השתלשלות חכמת הקבלה

סדר השתלשלות חכמת הקבלה בסדר קצר

מדוע נקראת חכמה זו בשם "הקבלה"

ובכן חכמת הקבלה נקראת כך מהסיבה הפשוטה שכל מקובל "קיבל" את סודות החכמה מהמקובל שלפיו איש מפי איש, בדומה לו "משה "קיבל" תורה מסיני" וכו'

הינה לנו יסוד ראשון בחכמה זו, והוא שהמקור שממנו אתה רוצה ללמוד השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול היא ממי בדיוק הוא "קיבל" ולבדוק שאכן למקובל הזה יש שורשים שמגיעים עד השורש הראשון,

עכשיו מה שנשאר לנו לבאר מי בדיוק הוא אותו שורש ראשון אותו מקובל שהוא בעצם אבי כל המקובלים שהוסמך מן השמיים לבאר ולגלות דברים אלו בעולם וללמדם לאחרים?

ובכן חשוב להדגיש שהקבלה מתחלקת בגדול לשתי תקופות בעם ישראל תקופת הראשונים ותקופת האחרונים

קבלת הראשונים היא קבלה שנגנזה נשארו ממנה אומנם מעט ספרים כמו ברית מנוחה אך אלו ספרים שכמעט בלתי אפשרי ללמוד מהם מכיוון שחסרים לנו ההקדמות והמפתחות להבין את הדברים על בוריים (ראוי לייחד מאמר שלם רק לעניין קבלת הראשונים)

קבלת האחרונים הינה מרבנו האר"י (הרב יצחק לוריא אשכנזי) ז"ל ותלמידו הרב חיים ויטאל ע"ה (עליו השלום)

אשר הם הבאר אשר משם ישקו כל העדרים

כמו שכתבתי למעלה ראוי ונכון במאמר אחר להאריך סדר ההשתלשלות מהרשב"י (הרב רבי שמעון בר יוחאי) ועד האר"י ז"ל אך לעת עתה נתחיל לדבר מהארי ואילך מכיוון שרבנו האר"י מקובל על כל החוגים ללא יוצא מן הכלל בצורה גורפת וכולם מסכימים פה אחד שקבלתו היא קבלה אמתית שזכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב שהתגלה אליו אחרי שנים של התבודדות ולימדו את כל חכמת הקבלה המוכרת לנו כיום, והיא הנקראת קבלת הארי.

לרבנו הארי היו כמה תלמידים אך רק לאחד מהם נתן הרב את הרשות לכתוב את חכמת הקבלה וללמוד אותה בסתר הוא הרב חיים ויטאל או בקיצור המהרח"ו ע"ה המרהחו שמר את החכמה הזאת בסוד וכתב את הדברים וההקדמות ששמע מפי רבו והכתבים הללו עברו לבנו המהרש"ו (הרב שמואל ויטאל) ע"ה שערך וסידר וחילק אותם לשמונה שערים הידועים והמפורסמים לכל מי שנכנס צעד לתוך החכמה המופלאה הזו ואלא שמותם

  1. שער ההקדמות
  2. שער מאמרי רשב"י
  3. שער מאמרי רז"ל
  4. שער הפסוקים
  5. שער המצוות
  6. שער הכוונות
  7. שער רוח הקודש
  8. שער הגלגולים

וגם הרב שמואל ויטאל ע"ה שמר על הכתבים הללו מכל משמר ולא מסרם לכל אחד וז"ל (וזה לשונו) בסיום שער הכוונות כ"י (כתיבת יד) "ויהיו דברי אלה בגזרת נח"ש (נידוי חרם שמטה) שבעל פה ובכתב, ובסילוא דלא מבע דמא (קוץ שמכאיב ולא מוציא דם, הכוונה נידוי) על שום בר ישראל הירצה להעתיק מספר זה או מדכוותיה (כמוהו), כי אם ברשותי וברצוני ממש, שלא יוציאנו מרשותי ולחוץ, כי אם ברשותי כל ימי, ואף כי אחרי מותי יכתוב הקדמתי בראש ובסוף וכו' עכ"ל (עד כאן לשונו)

חשוב לציין שקודם פטירת המהרחו נתגלו כתבים שהמהרחו עצמו גנז מכמה סיבות אך בשמים חשבו אחרת וכתבים אלו נגלו להרב המקובל אברהם אזולאי כפי שמעיד וכותב בהקדמתו לספרו אור החמה פירוש על הזוהר בדף ב' עמוד א' וזה לשונו בחמלת השם עלי באו לידי רוב ספרי הרב האלהי כמהרחו נר"ו (היינו שמצא כתבים אלו בחיי חיותו של הרב חיים ויטאל) וכו' עיין שם

ואחריו עברו הכתבים למהר"י צמח ע"ה (הרב יעקב צמח) ואחר כך התגלו עוד כתבים

וגם המר"י צמח ע"ה סידר וערך כפי יכולתו

ואחריו בא תלמידו הוא הרב הגדול המקובל האלהי הרב מאיר פאפיראש ע"ה שהגיל לעשות וערך את הכתבים וחיבר מהם חיבור שהתקבל ביותר משאר הכתבים, חיבור זה נקרא ומפורסם בפי כל כספר "עץ החיים" והוא הוא ספר עץ חיים שלנו הניתן לרכישה בחניות של ספרי קודש, וחשוב מאוד להבין שכל הכתבים הם עצם כתיבת ידי קודשו של הרב חיים ויטאל ע"ה וכל העריכות שהכתבים עברו זה רק בעימוד ובסדר הספרים והדרושים ולא חלילה בעצם הכתיבה עצמה

עיין בקיצור נמרץ כל סדר השתלשלות זה בספר "שם הגדולים" להרב המקובל הרב חיים דוד אזולאי (נכד הרב אברהם אזולאי הנ"ל) במערכת גדולים

הרי שהוראת לדעת קורא נעים שחכמת הקבלה יש לה שורש ומקור ונשמרו הדברים בקנאות ובדייקנות רבה. אל תטה אוזן לכל מיני קבליסטים למניהם שקמו היום כפטריות אחרי הגשם אשר כל קשר בינם לבין כתבי הרב הוא מקרי בהחלט

אם בחכמת קבלה חשקה נפשך אל יליזו עיניך לדבריי הקשיבה, לאמריי הט אזנך רק בכתבי הרב חיים ויטאל הם ולא זולתם

וזה עיקר לימוד הקבלה ולא אחר

וכמובן שיש גם מפרשים שבאו וחיברו ספרים על כתבי הרב האר"י  וכולם כאחד טובים

רק שזאת צריך אתה לדעת קורא נעים, שגם המפרשים עצמם כפופים הם לכתוב בכתבי הרב וכל מה שיכתבו בספריהם צריכים להביא ראיה מכתבי הרב וכך כותב הרב המקובל הרב יהודה פתיה בהקדמתו המפוארת לספרו בית לחם יהודה שהו פירוש קל כדמיון פירוש רש"י על התורה כך עשה הרב יהודה פתיה פירוש קל לכל מי שחשקה נפשו לטעום מטעם עץ החיים ואכל וחי לעולם

סגור לתגובות.