גורל החול

מה זה גורל החול ?

גורל החו"ל ראשית תיבות חמה ולבנה מכוון שגורל זה בנוי על שבעת כוכבי הלכת ועל שנים עשר בתי המזלות

מקור של הגורל כתב בספר החו"ל וזה לשונו

"חול נוטריקון חמה ולבנה וכוכבים ומזלות המיוחס לדניאל איש חמודות וליוסף הצדיק"

"ספר גורל החול שהיו משתמשים חכמים ונביאים גדולים ודניאל איש חמודות ויוסף הצדיק וכמה גדולים אנשי מעשה אסף וליקט עניים סופרים. בתיקון מכל שגיאה ועשאו כסולת נקיה הרב הקדוש המקובל האלהי גאון הדור ואור כמהר"ר שלום שבזי זלה"ה שיחבר ג אלפים שירים על הסוד וכמה ספרים קדושים
וכך כותב הרב המקובל שלום שבזי ע"ה בהקדמתו לגורל החול "ולפי שחכמי אומות העולם מתיהרים בחכמה זו על ישראל שנסתי מתני ואמרתי לא נופל אנכי מהם אדרבה עלינו נאמר והייתם לי סגולה מכל העמים וכבר קדמוני חכז"ל בחכמה זו דניאל איש חמודות ור' אברהם בן עזרא והגאון רבינו סעדיה גאון ורבי חיים ויטל ז"ל מביא סמך על פסוק בעד החלום נשקפה ותיבב ופי' חלון זה חלון החכמה כמו שנאמר כי היא חכמתכם ובינתכם וכו'
נמצנו למדים שהגורל הזה היא חכמה גדולה ורחבה שהיו משתמשים בה עוד בתקופת האבות, וכן חכמה זו אינה נחלת ישראל לבד אדרבה משמע שחכמי אומות העולם היו בקיאים בה יותר מישראל לפחות בתקופתו של הרב המקובל שלום שבזי ע"ה
אחרי שנים שאני חוקר ולומד את החכמה הזאת שנקראת גורלות בכלל וגורל החול בפרט אני יכול לומר שגורל הזה הנקרא חול הוא הורוסקופ אסטרולוגי שהשתמשו בו אסטרולוגים בתקופה הקדומה

קשה מאוד ללמוד את הגורל הזה מאחר וחוץ מספר ילקוט משה אין שום ספר שנדפס שעוסק בזאת החכמה
אך מי שיודע סוד זה הגורל ידע כמעט כל מה שירצה כמו רוח הקודש ממש פלא פלאות זה הגורל

ורק החכמים הגדולים כמו חכם כדורי ע"ה וכדומה היו פותחים בזה הגורל ורבים היו מייחסים להם ראיה נסתרת או נבואית אך לא זו ולא זו הם ידעו סוד גורל החול שהוא בחינת רוח הקודש של זמנינו
את בחכמה הזאת למדתי רק מספרי כתיבת יד שהיו קשים לפענוח וחלקם הגדול כתובים בכתב עברי עתיק הנקרא חצי קולמוס הוא הכתב "העגול" של חכמי ספרד ועדות המזרח  אך בשפה הערבית שהיית השפה המודברת של אותם חכמים
מי שקורא את ספרו של רבי שלום שבזי ע"ה מבין מיד שאם אין לו ידע יצוק באסטרולוגיה הוא לא ימצא ידיים ורגליים
אז איך זה עובד
לפני הטלת הגורל צריך לברר באיזה שעה אנו עומדים ומי משבעת כוכבי הלכת מושלים באותה שעה של כל השעות שוות לעניין זה

אחרי שבררנו שהשעה מתאימה אנו נרשום את השאלה בראש הדף ונאמר את נוסח התפילה כפי שמובאת בספרים ניקח כלי כתיבה ונעשה ארבע קבוצות של נקודות של ארבע שורות במאוזן
,,,,,,,,,,,           ,,,,,,,,,,             ,,,,,,,,,,                           ,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,             ,,,,,,,,                   ,,,,,,,,,,,                      ,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,             ,,,,,,,,,                ,,,,,,,,,                          ,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,                 ,,,,,,,,,,            ,,,,,,,,,                         ,,,,,,,,,,
בצורה רנדומלית ואח"כ נחבר כל שתי נקודות ביחד אם נשאר בסוף השורה זוג נרשום בצד שתי נקודות (או קו) ואם נשאר פרד אז נכתוב בצד נקודה אחת וקח נעשה לכל ארבעת השורות הראשונות ואז נקבל צורה מסוימת משל

הנה לנו צורה שיצאה מזוג, פרד, זוג, פרד וכך נחזור על התהליך ארבע פעמים ואז נקבל ארבע צורות כאלו דרך משל
0 0                         0 0                             0                              0

0 0                         0 0                           0 0                             0

0                            0                             0 0                            0 0

0 0                          0                             0 0                             0
אלו ארבע הצורות נקראים אבות הגורל מהם מוצאים עוד ארבע צורות אחרות הנקראים אמהות חוזרים לאבות מולידים מהם עוד שתי צורות והם נקראים בני האבות ומהאמהות שתי צרות הנקרים בנות האמהות

חוזרים ומולדים מן הבנים ומן הבנות צורה נוספת מכל אחד והם נקראים עדים ומשני העדים מולידים צורה אחת והיא נקראת הדיין ובסוף מוצאים עוד צורה אחרונה מן הדיין ומן הראשון וזאת הצורה נקראת תכלה
סה"כ 16 צורות 12 צורות כנגד שנים עשר בתי הזלות ועוד שארבע צורות שהם העדים והדיין שעליו נפסק הדין ועיקר התשובה לשאלת הגורל תלויה בו ובנוסף יש את צורת התכלה

אך מכל מקום עיקר הגורל הם החמישה עשר צורות

אחד הסודות שיש בעריכת הגורל הזה היא השיטה של הוצאת השישה עשר צורות שרק מעטים בלבד (ללא הגזמה כלל )יודעים איך להוציא את השישה עשר צורות
וכאשר נפרסת בפני החכם כל הצורות הרי שזה כעין מפה אסטרולוגית הבנויה מ12 בתים ובכל בית יש צורה שעליה מושל אחד משבעת כוכבי הלכת

כל בית כזה מראה על תחום מסוים בחיי האדם וכך אנו יודעים מה קורה עם אותו אדם בשנים עשר תחומי חייו איך בעבודה איך בזוגיות אם יש עיכוב או כישוף האם הוא נטמן או נשרף או ניתן בשתייה

האם האישה הזאת או האיש הזה מתאימים אחד לשני האם אצליח בעסק וכו' וכו'
שנים עשר בתי המזלות הם

החיים הרכוש אחים הורים בנים מדווה זיווג מוות מסע כיבוד אחווה איבה

 

והחכם צריך לשער ולשקול בפלס שכלו איזה צורה ומי הכוכב השולט עליה נמצאת באיזה בית אם היא בביתה או בבית כבודה או בבית גלותה האם יש צמידות בין כוכב זה ואחר או מבט לאהבה חצי אהבה או שנאה או חצי שנאה כל אלו המושגים הם מושגים אסטרולוגיים עתיקים שחייב להיות בקיא בהן על מנת לפתוח בגורל החול
אמת הדבר שיש ספרים וליקוטים שהביאו את הגורל הזה בצורה מאוד מאוד מקוצרת והעמידו אותו על צורה אחת בלבד וזה יש הרבה בספרים שבדפוס אך זה רחוק שנות אור ממה שאני מדבר כאן על הגורל החול השלם
בלי נדר ארחיב במאמרים הבאים על נושא הצורות שמותם פירושם והכוכבים המזלות ומשמעותם על פי כתבי היד ברשותי

כתב יד גורל החול מרוקו

2 תגובות

  1. שלום רציתי לדעת האם אתה כן יודע איך לערוך את הגורל הזה או גורלות אחרים שנחשבים למתקדמים ומדויקים יותר

סגור לתגובות.