כישוף אהבה מהקבלה האמנם

כישוף החזרת אהבה מהקבלה האמנם

הרבה אנשים מחפשים מה שנקרא החזרת אהבה או כישוף אהבה בלי שהם יודעים בכלל מה המשמעות של המונח כישוף ומגדילים לעשות אותם שנותנים פרונות מהקבלה המעשית, תחת הכותרת כישוף אהבה מהקבלה.

וסביר מאוד להניח שכל מי שמבטיח כישוף אהבה מהקבלה הוא בור ועם הארץ שאינו מבדיל בין ימינו לשמאלו, ובהמשך תבינו למה.

 

אז בואו נעשה קצת סדר במונחים, מה זה קבלה ומה זה כישוף ומה ההבדל בניהם.

 

בראש ובראשונה קבלה וכשפים הנם שני הפכים המנגדים זה את זה, מכשף ומקובל הנם שני אויבים המנגדים זה את זה, מעצם מהותם.

 

המקובל:

המקובל מפעיל ומנתב את כוחות האור, משתמש בשמות האל ובשמות המלאכים על מנת להמשיך אור למקומות החשוכים, בין אם זה החזרת אהבה (כדאי לקרוא מאמר החזרת אהבה לפי הקבלה) הריון, רפואה, ובמקרים קיצוניים גם להעניש הרשע, כגון פולסא דנורא (הרשע המדובר הכוונה לאוייב ישראל אלים שאפילו הממשלה אינו יכולה עליו, כך כתב הרב כדורי ז"ל) ואפילו להפריד בין בני זוג במקרים חריגים כגון קשרים רומנטיים אסורים כגון אשת איש או או עריות וכדומה,

כל זאת ועוד, המקובל פועל על פי הצפנים והקודים הרוחניים שהם שמות המלאכים והמשרתים שלהם הממונים על אותו עניין, היינו שלכל דבר ועניין בעולם, אהבה,שנאה,פרנסה,בריאות,הריון,שינה,הפלה,וכו' יש נמצאים רוחניים הממונים על אותו עניין, והמקובל היודע שמות אותם הממונים, היינו המלאכים והמשרתים שלהם ואיזה צירוף משמות האל משפיע שפע על אותו מלאך, יכול המקובל באמצעות כוונות ויחודים או באמצעות השבעת אותו מלאך בכוח שם האל הספציפי המשפיע בו, להכריח את העניין שרוצה לפעול, והם סודות הקבלה המעשית שנמסרו בסוד איש מפי איש מרב לתלמיד בלחישה.

ולא רק במלאכי הקדושה משתמש המקובל אלא גם בשדים, עושה המקובל שימוש, על ידי השבעת השדים בכוח שמות הקודש וכך מכריח את השדים לפעול חפצו ורצונו, כמובן שגם כאן צריך הרבה לימוד וידיעה מי הוא השד השולט באותו יום בשבוע מה שמו ובאיזה שם מדויק משמות הקודש ניתן להשביע אותו ולאיזה עניין וגם באיזה שעה כי לא כל הזמנים שווים

 

המכשף:

המכשף לעומת המקובל עושה את אותם דברים שהמקובל עושה רק בדרך שונה ונסביר את ההבדלים.

המכשף אינו מציית לקוד אתי הלכתי האוסר פעולות לצרכים שאינם הוגנים וכן אינו מוכרח לאורח חיים סגפני או פרוש כמו המקובל,

המקובל צריך לשמור על קדושה וטהרה בחייו הפרטיים היום יומיים על מנת שיהיה כלי טהור וראוי להשתמש בשמות הקודש, מה שאין כן המכשף, שאדרבא ההפך הוא הנכון, ככל שהמכשף יהיה טמא יותר כך כוחות הטומאה יחפצו לשרות עליו וככל שיטמא עצמו יותר כך יגדל כוחו בעניינים אלו, וכן אומרת הגמרא שהיו כאלה שהיו מרעיבים את עצמם והולכים לישון בבתי קברות וכן היה בלעם המכשף התנכי מקיים יחסי אישות עם האתון שלו כדי לטמאות את עצמו שיהיה לו כוח טומאה שיוכל לפעול פעולות הכישוף והקסם. (עיין מאמר כישוף שחור)

המכשף אינו משתמש בשמות קודש או בכוחות הקדושה אלא בשמות הטומאה וכוחותיהם, אך ראוי לשים לב שגם המקובל משתמש בהם כמו שכתבנו למעלה אך ההבדל בין המכשף למקובל הוא שהמקובל מכריח את כוחות הטומאה והשדים לעשות כאשר יצווה עליהם, כבן מלך המצווה בתוקף סמכותו שקיבל מאביו המלך, על עבדיו ונתיניו, אך המכשף לעומתו עובד אותם ומפתה את השדים וכוחות הטומאה על ידי מתנות שנותן להם כגון שמקטיר להם חומרים ידועים או שמפקיר עצמו להם (ישן בבתי קברות, בועל חיות והבהמות וכדומה) כמו זונה שפוערת ומפקירה עצמה בשביל טובת הנאה, ויש בדבר זה איסור חמור ביותר של עבודה זרה ועוד רעות אחרות שאין האדם ניצל מהם ובפרט אחרי פטירתו מהעולם נשמתו הולכת אצלם ומתעללים בה דברים נוראים ביותר והופך להיות כמו שפחת שעושים בה כרצונם ואינו ניצל מהם וזה צער עצום ונורא שאין שכל אנוש יכול להכילו.

 

ולא רק המכשף עצמו נידון כך אלא גם אלו הנהנים משרותיו ענוש יענשו, ומה גם שברוב ככל המקרים המכשף רק נותן הוראות ללקוחותיו והם עצמם מבצעים הכישוף על ידי שרפת דבר מה ואמירת איזה מילים ושמות טומאה ועל ידי זה נידונים בשמים כמכשפים בעצמם ואוי להם על שמטמאים עצמם בטומאת השדים וכוחות הטומאה ובקושי רב יכולים להירפא מהנזק הרוחני אשר גורמים בזה לעצמם ולאוהביהם.

 

הבדל בין הקבלה המעשית וחכמת הכישוף:

הגבול בין הקבלה המעשית ובין הכישוף אינו ברור כל כך לאדם הממוצע מכיון שחכמת הכישוף מאוד דומה בטקסים שלה לחכמת הקבלה, כקוף בפני אדם, ודבר ידוע הוא שעולמות דטומאה הם הבבואה (השתקפות) של עולמות דקדושה ומחקים אותם כגוף המחקה אדם

 

איך נדע להיזהר מיהו מקובל ומיהו מכשף?

 

ובכן לאחר קריאת המאמר הזה כבר אתם יודעים הרבה יותר מהאדם הממוצע ויותר מזה!

והאמת שלא קשה בכלל לדעת מיהו מה

בראש ובראשונה מי שמוכר כישופים מהקבלה ( חח עכשיו זה כבר נשמע מצחיק נכון?) כבר אנחנו יודעים שאפילו מכשף הוא לא, אלא סתם אדיוט שאינו מבין דבר וחצי דבר, שיכור שלא למד פסוק אחד מימיו, זה כבר ברור לנו נכון?

אוקי, עכשיו הדבר הבא שאנו צריכים לשים לב אליו הוא האם לכול רוחות הבנאדם שומר מצוות, הרי זה יסוד ראשון שאינו צריך לא להיאמר ולא להיכתב אם הכאילו מקובל, הולך עם קוקו עגיל טבעת וכומז ללא כיפה לראשו ונראה כמו שד בעצמו אז מה בכלל השאלה פה? מה לא ברור שמדובר בשקרן רמאי נוכל מהסוג הלא ככל כך מתוחכם הייתי אומר

אז כמו שאמרנו מי שאינו שומר מצוות היינו דתי רגיל בלי סיפורים והמצאות של אני בחור ישיבה לשעבר (זאת בדיוק הבעיה הלשעבר.) או אני דתי בלב וההוא דתי באוזן והיא דתיה אני לא יודע מאיפה, די מספיק עם בלבולי השכל האלה, אין קיצורי דרך "סורי", מקובל צריך להיות לא דתי רגיל אלא סופר דתי ולדקדק במצוות יותר מסתם יהודי ממוצע ששומר מצוות, וצריך להיות גם בעל ידע רחב בתורה נביאים כתובים תלמוד בבלי גמרא הלכה וכן להיות לו בקיאות בספרי קבלה לא רק מעשית גם עיונית כמו כתבי הארי זל וכדומה בלי כל זה הרי שמדובר באחד משנים או בנוכל רמאי או בטמבל גדול שמוליך שולל טמבלים יותר גדולים ממנו (סליחה על החריפות )

 

ועכשיו נעבור לאינם יהודים לא יתכן גוי שעוסק בקבלה מעשית וגם לא בקבלה עיונית אלא אם כן את מדונה (בציניות) וזה אולי נושא למאמר אחר האם אינו יהודי יכול לעסוק בקבלה ? בטח שלא. ואם הוא עוסק אינו עושה מאומה זה כמו להרכיב משקפיים בלי הזכוכית!

מוסלמים נוצרים בודהיסטים צ'רקסים יפנים סינים ומונגולים הם וכיוצא בהם הנותנים שירותי מסטיקה וכישופים הרוב שיכורים והמעט מזער מכשפים אמתיים.

אז כבר לבד אנו מבינים שכל הפותחים מחזרי אהבות וקוראים בקפה וקוראים בבלטה הם וכיוצא בהם אין להם שום קשר לקבלה, ברוב המכריע של המקרים זה אחיזת עניינם בשילוב מניפולציה זולה או מתקדמת הנקראת "קולד רידייניג" קריאה קרה

רוב אלו העוסקים בכאילו קבלה מעשית וכן רוב ככל אלו העוסקים בכאילו כישוף אינם באמת מכשפים מקצועיים אין הרבה אנשים בכדור הארץ שיודעים את חכמת הכישוף היא לא חכמה קלה ודורשת הרבה למידה וידע רחב בכוכבים מזלות שמות שדים והמלכים שלהם ותפקידם ושעות ממשלתם, אין את הידע הזה בשום ספר שבדפוס!

 

 

סיכום:

לסיכום מקובל פירושו תלמיד חכם שומר מצוות קלה כבחמורה השומר על קדושה וטהרה בחייו היום יומיים, העובד עם כוחות הקדושה וגם עם כוחות הטומאה אלא שמכריח אותם מכוח קדושתו ושמות הקודש לקיים את ציוויו

 

מכשף פירושו אדם טמא שהטמאה היא הכרח להצלחתו המשתמש רק בכוחות הטומאה אך אינו מכריח אותם אלא עובד להם כעבד לפני אדונו ומקטיר להם חומרים ידועים לרצות אותם (וזה הנקרא עבודה זרה)

 

רמאי נוכל פירושו אדם פיקח היודע ומכיר את מצוקות וחולשות בני האדם ומנצל אותם על ידי מצג שווא של אני מקובל קבליסט איש קבלה איש רוח מתקשר מיסטיקן חוצן עב"ם והשד יודע מה עוד

 

שיכור פירושו אדם החושב שהוא מקובל או מכשף או שילוב של שני הדברים גם יחד ונדמה לו בדמיונו שהוא מדבר עם מלאכים רוחות ושדים ואינו אלא מסומם או שיכור הזקוק נואשות לטיפול פסיכיאטרי,

בניגוד לרמאי הוא פועל בתום לב הוא יכול להיות איש נהדר וטוב שנפל על איזה ספר מודרני של תקשור ושאר קשקושים שילם ממיטב כספו לראמים אחרים או שיכורים כמותו שלימדו אותו את רזי הכישוף התקשור והקבלה המעשית, צר לי מאוד על אנשים אלו, אך את האמת צריך להגיד וקול רם וכמה שיותר ברור

 

אליך קורא נעים אם המאמר הזה דיבר אליך ואתה מזהה את האמת הצרופה שנוזלת מכתיבתו אנא ממך בכל לשון של בקשה שתף שתף כמה שיותר בפייסבוק במייל לא משנה איפה חייבים להפיץ את האמת

הרבה הצלחה

מאיר תבורי.

 

2 תגובות

סגור לתגובות.