וזה כרוך בתשלום

 57. בוקר טוב כבוד הרב
  יצרתי קשר אתמול בבקשה לבדוק האם הטילו עליי כישוף שמי נטלי יעקב אך לא ציינתי שם נעוריי נטשה נאימרק
  שם אימי לודמילה. תאריך לידה שלי 8.7.74.

  בבקשה זה דחוף לי מאוד… מרגישה שעומדת להשתגע.

  בברכה

 58. אחי גרוש עם ילדים חי עם בחורה גרושה עם ילדים כמה שנים.הבחורה הרחיקה את אחי מילדיו ומהמשפחה כוחה. משתלטת על החיים שלו במלוא המובן. הוא חע איתה והחליט לבחור בה מעל כולם. הם בהריון וצריכים ללדת בכל רגע. אני חוששת שהאחיינים שלי יפגעו מאוד מכל המצב הזה.הם עסוקים רק בעצמם ולא רואיפ שהם פוגעים בילדים שכבר ישנם.
  אחי נהיה גבר סמרטוט ועושה מה שהיא אומרת.הוא הולך שבי אחריה ולא רואה מי היא באמת. היא מקנעאה ומציקה לילדים שלו בעיקר לילד.
  האם ישנה דרך להסיר את הכישוף שוודאי רובץ עליו?
  תודה על עזרתכם.אנו נואשים

  1. תצטרכי להגיע בכדי לראות מה ניתן לעשות
   תשלחי לי בנתיים את השמות ושמות האמהות

 59. שלום רציתי לברר האם יש כישוף על הפרוד שלי…יש לציין שאנחנו לא יחד ולא נחזור להיות יחד בשום מצב.פשוט הבנאדם חסר אונים בוכה כל הזמן מתרחק מילדיו שבועות ואז פתאום מראה יום יומים "דאגה" ואכפתיות. לפני כמה ימים ביקש שאברר לו מישהו לבדוק אם יש עליו משהו כיוון שמרגיש לא הוא…גם לגביי בחורה מסויימת .אשמח למסור תשם באופן דסקרטי

 60. אני מרגישה שיש כישוף עלי על בעלי על חיי הנישואים והמשפחה שלנו
  חמותי הייתה בן אדם שונה כלפי עד ששמעה שאנחנו מתחתנים ומאז יצאה בסדרת נסיונות לבטל לנו את החתונה וגם אחרי שהתחתנו הטיחה בבעלי כל הזמן שאני לא טובה לו ושהוא צריך להתגרש ממני. היום יש לנו ילד משותף ואני פוחדת שהיא הטילה קללה. הכל הולך לנו קשה בעלי ניתק עם אמא שלו קשר אך זה מרגיש שמרחוק היא מבשלת לנו משו. יש לציין שמאז ביקורה בבית שלנו בעלי איבד את העסק שלו ופרנסתו נפגעה היחסים ביננו נפגעו גם הם הרבה מריבות וחילוקי דעות. אני חוויתי לידה קשה מאוד. מיום חתונתו כל שמחה שלנו הפכה לעצב ושחור.
  יש לציין כשהבעתי בפניי בעלי את פחדי כלפי אמא שלו הוא לא היה מופתע ,הסכים איתי ואף אמר שהוא יודע שהיא מתעסקת בדברים כאילו.
  תודה על תגובתך

  1. המצב שאת מתארת הוא מצב בעייתי מכיוון שגם אם תעשי ביטולים יש חשש שהיא תמשיך לחדש לך
   במקרים כאלה שברור לנו מי היא הכשפנית ניתן לבצע עליה קשירה שלא תזיק יותר ולצייד את הבית בקמע חזק נגד כשפים

 61. בס"ד
  יצאתי עם בחור כשלושה חודשים. הרגשתי לאורך כל הקשר שהוא נאבק לגרום לי להתאהב בו. כל הקשר הרגשתי שאני לא בטוחה שזה הקשר שבו אני מעוניינת מאחר והיו בו חסרונות בולטים. למרות זאת, מאז שנפרדנו הרגשתי שאני לא יכולה לחיות בלעדיו. זרמים של חשמל בכל הגוף. חום גוף גבוה. פעימות לב מואצות והרצון שהוא יהיה בסביבתי. וכשנפגשתי איתו חשתי רתיעה ושזה חא מה שאני רוצה כקשר.
  האם יש עליי כישוף? השם שלי אורית בת רינה רנה

 62. הרב רציתי לשאול אותך אם יש עליי כישוף כי אני מרגיש לא טוב נפשית כבר הרבה מאד זמן השם בר בן דקלה

 63. שלום קוראים לי אברהם בן טרויה (שם ילדות-עלמנאו) ורציתי לשאול אם יש עליי כישוף או כוחות רוחניים אחרים שפועלים בחיי בברכה תודה

 64. שלום היה לי קשר מאוד טוב אבל תקופה קצרה,ופתאום הגבר החליט לסיים ואני מאוד רוצה להחזיר אותו

 65. היה לי ולבעלי ריב עם אישתו של דוד שלי בעלי ומאז אמרה שהיא תעשה הכל שאנחנו ניתגרש ןמאז הריב הנישואים שלנו השתנו כבר 3 שנים אנחנו מתרחקים אחד מהשני אפילו ביחסים בעלי לא מאמין בכישופים אפילו הגענו למצב לדבר על גירושים אני לא יודעת מה לעשות מחכה לתשובה תודה.

  1. מה יש פה לדבר צריך לעשות לכם ביטולים ואח״כ לתת משהו לשלום בית ובא לציון גואל

  1. תשימי כל בוקר מהשתן שלך על העקביים שלך למשך תשעה בקרים
   אם לא יעזור דהרי אתי

 66. שלום… חלמתי על עורב שחור שרודף אותי בדקתי קצת באינטרנט והיה רשום שזה כידוף שחור.. התקופה האחרונה בכלל לא משהו האם מוטל עליי כישוף?

 67. שלום רב שמי אלירן בן 24
  לפני שנתיים בדיוק הייתי אמור להתחתן עם מישהי אבל הפרידו בנינו והאמא שלה עשתה עלי שחור או שזה אחד מהמשפחה שלה
  יש עלי חסימה מאוד גדולה
  אני לא מצליח בכלום לא בזוגיות ולא בפרנסה ולא בכלום!
  חלק אמרו לי שיש בי הצלחה גדולה אבל אני לא מרגיש את זה
  בבקשה הרב מה אפשר לעשות? אם תוכל לבדוק את זה דרך תאריך לידה
  שזה 18.1.92

 68. הבת זוג שלי עזבה אותי בשביל האקס שלה וזאת לאחר שהיא התגרשה ממנו ולאחר מכן חזרו לחיות ביחד ושוב נפרדו..עכשיו הוא שכנע אותה לחזור אליו והיא חזרה אליו …השאלה פה האם היא מכושפת ואיך אני יכול לגרום לכך בצורה כזאת או אחרת שהיא תחזור אלי

  1. שלח לי את השמות של שלושתכם בצירוף שם האמהות
   ואני ואבדוק מה הסיפור שם

 69. סימה בת אביבה 15.2.1968 רציתי לדעת אם יש חסימה או כישוף. תודה

 70. כבוד הרב שלום,

  השאלה ששאלתי נעלמה מהמסך .האם יש סיבה.

  תודה
  דניאלה.

 71. ערב טוב
  דחוף בבקשה
  מרגישה כי על הילדה שלי הוטל כישוף
  נערה מצליחה חכמה ויפה שפתאום נכנסה להפרעת אכילה לא ספציפית דומה לבולמיה מאבדת משקל ובריאות
  רייצ'ל רשל בת דניס
  ובוכה דם על מנת להבין למה זה קורה לה לא ברור
  כמו משהוא שנכנס בה
  בבקשה דחוף
  מפחדת על הילדה

  1. על פניו זה לא כישוף אבל יש מה לעשות וצריך דחוף לעשות לא להתמהמה מדוע לא התקשרת וקבעת תור לילדה
   למה לחכות שאני יחזור אלייך בתגובות באתר
   לא תמיד עיתותי בידי !

 72. אני ההיתי בזוגיות 7 שנים יש ילד משותף בן 5 לפני חודשיים נפרדנו מהצד שלו על ויכוח שטותי ממה שהבנתי האקסית שלו לשעבר עשתה משהו הוא רואה אותנו שחור לא מתקרב בכלל לילד

 73. חיפשתי בגוגל על "כישוף" והגעתי לכאן…
  מאד יעניין אותי לקבל תשובה על מצבי:
  כיום אני בן 57 בעל תשובה 15 שנים, חרדי
  לפני 21 שנים, נבגדתי ע"י אשתי דאז, לאחר 12 שנות נישואין ו-2 ילדים וחיי התפרקו. איכשהו החזקתי מעמד ולפני 7 שנים התחתנתי, הפעם (הייתי בן 50), התחתנתי עם אשה בת 40 רווקה-בתולה, חרדית בת כהן, והנה כעת אני שוב בהליכי גירושין, ושוב עם 2 ילדים קטינים. גם כאן ה"חרדית" בגדה בי! [יש הבדל בגיל של 10 שנים בינינו].
  ברור שיש כאן משהו טעון בירור, שכן אני נחשב לאדם סביר, טוב לב, נאמן ומסור, לא קמצן לא רגזן, בקיצור אומר ברוב צניעות, אני לא שלילי המספק סיבות "לבגוד בו" ולהתגרש. יש כאן משהו "גורלי" או דומה.
  אשמח מאד לקבל תגובה רצינית לנ"ל
  תודה

  1. יעקב יקירי תבדוק טוב טוב מדוע ולמה נבגדת פעמיים
   אני יודע שאישה שיוצאת שבעה מהבית לא מחפשת בחוץ מסעדה.
   היחס ההתעניינות שלך בה ומה היא עושה ועם מי היא נפגשת
   אישה בוגדת קל לזהות את האיתותי מצוקה שלה הרבה לפני שהיא עושה מעשה
   היא צועקת וזועקת למי שיש אוזניים לשמוע.
   אישה לא בוגדת סתם ככה כי בא לה סקס
   זה לא גבר.
   אישה בוגדת כי לא מתייחסים אליה כי לוקחים אותה כמובן מאליו כי היא לא מקבלת את תשומת הלב שאליה היא זקוקה כמו אביר לנשימה.
   את המילה הטובה וחמה
   וכו וכו
   בקיצור ידידי כבודו נרדם בשמירה
   וכנראה שלא בדיוק מבין איך להתנהג עם אישה.

 74. שלום לכם יש לי בעיה עם חבר שלי בשנה אחרונה בן אדם השתנה לגמרה צועק על כולם לא מכיר באף אחד המשפחה שלנו יודעת שיש לה מישהי שעושה כישוף על המחזור שלה אני לא יודעת איך להציל את בן אדם איך להרחיק אישה ממנו מה לעשות תעזרו לי הוא בו 37עוד צעיר חבל אנחנו אוהבים אותו

 75. משהו בהתנהגות שלי השתנה אחרי התנתקות מבחורה שהייתי איתה בקשר. נראה לי שהטילה עלי כישוף שלא מאפשר לי לקיים זוגיות אחרת.
  שם האם מזל.

 76. שלום אני כבר שלושה חודשים נמצאת בשיגעון מטורף ולא יכולה יצאת מזה , האם יש עלי כישוף ?בעלי סובל והילדים כל הבית . מה קורה לי?

 77. שלום רציתי לברר אני והבן זוג שלי כל פעם נפרדים וחוזרים זה נראה כאילו יש כישוף על אחד מאיתנו אנחנו לא מצליחים להשתחרר אחד מהשני.
  אשמח אם תבדטק לי

 78. שלום . רציתי לבדוק מה יש עלי ועל בעלי?
  חגית בת דליה ורפי בן שרה . עין הרע או מזל סגור או שחור .. אני גרה ליד חמתי וחושבת שיש עלי כישוף ממנה .

   1. היי .. , אחי יוצא עם גויה תקופה ארוכה הוא התשנה לגמרי לא מתליחים להוציאו אותו מימנה הוא כבול בתוך המערכת יחסים הזאת מה עושים כדאי להעיף אותה???

 79. חיפשתי בגוגל על "כישוף" והגעתי לכאן…
  אני מעוניין לדעת האם יש עלי סוג של כישוף או קללה
  שחף גבריאל בן עליזה וברוך
  תאריך לידה
  12.09.1974

 80. אני רואה שהמייל שלי נמחק … לא קיבלתי תשובה האם וכחצד להסיר את הכישוף אם יש על בני? אביאור רמי בן נורית

סגור לתגובות.