חג הסוכות

מצוות הסוכה במבט פנימי

חג הסוכות לפי הקבלה

מה משמעות החג מההבט הרוחני

ובכן בראש ובראשונה עלינו להתבונן מה היא מצוות החג, לשבת בסוכה שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים, ו

אז בוא נחיל לבדר מעניין ישיבה בסוכה .

ישיבה בסוכה למה לשם מה?

כמה וכמה טעמים נכתבו בעניין זה כמובן על הטעם הפשוט כמו שאומר הכתוב "בסוכות תשבו שבעת ימים וכו' למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים"

כתב בספר התודעה שחצי שנה לפני שיצאו ישראל ממצרים המצב החברתי של היהודים במצרים היה מאוד גבוהה המצרים היו יראים מהיהודים ומכבדים אותם ביותר, והיו מביאים להם מתנות והיו מבקשים קרבתם ומשדלים את ישראל שלא יצאו ממצרים ויתנו להם את טוב הארץ

וכשהגיע הזמן של גאולת ישראל ממצרים, יצאו כל ישראל שהיו בערך שלוש מאות ריבוא בני אדם כל ריבוא זה עשר אלף איש בחשבון פשוט מדובר על כשלוש מיליון בני אדם שיוצאים מסטטוס חברתי וכלכלי מאוד גבוהה שכמוהו לא ידעו לא הם ולא אבותיהם העבדים במצרים.

ואחרי שסוף סוף זכו לטעום מטעם ה"חירות" והמעמד החברתי והכלכלי הגבוהה שהגיעו אליו, עזבו כל זה במצרים והלכו אחרי ה' למדבר מקום של מוות ללא מים ללא אוכל ללא בית למדבר הגדול והנורא, מקום של נחשים מזיקים עקרב ושרף, ללא שאלות וספקות מאין נוכל ומה עם הנשים והילדים, איפה נמצא מחסה צל, תנאים מינימליים לבני אדם, פשוט הלכו באמונה שלמה, בעיניים עצומות אחרי ה' .

ובתוך יום הליכה הגיעו מרעמסס לסוכות (מקום שנקרא סוכות) שזה מרחק של לפחות שבעה ימים של הליכה עם כל הציבור העצום הזה, כמו שאומר הכתוב "ואשא אתכם על כנפי נשרים".

מה למדנו מזה ?

שכל מי שהולך אחרי ה' באמונה פשוטה ללא שאלות וחקירות אלא מאמין ובוטח בחי העולמים, מיד ה' עושה לו ניסים ונפלאות ויראה ישועות, כי לא מכבודו של ה' להשיב ריקם את אלו שבוטחים עליו וסומכים עליו

ודבר זה נכון לגבי כל תחום בחיים

שכאשר אנו ניתן קרדיט לבורא העולמים ונאמין בו, אז הוא יעשה גם לנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו במדבר,

ודווקא כאן במצבים הללו הקרואים "מדבר" היינו שכאשר קשה לאדם, והוא נמצא במצב כלכלי, זוגי, מנטאלי, של בחינת "מדבר" ובכל זאת לא עוזב את אמונתו ובטחונו, בחי העולמים, ומרים עיניים לשמים ואומר לבוראו, אני מאמין בך ואני ילך אחריך באש ובמים ולעלום לא אעזוב אותך, זה הרגע שהאדם מתעלה ומקבל דרגה רוחנית גבוהה, עד כדי שה' יתברך מרים אותו מעל הנהגת הטבע והמזלות, ומתנהג עמו בהנהגה ניסית של חוץ מגדרי הטבע, מידה כנגד מידה, כמו שאתה שינית מטבע בני האדם והתעלית מעל לאתגרים הטבעיים שהצבתי לך, כך אני, אומר ה', ישנה את הטבע וחוקי העולם בשבילך,

כמו שאומר ה' על ידי הנביא "זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה"

דווקא את זה זוכר ה' לאדם, לא כאשר יש לנו את כל השפע שבעולם והנוחות, זה לא חכמה, החכמה היא שדווקא כאשר קשה לך ואתה נמצא "במדבר" הפרטי שלך, ובכל זאת ולמרות הכול, אתה עדיין מחזיק באמונה שלך, אז אתה זוכה למדרגה רוחנית גבוהה עד מאוד.

וזה פירוש הקבלי לסוכה היינו שאדם, עוזב את הבית את הנוחות את המיטה את הסלון, ויוצא לאכול ולשתות ולישון וללמוד ולבלות את יומו מחוץ לאזור הנוחות שלו, מיד הוא נכנס לתוך הסוכה, שהיא מסמלת את ההשגחה העליונה על השוהים בתוכה, כמו תינוק הנתון ברחם אמו.

וזה יסוד גדול להצלחה בכל תחום בחיים שלנו הדרוש שינוי או שיפור, שלב א' צא מאזור הנוחות, צא מההרגלים הנוחים שלך, תעשה מעשים ופעולות שהם מעבר ומעל לקיבעון המחשבתי והמנטלי שלך, ואל תתחשב במה שאומרים לך כל הסובבים, אלה תעשה את מה שאתה יודע שנכון וצריך לעשות, וזה שלב הכרחי בהצלחה שלנו בחיים.

ועל זה אמרו חז"ל בגמרא במסכת סוכה "צא מדירת קבע, וכנס לדירת עראי"

היינו צא מהקיבעון, פירושו שלא תחשוב שהעולם הגשמי המיימד הפיזי הוא מיימד קבוע, אלא תבין שהוא מיימד עראי, וזה כנס לדירת עראי, ותבין ותפנים שכול העולם הזה הוא רק עראי

וכמו שהסוכה היא שבעה ימים ועם שמיני עצרת זה סה"כ שמונה ימים

כך ימי חייך בעולם הזה הם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה, וכמו שסוף שתצא מהסוכה ותחזור חזרה לבית הקבוע שלך, כך סוף כל אדם לעזוב את הדיור הזמני שלו שזה ימי חייו במיימד הגשמי בעולם הזה, ויחזור  חזרה למיימד הרוחני הקבוע שממנו הוא בא מלכתחילה

חג שמח

מאיר תבורי